Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
1 02.038750 Kỷ luật sinh con thứ 3 Trương Thành Nam

- Ngày phản ánh: 06/05/2020

- Ngày trả lời: 03/06/2020
Xin Bộ Nội vụ trả lời giúp, trường hợp công chức, viên chức là đảng viên sinh con thứ 3 đã bị kỷ luật về mặt Đảng theo quy định của Đảng. Vậy bên chính quyền có được thực hiện tiến hành họp xét kỷ luật về việc sinh con thứ 3 đối với công chức, viên chức không? Căn cứ quy định nào của pháp luật để kỷ luật? Mong được sự quan tâm phản hồi của Bộ. Xin chân thành cảm ơn!
 
2 11.038745 xếp lương đối với trường hợp tuyển dụng đặc biệt Trương Phan Anh Thư

- Ngày phản ánh: 04/05/2020

- Ngày trả lời: 01/06/2020
Kính gửi Bộ Nội Vụ : - Tôi tên Trương Phan Anh Thư hiện l + Tôi có vấn đề xin ý kiến bộ nôi vụ như sau: năm 2010 tôi được tuyển dụng làm nhân viên với ngạch chuyên viên( 01.003) tại trường THCS , năm 2011 tôi xin chuyển từ ngạch chuyên viên sang ngạch giáo viên ( 15a201) cho đến nay. Đầu năm nay tôi có bằng đại học Luật xếp loại giỏi , tôi có làm hồ sơ xét tuyển công chức tư pháp hộ tịch ở phường, trường hợp tôi được xác định là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng căn cứ Khoản 12 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã. Tôi được trao đổi là sẽ xếp lương lại từ bậc 1 hệ số 2.34 và tập sự 12 tháng vì trước khi được tuyển dụng tôi không có vị trí việc làm phù hợp với chức danh hiện tại tôi đang xin xét tuyển là công chức tư pháp - hộ tịch. Nhưng khi đọc qua khoản 3 điều 21 Nghị định 34/2019/NĐ-CP có nội dung Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.Tôi đang hiểu theo ý là những trường hợp được xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng có bằng cấp hiện tại phù hợp với vị trí tuyển dụng hiện tại thì thời gian đóng bảo hiểm trước đó sẽ được làm căn cứ tính chuyển xếp lương , dù trước đó vị trí việc làm không phù hợp với chức danh hiện tại. Nếu vậy thì trường hợp của tôi là không tập sự và được xếp lương tiếp tục đúng không. Xin chân thành cảm ơn
 
3 02.011740 Tiếp nhận Công chức không qua thi tuyển Huỳnh Trần Thanh Trúc

- Ngày phản ánh: 24/04/2020

- Ngày trả lời: 26/05/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ, tôi có nội dung khó khăn kính nhờ Bộ Nội vụ hướng dẫn, giải đáp quy trình thủ tục xin xét tuyển công chức không qua thi tuyển, cụ thể như sau: - Năm 2006 tôi xin vào làm nhân viên phục vụ thừa hành theo hợp đồng Nghị định 68 tại cơ quan tổ chức - chính trị xã hội, năm đầu năm 2013 tôi nhận được bằng tốt nghiệp Đại học cử nhân Luật và ký lại hợp đồng lao động không xác định thời hạn với cơ quan vào tháng 5/2014 thực hiện nhiệm vụ tại Ban Kiểm tra được hưởng hệ số lương 2,34 và được tăng lương lên 2,67. Đến đầu năm 2018 do cơ quan chuyển đổi cơ cấu, nêu chuyển tôi về hợp động lao động không xác định thời hạn tại Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện nhiệm vụ tại Ban TC-KT cho đến thời điểm hiện nay. - Qua quá trình tham gia công tác: Tôi có thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc được 14 năm 1 tháng, thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Ban Kiểm tra và Ban TC-KT là 6 năm. Nay tôi mong muốn được xin xét tuyển công chức không qua thi tuyển. + Đối với trường hợp của tôi có được xin xét tuyển vào công chức không qua thi tuyển hay không? có phải thi sát hạch hay không? + Nếu được thi tôi phải thực hiện những thủ tục gì? cơ quan, đơn vị xin xét tuyển tôi phải gửi hồ sơ xin xét tuyển. Tôi rất mong được Bộ Nội vụ hướng dẫn, giải đáp. Trân trọng cảm ơn!
 
4 02.011733 Kiêm nhiệm chức danh Hoàng Thị Lan Hương

- Ngày phản ánh: 23/04/2020

- Ngày trả lời: 25/05/2020
Kính gửi Bộ Nội Vụ Tôi hiện là Công chức văn phòng thống kê xã, Tôi có một thắc mắc liên quan đến kiêm nhiệm chức danh, kính mong Bộ Nội Vụ giải đáp, cụ thể: Ngày 09/01/2020, Uỷ ban nhân dân xã Đăng Hà ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên UBND và công chức, Người hoạt động không chuyên trách và những chức danh thuộc đối tượng khác của UBND xã Đăng Hà năm 2020. Theo Quyết định, Tôi được giao đảm nhận nhiệm vụ của Công chức Văn hóa - Xã hội (không có quyết định kiêm nhiệm) và thực hiện nhiệm vụ của CC. VHXH, mảng Lao động thương binh và xã hội) và UBND xã ban hành quyết định cho bà Hồ Thị Hạnh, PCT. UBND xã kiêm nhiệm chức danh CC. VHXH. Tuy nhiên, Theo khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh tại khoản 1 điều 4 nghị định 34 Tại Điều 11 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2020 của Bộ nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã lại không hướng dẫn về kiêm nhiệm chức danh và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công chức. Qua sự việc trên, Tôi xin hỏi: - Tôi là CC, VPTK thì có được kiêm nhiệm chức danh CC. VHXH hay không? Việc tôi thực hiện nhiệm vụ nhưng Bà Hồ Thị Hạnh hưởng kiêm nhiệm đúng hay sai? Chân thành cảm ơn!
 
5 11.011726 Hỏi về việc nâng lương trước hạn Giang Nam

- Ngày phản ánh: 20/04/2020

- Ngày trả lời: 20/05/2020
Bác tôi là một công chức nhà nước, có thông báo nghỉ hưu và tháng 4/2020 và chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/10/2020 đã được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc vào tháng 12/2017. Như vậy, bác tôi có được xét đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu hay không, xin quý bộ giải đáp giúp.
 
6 06.011724 nâng lương trước thời hạn Vũ Thị Thúy

- Ngày phản ánh: 18/04/2020

- Ngày trả lời: 19/05/2020
Theo THÔNG TƯ 08/2013/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH. Tôi thuộc đối tượng 3 năm công tác nâng lương 1 lần. Tôi nâng lương thường xuyên vào 9/2020. Vậy tôi có được nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn 6 tháng vào cuối năm 2020 hay không. Hay tôi phải nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn vào cuối năm 2019.
 
7 02.011721 Tuyển dụng công chức Ngô Quý

- Ngày phản ánh: 17/04/2020

- Ngày trả lời: 19/05/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ, Tôi có một số thắc mắc các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức, kính mong Bộ Nội giải đáp, cụ thể như sau: 1. Năm 2019 tỉnh L ban hành kế hoạch tuyển dụng theo quy định, trong đó huyện B đăng ký tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng N, yêu cầu của vị trí này là chuyên ngành Luật có 03 thí sinh dự tuyển. Sau khi Hội đồng tuyển dụng của tỉnh đã thông báo, niêm yết công khai theo quy định thì huyện B có văn bản đề nghị được tuyển dụng bổ sung 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng T, yêu cầu của vị trí này là chuyên ngành Luật tuy nhiên không được Hội đồng thi của tỉnh chấp nhận do đã quá thời gian theo kế hoạch tuyển dụng quy định. Sau khi Hội đồng thi tổ chức thi tuyển 2 vòng theo quy định và thông báo công khai kết quả trúng cử, cơ quan có thảm quyền tuyển dụng đã ban hành quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển theo quy định, huyện B tiếp tục đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho phép tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phòng T đối với thí sinh Nguyễn Văn A đã dự thi vào vị trí chuyên viên phòng N thuộc huyện B có kết quả cả 2 vòng thi đều đạt trên 50 điểm nhưng không trúng tuyển vị trí chuyên viên phòng N do kết quả thi vòng 2 (chuyên môn nghiệp vụ phòng N) xếp thứ tự 2/3 thí sinh vị trí này đã tuyển thí sinh B là người có kết quả thi vòng 2 đứng 1/3 thí sinh. Có 2 ý kiến đề xuất khác nhau: Ý kiến thứ nhất: Trong cùng năm 2019 huyện B có phát sinh nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng T có yêu cầu chuyên ngành Luật (chuyên ngành đào tạo giống vị trí chuyên viên phòng N) và đã báo cáo Hội đồng tuyển dụng của tỉnh. Do đó căn cứ quy định tại Khoản 15, Điều 17 (Thông báo kết quả tuyển dụng công chức) Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: "Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều này hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng", đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L quyết định tuyển dụng thí sinh Nguyễn Văn A do cả 2 vòng thi đều đã đạt trên 50 điểm và có trình độ chuyên ngành phù hợp vị trí chuyên viên phòng T. Ý kiến thứ hai: Thí sinh Nguyễn Văn A không đủ điều kiện tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phòng T lý do: Thí sinh mặc dù có chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu vị trí chuyên viên phòng T nhưng đã thi tuyển vị trí chuyên viên phòng N có yêu cầu về môn nghiệp vụ chuyên ngành khác với nghiệp vụ chuyên ngành vị trí chuyên viên phòng T. Trong năm 2019 Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã tổ chức vòng 2. thi môn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với cả môn nghiệp vụ chuyên ngành phòng N và môn nghiệp vụ chuyên ngành phòng T cho thí sinh toàn tỉnh. Đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp ý trong trường hợp trên ý kiến đề xuất nào đúng đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ giải thích rõ nội dung “hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng” được áp dụng trong trường hợp cụ thể như thế nào để các địa phương, cơ quan tuển dụng thống nhất thực hiện. 2. Năm 2019 tỉnh L ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, hết thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định, đối với 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B có 2 hồ sơ đăng ký dự tuyển thí sinh Nguyễn Văn B là viên chức đang công tác tại 01 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, thí sinh Trần Thị H là công chức phòng N huyện B đa được sở B sơ tuyển, báo cáo hội đồng tuyển dụng tỉnh. Sau khi kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo vị trí việc làm, Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã niêm yết công khai danh sách đủ điều kiện dự tuyển theo đúng quy định. Trong đó đối với vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B cả 2 thí sinh Nguyễn Văn B và Trần Thị H đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng đã triệu tập cả 2 thí sinh đến để tổ chức phỏng vấn sát hạch đúng thời gian quy định. Tuy nhiên sau đó Hội đồng tuyển dụng chỉ tiến hành phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh Nguyễn Văn B không thực hiện phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh Trần Thị H do trường hợp này đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013 do Hội đồng tuyển dụng tỉnh L tổ chức, đã trúng tuyển và có quyết định tuyển dụng công chức. Sau khi có kết quả phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã thông báo niêm yết danh sách trúng tuyển công chức, trong đó thí sinh Nguyễn Văn B trúng tuyển vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B. Tuy nhiên sở B lại đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tỉnh L cho phép tiếp nhận thí sinh Trần Thị H về vị trí chuyên viên phòng C, vì thí sinh này đã là công chức, mà không tuyển dụng thí sinh Nguyễn Văn B. Trường hợp này có 2 ý kiến đề xuất: Ý kiến thứ nhất: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L quyết định cho sở B tiếp nhận thí sinh Trần Thị H về vị trí chuyên viên phòng C, vì thí sinh này đã là công chức theo như đề nghị của Sở. Ý kiến thứ hai: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L yêu cầu sở B tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với thí sinh Nguyễn Văn B do đã được sở B tổ chức sơ tuyển hồ sơ và báo cáo hội đồng tuyển dụng tỉnh thực hiện phỏng vấn sát hạch và đã thông báo thí sinh Nguyễn Văn B trúng tuyển theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo sở B kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức sơ tuyển, kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên. Đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp ý trong trường hợp trên ý kiến đề xuất nào đúng đồng thời cần xử lý như thế nào? Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, sớm giải đáp thắc mắc nêu trên. Xin trân trọng cảm ơn!
 
8 02.011711 Khi hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, có đương nhiên không còn giữ chức vụ và trở thành viên chức hay không? Trần Công Lý

- Ngày phản ánh: 13/04/2020

- Ngày trả lời: 11/05/2020
Tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non kể từ ngày 07/01/2010, đến ngày 02/4/2015 tôi được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, được tính kể từ ngày 07/01/2015 (thời hạn bổ nhiệm lại được lùi lại gần 03 tháng). Sau khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, UBND huyện dự kiến điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng ở trường khác (do theo quy định mỗi hiệu trưởng không được quản lý một trường quá 02 nhiệm kỳ). Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại khó khăn, tôi có nguyện vọng được công tác gần nhà, tại thời điểm đó tôi có làm đơn xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng để xuống làm phó hiệu trưởng nhưng không được UBND huyện đồng ý. Khi đó tôi có làm đơn xin thôi việc ký ngày 21/01/2020, đến ngày 22/01/2020 (nhằm ngày 28 tết), UBND huyện ký quyết định cho tôi thôi việc với đối tượng là viên chức, với lý do là tôi đã hết thời gian giữ chức vụ đương nhiên không còn giữ chức vụ hiệu trưởng (do hiệu trưởng là công chức, tôi đã thi đậu trong kỳ thi nâng ngạch công chức và đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên). Đến thời điểm Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định chấp thuận cho tôi thôi việc theo nguyện vọng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại và phân công nhiệm vụ khác đối với bản thân tôi, do trong thời gian giữ chức vụ, tôi luôn được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại theo quy định. Như vậy, khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, tôi có đương nhiên không còn là hiệu trưởng hay không khi Chủ tịch UBND huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại lùi gần 03 tháng và cho tôi thôi việc với đối tượng là viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Kính mong nhận được ý kiến giải đáp của các cấp lãnh đạo.
 
9 11.011710 Chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP Phạm Hữu Trịnh

- Ngày phản ánh: 13/04/2020

- Ngày trả lời: 11/05/2020
Tôi làm nhân viên tại Trại rau quả huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, có địa chỉ tại xã Tà Chải huyện Bắc Hà là đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ của Nghị định 116 năm 2010 của Chính Phủ. Ngày 01/7/2019 tôi nghỉ việc theo quy định của Nghị định 108 về tình giản biên chế (tôi sinh năm 1970, đã làm việc tại đây hơn 20 năm, do trình độ bằng cấp tôi không đáp ứng được vị trí việc làm nên tôi xin nghỉ), cho hỏi tôi có được hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định của Điều 8 nghị định 116 năm 2010 của Chính Phủ không?, Tôi đã hỏi Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và được trả lời là tôi nghỉ thôi việc nên không được hưởng như vậy có đúng không? Xin cảm ơn quý cơ quan!
 
10 10.011706 quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học bồi dưỡng tự túc kinh phí, ngoài giờ hành chính Nguyễn Đồng Minh

- Ngày phản ánh: 10/04/2020

- Ngày trả lời: 08/05/2020
Tôi là Nguyễn Đồng Minh là viên chức. Hiện tôi muốn học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tôi muốn hỏi Bộ Nội vụ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi học ngoài giờ hành chính, kinh phí tự túc và được cơ quan quản lý, sử dụng trực tiếp đồng ý thì việc đi học này có vi phạm các quy định pháp luật nào không ? Xin trân trọng cảm ơn.
  [1]   2 3 4 5 6 ...43


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn