Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 616
Họ và tên: Phạm An Thy
Địa chỉ : Bạc Liêu
Điện thoại : 0916637268
Email : anthy1707@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Bổ nhiệm thanh tra viên
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính hỏi Bộ Nội vụ. Căn cứ Điều 7, NĐ 97/2011/Nđ-Cp quy định về tiểu chuẩn bổ nhiệm thanh tra viên. Theo đó, tôi đã có bằng đại học chuyên ngành kế toán, chứng chỉ bồi dưỡng Thanh tra viên, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bằng anh văn B, tin học B, đã tuyển dụng vô công chức Thanh tra từ tháng 6/2016 đến nay ( như vậy đxa đủ 2 năm công tác ngành thanh tra). Tuy nhiên, tôi đang giữ ngạch công chức 01.004, chưa thi nâng ngạch 01.003 theo bằng đại học. Vậy, tôi có đủ điều kiện xét bổ nhiệm thanh tra viên hay không? Hay buộc phải thi nâng ngạch trước khi xin xét bổ nhiệm? Cảm ơn quý bộ

Ngày phản ánh: 06/04/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 05/05/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Phạm An Thy, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra (sau đây viết tắt là Nghị định số 97/2011/NĐ-CP) thì: "1. Công chức đang công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thanh tra và các điều 6, 7 và 8 của Nghị định này thì được xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào các ngạnh thanh tra, cụ thể như sau: a) Trường hợp là chuyên viên hoặc chức danh tương đương thì xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên". Do vậy, căn cứ quy định nêu trên thì hiện nay Ông (Bà) đang công tác trong ngành thanh tra nhưng hiện đang giữ ngạch cán sự (mã số 01.004) không tương đương với ngạch thanh tra viên nên chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để xét chuyển vào ngạch thanh tra viên quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông (Bà) được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn