Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 8
Họ và tên: Trần Thị Hoa Mai
Địa chỉ : Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0335909316
Email : hoamai9876@gmail.com
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng cấp huyện
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định "Thủ trưởng cơ quan các cấp chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc biên chế, quỹ lương do cấp mình quản lý và hạch toán chi theo quy định...", tuy nhiên tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính quy định "Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý...", 1. Việc quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng áp dụng văn bản quy phạm pháp luật nào? 2. Trường hợp áp dụng Nghị định 91/2017/NĐ-CP thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài biên chế, quỹ lương của Ủy ban nhân dân huyện (như nông dân, công nhân của các doanh nghiệp, sỹ quan thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân...) sẽ do cơ quan nào chi tiền khen thưởng? Kính mong Bộ Nội vụ hướng dẫn

Ngày phản ánh: 26/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 23/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Trần Thị Hoa Mai, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Khoản 1, Điều 2 thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính được hiểu như sau: Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý. Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định khen thưởng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân thuộc cấp huyện quản lý kể cả ngoài biên chế, quỹ lương của cấp huyện, tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của cấp huyện. Đối với các hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh thì tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh. Hiện nay đang áp dụng cả hai văn bản trên và không có gì trái nhau trong quá trình áp dụng.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn