Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 324
Họ và tên: TRẦN VĂN NGÂN
Địa chỉ : P.301 nhà 3D2 chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
Điện thoại : 0988267486
Email : nganqln@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : tuyển dụng, tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tên tôi là: Trần Văn Ngân, Sinh ngày 23/02/1979. Hiện công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình công tác, bản thân tôi gặp một số vướng mắc về việc tuyển dụng, tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ đối với cá nhân tôi tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Kính mong Bộ Nội vụ giải đáp một số ý kiến cá nhân tôi, nội dung cụ thể như sau: 1. Sơ lược Về quá trình công tác và bổ nhiệm đối với cá nhân tôi. Tôi đã công tác tại Sở Xây dựng Thanh Hóa từ năm 2006 đến nay, quá trình tiếp nhận và bổ nhiệm như sau: - Tháng 7/2006 được hợp đồng tại Sở Xây dựng Thanh Hóa - Tháng 4/2008 đến tháng 4/2011 là công chức phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng Phó trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường BĐS – Sở Xây dựng Thanh Hóa - Tháng 05/2011: Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án Khảo sát, Quy hoạch - Sở Xây dựng Thanh Hóa (được đổi tên thành Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị - Sở Xây dựng Thanh Hóa vào tháng 01/2015) - Tháng 07/2016: Điều chuyển làm Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Kỹ thuật - Sở Xây dựng Thanh Hóa - Tháng 09/2016: Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị (đổi tên từ Ban quản lý dự án Khảo sát, Quy hoạch) - Sở Xây dựng Thanh Hóa. Ngày 24/3/2017 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có kết luận số 279/KL-TTTH về việc Thanh tra bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015 Kết luận đã chỉ ra việc Sở Xây dựng Thanh Hóa thành lập Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị là không đúng quy định. Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương, Ngày 16/12/2019 Sở Xây dựng Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 7939/QĐ-SXD về việc giải thể Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị và tổ chức phương án bố trí công việc đối với cán bộ, công chức và người lao động của Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị (trong đó có cá nhân tôi, khi đó là Trưởng Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị). Sau khi giải thể Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu cá nhân tôi làm hồ sơ xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức, nộp hồ sơ trình Sở Nội vụ Thanh Hóa thẩm định. Như vậy: Cá nhân tôi trước đây là công chức được UBND tỉnh tuyển dụng thông qua thi tuyển, sau đó được giao về Sở Xây dựng công tác và được giao thực hiện công tác tại các vị trí việc làm khác nhau. Khi thành lập Ban quản lý dự án Khảo sát, Quy hoạch - Sở Xây dựng Thanh Hóa (được đổi tên thành Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị - Sở Xây dựng Thanh Hóa vào tháng 01/2015 sau này được Thanh tra tỉnh kết luận là không đúng quy định) có bổ nhiệm tôi tại vị trí việc làm: Trưởng Ban phụ cấp 0,5. Như vậy về vị trí việc làm tôi là Trưởng Ban (thẩm quyền bố trí thuộc Giám đốc Sở) về ngạch tôi là công chức (thẩm quyền tuyển dụng thuộc Chủ tịch UBND tỉnh) 2. Kính mong Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải đáp những ý kiến sau: 2.1 Ý kiến thứ nhất: - Có nhiều ý kiến cho rằng cá nhân tôi khi chuyển sang Ban là tự động chuyển sang ngạch Viên chức, như vậy có đúng hay không? - Trong trường hợp chuyển sang ngạch Viên chức, sẽ phản ánh việc: Quyết định chuyển đổi vị trí việc làm của cá nhân tôi thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng thay thế được thẩm quyền chuyển đổi ngạch từ Công chức sang Viên chức của chủ tịch UBND tỉnh. Như vậy có đúng với quy định của pháp luật hiện hành không. Kính mong Bộ nội vụ chỉ rõ! 2.2. Ý kiến thứ hai: Trong trường hợp tôi đang là công chức (vì Chủ tịch UBND tỉnh chưa chuyển ngạch cho tôi sang Viên chức bao giờ hoặc theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ về quy định những người là công chức gồm: “… Người đứng đầu sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ tỉnh ủy, thành ủy Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện”) và tôi đang công tác tại Sở Xây dựng (không phải được cử đi công tác tại nơi khác). Việc Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu và hướng dẫn tôi thực hiện quy trình làm hồ sơ xét tuyển đặc biệt trong công chức (dạng xét tuyển lại) có đúng hay không? (Trong khi trước đó, tại thời điểm tháng 07/2016, khi tôi đang là Trưởng Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có Quyết định điều chuyển tôi sang làm Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Kỹ thuật - Sở Xây dựng Thanh Hóa mà không thực hiện quy trình xét tuyển như trên). Kính mong Bộ Nội vụ chỉ rõ! 2.3. Ý kiến thứ ba: Trường hợp việc Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu và hướng dẫn tôi thực hiện quy trình làm hồ sơ xét tuyển đặc biệt trong công chức trình Sở Nội vụ Thanh Hóa thẩm định là đúng. Tôi đã thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn trên của Sở Xây dựng Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào Sở Xây dựng Thanh Hóa đối với cá nhân tôi và giao Sở Xây dựng tiếp nhận (trước đó UBND tỉnh đã thống nhất với ý kiến của Sở Nội vụ, bố trí tôi về vị trí Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường BĐS sau khi Ban quản lý Khu vực PTĐT giải thể) thì Sở Xây dựng thực hiện công tác tiếp nhận với tôi như thế nào trong các trường hợp sau? - Tiếp nhận tôi về là Công chức, sau đó tiến hành làm quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường BĐS. - Tiếp nhận tôi từ Trưởng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị về Phó Phòng Quản lý Nhà trong cùng một Quyết định theo quy định tại Nghị Định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 1, Khoản 11): “Việc tiếp nhận công chức đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì quy trình tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện đồng thời với quy trình về công chức giữ chức vụ, quản lý. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức không phải ban hành Quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển mà quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng công chức”. Kính mong được Bộ Nội Vụ quan tâm, trả lời để cá nhân tôi được biết và thực hiện./.

Ngày phản ánh: 27/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 24/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trần Văn Ngân, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm đối với công chức, viên chức Sở Xây dựng Thanh Hóa thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, với nội dung kiến nghị xác định việc tuyển dụng vào công chức, bố trí vị trí công tác đối với Ông tại Sở Xây dựng Thanh Hóa, đề nghị Ông kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn