Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
1 02.011669 Tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển Nguyễn Trường Giang

- Ngày phản ánh: 25/03/2020

- Ngày trả lời: 22/04/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ, Tôi có một thắc mắc liên quan đến điều kiện tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, kính mong Bộ Nội giải đáp, cụ thể: Theo quy định tại Khoản 11, Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: "Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với các trường hợp sau: b) Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. ... c) Khi tiếp nhận vào công chức đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch." Theo đó, trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Tuy nhiên, quy định nêu không nêu rõ những trường hợp đã cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên nhưng đang giữ ngạch Chuyên viên (cao đẳng) và Cán sự (đã có bằng đại học nhưng chưa thi nâng ngạch công chức) có thuộc đối tượng được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển hay không? Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, giải đáp thắc mắc nêu trên. Cảm ơn Bộ Nội vụ!
 
2 02.011657 Không thể nộp hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Võ Hồng Anh

- Ngày phản ánh: 19/03/2020

- Ngày trả lời: 16/04/2020
Yêu cầu bộ nội vụ trả lời chính xác câu hỏi của tôi. Văn bản luật tôi đã đọc và chỉ nói chung chung, không cụ thể trường hợp nào. Tôi không rõ nên mới hỏi bộ, nhờ trả lời. Đằng này bôk lại trích lục quy định rồi trả lời, kiểu copy rồi paste lại cho xong. Một lần nữa tôi xin nói rõ hơn về rất nhiều trường hợp ở tỉnh tôi gặp phải là các quy định cứng nhắc từ cơ quan nhà nước, cụ thể là sở nội vụ tỉnh gia lai, ngành nghề tuyển dụng công chức các năm đều có ghi mô tả, yêu cầu bằng cấp gì? Rất nhiều hồ sơ không được nộp, tức là các em bị loại ngay từ vòng hồ sơ, chứ đừng nói đến cơ hội đi thi. Lý do: Trường hợp 1: một cháu học ngành kinh tế nông lâm, mà bằng cấp tuyển dụng yêu cầu là kinh tế, cháu bị loại hồ sơ (cán bộ tiếp nhận hồ sơ nói là cháu đó thừa hai chữ nông lâm, mà cụ thể là người ta cần tuyển người học chung chung, còn cháu chỉ học kinh tế về mảng nông lâm, nên bị loại, cán bộ còn bồi thêm 1 câu là nếu cháu đó được nộp hồ sơ, thi đạt trúng tuyển thì sau này có người kiện là cơ quan ko tuyển đúng ngành thì sao, em có chịu trách nhiệm đc ko?). Trường hợp 2: cũng là bằng cấp dư chữ, tuyển tài chính, thi bằng của sinh viên ra trường là tài chính tín dụng, ko được nộp hồ sơ Các trường hợp khác: tuyển tài chính -> tài chính CÔNG (Loại), tài chính DOANH NGHIỆP (loại). Tôi đang không hiểu vấn đề ở đây là gì? Trong khi rất nhiều con em ( có mối quan hệ với quan chức) học trái ngành, trái nghề thì được đưa vào diện làm hợp đồng rồi dần dần hợp thức hóa bằng cấp, và trở thành công chức biên chế hẳn hoi. Trong khi đó các em, các cháu, bằng giỏi, bằng khá, học lực tốt, chỉ vì "Dư chữ" mà kể cả việc được thi thố cũng khônh có. Tôi yêu cầu bộ trả lời cụ thể. Chứ không phải trả lời copy paste hay đẩy sang cơ quan khác.
 
3 11.011649 Giao kết hợp đồng lao động Ngô Quang Vinh

- Ngày phản ánh: 16/03/2020

- Ngày trả lời: 13/04/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ: Tôi xin được hỏi về một số nội dung liên quan đến việc Hợp đồng lao động như sau: 1. Theo Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định tại Điều 22 như sau: "Điều 22. Loại hợp đồng lao động 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác." * Như vậy, tôi hiểu rằng Bộ Luật Lao động năm 2012 vẫn cho phép giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trong trường hợp " tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác." 2. Theo Nghị định Số 161/2018/NĐ-CP quy định tại Điều 3 như sau: Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau: “6. Công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống.” 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau: “1. Cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện).” 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: “Điều 3. Các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau: a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. b) Những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan. c) Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước." * Như vậy, tôi hiểu rằng Nghị định Số 161/2018/NĐ-CP đã Không cho thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với "Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.". 3. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định tại Điều 156 như sau: "Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó. 2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn." * Như vậy, tôi hiểu rằng các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên vẫn có thể thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trong trường hợp " tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác." (Thực hiện theo Điều 22 của Bộ Luật Lao động năm 2012 và Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015) * Tôi xin Bộ Nội vụ cho tôi được biết: "các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trong trường hợp có người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác" có bị coi là vi phạm pháp luật hay không. Kính mong Bộ Nội vụ trả lời để chúng tôi được nắm rõ thêm thông tin. Xin trân trọng cảm ơn!
 
4 02.011635 Kế hoạch Tuyển dụng công chức Tỉnh Bình ĐỊnh Nguyễn Văn Trình

- Ngày phản ánh: 12/03/2020

- Ngày trả lời: 09/04/2020
Kính thưa Bộ Nội Vụ! Sau khi nghiên cứu Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2020. Tôi xin có ý kiến phản ánh như sau: Theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức chỉ rõ: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam b) Đủ 18 tuổi trở lên c) Có đơn dự tuyển có lý lịch rõ ràng d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Tuy nhiên, UBND tỉnh Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 quy định, điều kiện đăng ký dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định. Vậy điều này có làm hạn chế việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng ở các địa phương khác về và Bất kể ai là công dân Việt Nam cũng có quyền và được bình đẳng về cơ hội trở thành công chức để phục vụ nhân dân. Vậy Kính đề nghị Bộ Nội Vụ xem xét có ý kiến bằng văn bản đối với UBND tỉnh Bình Định, trước kỳ thi tuyển công chức tỉnh BÌnh Định năm 2020 diễn ra. Tôi xin chân thành cảm ơn.
 
5 02.011626 Việc được miễn tập sự hay không Hoàng Thị Kiều Trang

- Ngày phản ánh: 08/03/2020

- Ngày trả lời: 03/04/2020
Tôi là giáo viên mầm non mới thi đỗ viên chức và có quyết định từ ngày 1/1/2020 Trước đó, năm học 2017-2018, tôi có được xét làm hợp đồng huyện Sóc Sơn, công tác tại trường mầm non Trung Giã (huyện sóc sơn ) được 1 năm học và được đóng bảo hiểm 9 tháng đó. Hết năm học tôi bị cắt hợp đồng. Đến năm học 2018-2019 vì mới sinh em bé nên mặc dù trường vẫn có nhu cầu hợp đình tiếp nhưng tôi k đủ điều kiện để đi làm. Vì thế tôi cũng dừng việc đóng bảo hiểm tại đó. Nghĩa là tôi đã từng làm hợp đồng do huyện xét 1 năm học và đóng bảo hiểm 9 tháng. Sau đó gián đoạn Đến thời điểm 31/12/2019 chưa đóng tiếp tục. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được miễn tập sự không ạ. Tôi xin cảm ơn!!!
 
6 09.011624 Nghỉ thôi việc đối với cán bộ cấp xã (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) Nguyễn Thanh Hưng

- Ngày phản ánh: 05/03/2020

- Ngày trả lời: 02/04/2020
Kính đề nghị quý cơ quan hướng dẫn thêm về giải quyết nghỉ thôi việc đối với cán bộ cấp xã, cụ thể như sau: Ở xã có 01 trường hợp Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ngày 01/9/2020, sẽ đến tuổi nghỉ hưu (sinh ngày 07/8/1960, 60 tuổi). Tuy nhiên, trường hợp này chưa đủ 20 năm tham gia BHXH và có nguyện vọng tiếp tục làm việc đến hết nhiệm kỳ (2017-2022), như vậy có phải lập hồ sơ đề nghị UBND huyện ban hành Thông báo đến tuổi nghỉ và ban hành Quyết định nghỉ tại thời điểm 01/9/2020 không. Trường hợp không ban hành thông báo, quyết định thời điểm nghỉ, thì cá nhân đó có thể tiếp tục làm việc và được hưởng lương như cũ không (hiện hưởng lương bậc 2 theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP). Trân trọng cảm ơn quý cơ quan !
 
7 11.011599 Tiền hỗ trợ 1 lần cho cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc do dôi dư. Trương Quang Trung

- Ngày phản ánh: 28/02/2020

- Ngày trả lời: 27/03/2020
Tôi là cán bộ bán chuyên trách (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy) phường 4, nay nghỉ việc do dôi dư theo Nghị định 34-NĐ/CP của Chính phủ và Nghị quyết 25/2019/HĐND Tỉnh; thực hiện theo Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau, thời gian công tác của tôi là 7 tháng (được làm tròn để hưởng trợ cấp 01 năm) có trừ lại phí đóng BHXH bắt buộc. Nhưng phòng nội vụ Thành phố (đ/c Hờn, phó phòng) thông báo là không được giải quyết do không thuộc đối tượng theo Nghị quyết 26/2019/HĐND tỉnh. Tôi xin hỏi trường hợp này, tôi có được giải quyết theo đúng Nghị quyết 26/2019/HĐND của HĐND Tỉnh Cà Mau hay không ?
 
8 02.011597 tuyển dụng công chức Lê Thành Nam

- Ngày phản ánh: 27/02/2020

- Ngày trả lời: 26/03/2020
tôi đang là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập tại sở A được tuyển dụng năm 2006 ngạch lưu trữ viên trung cấp ( hiện nay là lưu trữ viên hạng IV) năm 2014 tôi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. năm 2020 Sở B có chỉ tiêu tuyển dụng 1 công chức. xét theo điều kiện và tiêu chuẩn quy định Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Theo quy định Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. VẬY tôi xin hỏi trường hợp của tôi có được tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào vị trí công chức của sở B hay không? nếu được tuyển dụng vào vị trí công chức của sở B thì tôi được sếp lương như thế nào? bậc lương hiện tại của tôi là bậc 7 hệ số 3,06 ( mã ngạch V.01.02.03 lưu trữ viện hạng IV). Trân trọng cảm ơn!
 
9 02.011591 Bằng tốt nghiệp THPT Phan Lê Nguyện

- Ngày phản ánh: 25/02/2020

- Ngày trả lời: 24/03/2020
Kính thưa: Bộ Nội vụ cho tôi xin hỏi như sau: Theo Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong đó quy định trình độ giáo dục phổ thổng Tốt nghiệp trung học phổ thông; Vậy theo Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo Về việc người tốt nghiệp TCCN có ý kiến Căn cứ Luật giáo dục và các quy định hiện hành về đào tạo, trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp TTCN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo TCCN (dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bằng tôt nghệp TCCN của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng. Vậy cho tôi được biết theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trên thì được công nhận là đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nôi vụ không.
 
10 02.011590 Xét tuyển từ viên chức sang công chức không qua thi tuyển Nguyễn Thanh Chung

- Ngày phản ánh: 25/02/2020

- Ngày trả lời: 24/03/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ Tên tôi là: Nguyễn Thanh Chung Hiện đang công tác tại: Trung tâm Kiểm định chất lượng công tình xây dựng Nam ĐỊnh năm được tuyển dụng vào biên chế viên chức 2013. Đến nay năm 2019 đủ 05 năm viên chức Sở Xây dựng có tiếp nhận tôi theo“Điều 10. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 1. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bao gồm: a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự); …Khi trình sang Sở Nội vụ Nam Định và trình sang UBND tỉnh Nam Định xét tuyển tôi không đủ điều kiện do tốt nghiệp đại học dân lập năm 2005, căn cứ văn bản số 160/UBND-VP8 ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về thực hiện một số nội dung trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Theo Luật Giáo dục, Nghị quyết số 29, Nghị định 161/2018/NĐ-CP có được phân biệt loại hình thức đào tạo khi tiếp nhận tuyển dụng viên chức không. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét
  [1]   2 3 4 5 6 ...39


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn