Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 32
Họ và tên: Trần Bích Ngọc
Địa chỉ : Nam Đàn, TP Vinh
Điện thoại : 0329637456
Email : ngocdpihue@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Thi nâng ngạch công chức, viên chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội vụ Hiện nay thi nâng ngạch chuyên viên chính (CVC) đang rất áp lực đối với công chức, viên chức (vừa áp lực về thời gian, vừa áp lực về nội dung thi). Đối với CBCC, VC thi rớt vòng 1, thì việc thi lại là việc đương nhiên. Tuy nhiên, đối với CBCC, VC đậu vòng 1 mà rớt vòng 2 (thi viết) là rấp áp lực nếu thi lại thì phải thi cả 02 vòng. Nhằm tạo điều kiện cho CBCC, VC thi nâng ngạch CVC đậu vòng 1 mà rớt vòng 2 có cơ hội thi lại, kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm xem xét. - Khi thi lại CVC thì chỉ thi vòng 2, không thi vòng 1 (vì vòng 1 đã đậu), giống như thi các môn ở bậc Đại học, rớt môn nào thi lại môn đó. - Linh động thời gian tổ chức thi nâng ngạch CVC vì hiện nay mỗi năm các địa phương tổ chức 01 lần thi, trong khi đó do áp lực công việc và nhiều yêu cầu khác nên kính đề nghị Bộ tổ chức thêm các kỳ thi riêng cho những thí sinh đã trúng tuyển vòng 1 mà rớt vòng 2. - Linh động trong hình thức thi vòng 2, ngoài thi viết, có thể là thi vấn đáp. Rất mong Bộ quan tâm xem xét. Trân trọng

Ngày phản ánh: 08/04/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 06/05/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trần Bích Ngọc, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, việc thi nâng ngạch lên chuyên viên chính được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với việc bảo lưu kết quả theo đề nghị của ông/bà thì tại Khoản 16 Điều 1 của Nghị định này cũng đã quy định rõ: "Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ thi nâng ngạch lần sau". Vụ Công chức - Viên chức thông tin để ông/bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn