Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 637
Họ và tên: Trần Công Lý
Địa chỉ : Tỉnh Cà Mau
Điện thoại : 0337054591
Email : congly054591@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Khi hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, có đương nhiên không còn giữ chức vụ và trở thành viên chức hay không?
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non kể từ ngày 07/01/2010, đến ngày 02/4/2015 tôi được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, được tính kể từ ngày 07/01/2015 (thời hạn bổ nhiệm lại được lùi lại gần 03 tháng). Sau khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, UBND huyện dự kiến điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng ở trường khác (do theo quy định mỗi hiệu trưởng không được quản lý một trường quá 02 nhiệm kỳ). Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại khó khăn, tôi có nguyện vọng được công tác gần nhà, tại thời điểm đó tôi có làm đơn xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng để xuống làm phó hiệu trưởng nhưng không được UBND huyện đồng ý. Khi đó tôi có làm đơn xin thôi việc ký ngày 21/01/2020, đến ngày 22/01/2020 (nhằm ngày 28 tết), UBND huyện ký quyết định cho tôi thôi việc với đối tượng là viên chức, với lý do là tôi đã hết thời gian giữ chức vụ đương nhiên không còn giữ chức vụ hiệu trưởng (do hiệu trưởng là công chức, tôi đã thi đậu trong kỳ thi nâng ngạch công chức và đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên). Đến thời điểm Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định chấp thuận cho tôi thôi việc theo nguyện vọng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại và phân công nhiệm vụ khác đối với bản thân tôi, do trong thời gian giữ chức vụ, tôi luôn được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại theo quy định. Như vậy, khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, tôi có đương nhiên không còn là hiệu trưởng hay không khi Chủ tịch UBND huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại lùi gần 03 tháng và cho tôi thôi việc với đối tượng là viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Kính mong nhận được ý kiến giải đáp của các cấp lãnh đạo.

Ngày phản ánh: 13/04/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 11/05/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trần Công Lý, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định về bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: "1. Cơ quan quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này. 5. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền bố trí, phân công công tác khác". Như vậy, đối với trường hợp của Ông khi hết thời hạn bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức không bổ nhiệm lại thì Ông được xác định là viên chức. Theo đó, việc bố trí, phân công công tác...được thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn