Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 229
Họ và tên: Ngô Quý
Địa chỉ : Thành phố Lào Cai
Điện thoại : 0918969468
Email : ngoquy06@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tuyển dụng công chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội vụ, Tôi có một số thắc mắc các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức, kính mong Bộ Nội giải đáp, cụ thể như sau: 1. Năm 2019 tỉnh L ban hành kế hoạch tuyển dụng theo quy định, trong đó huyện B đăng ký tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng N, yêu cầu của vị trí này là chuyên ngành Luật có 03 thí sinh dự tuyển. Sau khi Hội đồng tuyển dụng của tỉnh đã thông báo, niêm yết công khai theo quy định thì huyện B có văn bản đề nghị được tuyển dụng bổ sung 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng T, yêu cầu của vị trí này là chuyên ngành Luật tuy nhiên không được Hội đồng thi của tỉnh chấp nhận do đã quá thời gian theo kế hoạch tuyển dụng quy định. Sau khi Hội đồng thi tổ chức thi tuyển 2 vòng theo quy định và thông báo công khai kết quả trúng cử, cơ quan có thảm quyền tuyển dụng đã ban hành quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển theo quy định, huyện B tiếp tục đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho phép tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phòng T đối với thí sinh Nguyễn Văn A đã dự thi vào vị trí chuyên viên phòng N thuộc huyện B có kết quả cả 2 vòng thi đều đạt trên 50 điểm nhưng không trúng tuyển vị trí chuyên viên phòng N do kết quả thi vòng 2 (chuyên môn nghiệp vụ phòng N) xếp thứ tự 2/3 thí sinh vị trí này đã tuyển thí sinh B là người có kết quả thi vòng 2 đứng 1/3 thí sinh. Có 2 ý kiến đề xuất khác nhau: Ý kiến thứ nhất: Trong cùng năm 2019 huyện B có phát sinh nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng T có yêu cầu chuyên ngành Luật (chuyên ngành đào tạo giống vị trí chuyên viên phòng N) và đã báo cáo Hội đồng tuyển dụng của tỉnh. Do đó căn cứ quy định tại Khoản 15, Điều 17 (Thông báo kết quả tuyển dụng công chức) Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: "Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều này hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng", đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L quyết định tuyển dụng thí sinh Nguyễn Văn A do cả 2 vòng thi đều đã đạt trên 50 điểm và có trình độ chuyên ngành phù hợp vị trí chuyên viên phòng T. Ý kiến thứ hai: Thí sinh Nguyễn Văn A không đủ điều kiện tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phòng T lý do: Thí sinh mặc dù có chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu vị trí chuyên viên phòng T nhưng đã thi tuyển vị trí chuyên viên phòng N có yêu cầu về môn nghiệp vụ chuyên ngành khác với nghiệp vụ chuyên ngành vị trí chuyên viên phòng T. Trong năm 2019 Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã tổ chức vòng 2. thi môn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với cả môn nghiệp vụ chuyên ngành phòng N và môn nghiệp vụ chuyên ngành phòng T cho thí sinh toàn tỉnh. Đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp ý trong trường hợp trên ý kiến đề xuất nào đúng đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ giải thích rõ nội dung “hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng” được áp dụng trong trường hợp cụ thể như thế nào để các địa phương, cơ quan tuển dụng thống nhất thực hiện. 2. Năm 2019 tỉnh L ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, hết thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định, đối với 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B có 2 hồ sơ đăng ký dự tuyển thí sinh Nguyễn Văn B là viên chức đang công tác tại 01 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, thí sinh Trần Thị H là công chức phòng N huyện B đa được sở B sơ tuyển, báo cáo hội đồng tuyển dụng tỉnh. Sau khi kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo vị trí việc làm, Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã niêm yết công khai danh sách đủ điều kiện dự tuyển theo đúng quy định. Trong đó đối với vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B cả 2 thí sinh Nguyễn Văn B và Trần Thị H đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng đã triệu tập cả 2 thí sinh đến để tổ chức phỏng vấn sát hạch đúng thời gian quy định. Tuy nhiên sau đó Hội đồng tuyển dụng chỉ tiến hành phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh Nguyễn Văn B không thực hiện phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh Trần Thị H do trường hợp này đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013 do Hội đồng tuyển dụng tỉnh L tổ chức, đã trúng tuyển và có quyết định tuyển dụng công chức. Sau khi có kết quả phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã thông báo niêm yết danh sách trúng tuyển công chức, trong đó thí sinh Nguyễn Văn B trúng tuyển vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B. Tuy nhiên sở B lại đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tỉnh L cho phép tiếp nhận thí sinh Trần Thị H về vị trí chuyên viên phòng C, vì thí sinh này đã là công chức, mà không tuyển dụng thí sinh Nguyễn Văn B. Trường hợp này có 2 ý kiến đề xuất: Ý kiến thứ nhất: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L quyết định cho sở B tiếp nhận thí sinh Trần Thị H về vị trí chuyên viên phòng C, vì thí sinh này đã là công chức theo như đề nghị của Sở. Ý kiến thứ hai: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L yêu cầu sở B tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với thí sinh Nguyễn Văn B do đã được sở B tổ chức sơ tuyển hồ sơ và báo cáo hội đồng tuyển dụng tỉnh thực hiện phỏng vấn sát hạch và đã thông báo thí sinh Nguyễn Văn B trúng tuyển theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo sở B kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức sơ tuyển, kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên. Đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp ý trong trường hợp trên ý kiến đề xuất nào đúng đồng thời cần xử lý như thế nào? Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, sớm giải đáp thắc mắc nêu trên. Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 17/04/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 19/05/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Ngô Quý, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Về việc tuyển dụng bổ sung Tại Điểm 5 Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đã quy định cho phép người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng. Quy định này để kịp thời bổ sung những vị trí dự tuyển còn thiếu và tiết kiệm kinh phí do việc tổ chức một kỳ thi tuyển ở Bộ, ngành, địa phương khi phát sinh nhu cầu tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng. Việc có xem xét tuyển dụng đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề không trong trường hợp này do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. 2. Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Theo quy định tại Khoản 11 Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển chỉ áp dụng đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác để phù hợp với thực tế công tác bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực giữa khu vực sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước hiện nay; đây không phải là phương thức tuyển dụng thường xuyên. Do vậy, đối với nội dung Ông/Bà hỏi phải căn cứ vào chủ trương, kế hoạch cụ thể của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức khi triển khai thực hiện việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển mới có cơ sở để trả lời. Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn