Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 18
Họ và tên: Vũ Thị Thúy
Địa chỉ : Phường Phúc Thắng - Thành Phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0984775927
Email : vuthuy141983@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : nâng lương trước thời hạn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo THÔNG TƯ 08/2013/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH. Tôi thuộc đối tượng 3 năm công tác nâng lương 1 lần. Tôi nâng lương thường xuyên vào 9/2020. Vậy tôi có được nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn 6 tháng vào cuối năm 2020 hay không. Hay tôi phải nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn vào cuối năm 2019.

Ngày phản ánh: 18/04/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 19/05/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Vũ Thị Thúy, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định: “Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này”. Trường hợp đã xếp bậc lương hiện hưởng từ tháng 9 năm 2017 thì đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 còn thiếu 08 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định nên thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn của năm 2019. Vì vậy, đề nghị Bà căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV và Quy chế xét nâng bậc của cơ quan, đơn vị để đề xuất với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn