Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 20 tháng 9 năm 2019


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
10 01.010886 Nâng lương trước thời hạn khi nhận thông báo nghỉ hưu Lê Hùng

- Ngày phản ánh: 14/01/2019

- Ngày trả lời: 21/01/2019
Hỏi về nâng lương trước thời hạn khi nhận thông báo nghỉ hưu
 
11 01.010885 Tinh giản biên chế Trần Thị Hiên

- Ngày phản ánh: 23/12/2018

- Ngày trả lời: 30/12/2018
Kính gửi: Bộ Nội vụ Tôi tên là Trần Thị Hiên, từng là viên chức trường Tiểu học Đồng Tiến B, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chức danh Văn thư - Thủ quỹ. Ngày 30.10.2018 Phòng Nội vụ ban hành công văn khẩn số 115/PNV-CCVC thông báo thời gian nghỉ việc của các đối tượng tinh giản biên chế theo Đề án 372-QĐ/HU ngày 20.8.2018 của huyện ủy Đồng Phú tinh giảm chức danh văn thư và y tế tại các trường học trên địa bàn huyện. Ngày 31.10.2018 UBND huyện Đồng Phú ban hành quyết định cho viên chức thôi việc ngay theo Nghị định 108. Tôi và các viên chức văn thư - thủ quỹ và y tế rất bức xúc khi quyết định cho thôi việc ban hành quá gấp gáp còn không có cả thời gian để chúng tôi bàn giao công việc. Bản thân tôi đã công tác tại trường Tiểu học Đồng Tiến B đến nay là 12 năm 10 tháng. Tháng 7.2006 tôi được vào UBND huyện tuyển vào biên chế. Trong suốt quá trình công tác tôi luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đạt LĐTT và năm học 2017-2018 đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở. Ngoài chức danh văn thư thủ quỹ tôi phải kiêm nhiệm công việc khác như phổ cập, công nghệ thông tin, thư ký hội đồng. Dù trường hạng 1 nhưng trường tôi chỉ có 5 chức danh hành chính: 1 kế toán, 1 y tế, 1 văn thư- thủ quỹ và 2 chức danh Thư viện - Thiết bị do 2 giáo viên đảm nhận. Nay tôi viết kiến nghị này xin được kiến nghị một số nội dung sau: Thứ nhất, việc ban hành quyết định cho viên chức thôi việc của UBND huyện Đồng Phú như vậy có đúng theo quy định của Nghị định 108 và Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14.6.2018 và Kế hoạch của UBND huyện Đồng Phú v/v tinh giảm biên chế có ghi rõ đối với đối với viên chức dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy phải có đơn xin tự nguyện tinh giảm (chúng tôi chưa ai viết đơn). Thứ hai, theo Đề án tinh giản biên chế của huyện Đồng Phú thì trường tôi đến tháng 7.2019 mới hợp nhất với trường khác. Việc ra quyết định cho tôi thôi việc ngay với lý do dôi dư biên chế sau khi sắp xếp tổ chức bôh máy có đúng theo lộ trình hay không? Thứ 3, về chế độ tinh giảm theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 108 chế độ thôi việc sau khi học nghề không rõ ràng. Cụ thể UBND huyện đã cắt lương tôi từ tháng 11 và ra quyết định hôc trợ 6 tháng học nghề nhưng không nói rõ việc có cho tôi hưởng BHXH và BHYT theo như Nghị định 108 hay không? Thứ tư, trong công văn ghi chúng tôi thuộc diện tinh giản đợt 2 2018 nhưng trong danh sách có cả những nhân viên hợp đồng Nghị định 68 lập danh sách tinh giảm đợt 1 từ tháng 6 2018 do xóa bỏ điểm trường). Trên đây là kiến nghị của tôi, kính mong Bộ Nội vụ xem xét... Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
12 01.010884 CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐỐI VỚI CB,CC,VC Lường Văn Thưởng

- Ngày phản ánh: 29/11/2018

- Ngày trả lời: 06/12/2018
Kính mong Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay như sau: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ thì chứng nhận năng lực ngoại ngữ ở trình độ B1 (theo khung năng lực Châu âu) hoặc chứng chỉ khác như TOEFL, IELTS hoặc TOEIC... đều có thể để đánh giá năng lực tiếng Anh của cán bộ, công chức và viên chức các chứng chỉ, chứng nhận này theo quy định có thời hạn là 02 năm. Tuy nhiên theo tôi đang xảy ra 02 trường hợp: + TH1: Khi các chứng chỉ, chứng nhận này còn đang trong thời hạn thì đương nhiên sẽ có giá trị để thực hiện việc tuyển dụng, xếp ngạch, chuyển ngạch, xếp hạng, thăng hạng, bổ nhiệm... + TH2: Thời điểm CBCCVC cần sử dụng chứng chỉ này để phục vụ cho tuyển dụng (đầu vào) và chứng chỉ, chứng nhận vẫn trong thời hạn thì không sao nhưng đến khoảng 3,4 năm sau để thực hiện bổ nhiệm, nâng ngạch....thì chứng chỉ đó có giá trị để xác định trình độ ngoại ngữ nữa hay không (do nó hết thời hạn), nếu không sử dụng được, bản thân mỗi CBCCVC lại phải thi, sát hạch lần tiếp theo để có được chứng chỉ, chứng nhận (việc này mất thời gian, chi phí không tập trung cho việc làm chuyên môn). -> Vì nhiều cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ TOEFL, IELTS, TOEIC khẳng định là thời hạn 02 năm chỉ áp dụng đối với đầu vào việc học Thạc sĩ, nghiên cứu sinh, du học....còn đối với CBCCVC chỉ là hợp thức hóa hồ sơ và nó không quy định thời hạn (điều này tôi thấy vô lý so với quy định). Trường hợp vẫn áp dụng được chứng chỉ, chứng nhận mà không quan tâm đến thời hạn của nó để xác định năng lực ngoại ngữ trong việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC thì quy định rõ ở văn bản nào? Kính mong Vụ hướng dẫn cụ thể! Trân trọng!
 
13 01.010883 Nâng bậc lương trước thời hạn theo thông tư 08 Huỳnh Minh Phúc

- Ngày phản ánh: 28/11/2018

- Ngày trả lời: 05/12/2018
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có ý kiến phúc đáp như sau: - Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: “Thành tích đế xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điếm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đôi với các ngạch và các chức danh có yêu câu trình độ đào tạo từ cao đăng trở lên và 4 năm gân nhât đôi với các ngạch và các chức danh có yêu câu trình độ đào tạo từ trung câp trở xuông tính đên ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn ... - Trường hợp ủy ban nhân dân huyện cầu Ngang hỏi: “Ông Nguyễn Văn A, giáo viên Trường Trung học cơ sở N, trình độ đại học Sư phạm Lý, trong 06 năm liền đạt thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở (trong đó thành tích (năm thứ 6) năm học 2017 - 2018 có quyết định công nhận ngày 17/9/2018). - Ông Nguyễn Văn A đang hưởng lương hiện tại là hệ số lương 3,99, bậc 6, thời gian hưởng kể từ ngày 01/5/2016 thời gian nâng lương lân san được tính ngày 01/5/2016 Trường hợp nêu trên, căn cứ thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận thành tích năm học 2017 - 2018, quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 và các quy định có liên quan tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, trường hợp ông Nguyễn Văn A đảm bảo các tiêu chuấn đế được nâng bậc lương trước thời hạn từ sau thời điếm ban hành quyết định công nhận thành tích và cho hưởng bậc, hệ số lương mới kể từ ngày 01/10/2018. Câu hỏi: Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, có phải quy định thời hạn hưởng lương theo ngày quyết định công nhận thành tích (ngày 17/9/2018), hay chỉ là thời gian để xét nâng bậc lương trước hạn vào 3 khung 06,09 và 12 tháng? Trường hợp trên chỉ được tính lương mới kể từ ngày 01/10/2018 là đúng hay sai?
 
14 01.010882 Chính sách tinh giản biên chế về hưu trước tuổi theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP HIDICO

- Ngày phản ánh: 09/11/2018

- Ngày trả lời: 16/11/2018
Kính gửi: Bộ Nội vụ Ngày 27/9/2018, HIDICO có Công văn 169/HIDICO (file đính kèm) gửi quý Bộ Nội vụ hỏi về chính sách tinh giản biên chế về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP (ngày 28/9/2018 Bộ Nội vụ đã nhận - người nhận: Mai). Đến nay 09/11/2018, HIDICO chưa nhận được ý kiến giải đáp của Quý Bộ. Kính đề nghị Quý Bộ xem xét, có ý kiến trả lời để doanh nghiệp được rõ. Trân trọng cảm ơn
 
15 01.010881 Trợ cấp theo quy định tại Điều 6 của NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của CP Phòng Nội vụ

- Ngày phản ánh: 06/11/2018

- Ngày trả lời: 13/11/2018
Phòng Nội vụ huyện Phú Lương xin phép được hỏi Bộ Nội vụ một vấn đề như sau: Xã Yên Lạc thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc và đến nay vẫn được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy những cán bộ, công chức, viên chức đã công tác tại xã Yên Lạc trước tháng 10/2013 và hiện nay vẫn đang công tác tại xã Yên Lạc(có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Lạc trước tháng 10/2013(không phải là đối tượng có QĐ điều động đến công tác tại xã Yên Lạc sau tháng 10/2013)) có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ hay không?(Vì hiện nay đối với CBCCVC nữ đã có trên 3 năm công tác, nam đã đủ 5 năm công tác tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn)
 
16 01.010880 Đào tạo, bồi dưỡng ngoài giờ hành chính đối với công chức Đặng Nguyễn Hoàng Quân

- Ngày phản ánh: 02/11/2018

- Ngày trả lời: 09/11/2018
Kính gửi Bộ Nội Vụ, tôi hiện đang làm công chức thuế tại TPHCM, hiện nay cục thuế TPHCM đang tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho công chức mới nhưng lại tổ chức ngoài giờ hành chính, cụ thể thời gian đào tạo là buổi tối thứ 2 4 6 ( bắt đầu lúc 6 giờ) và sáng chiều thứ 7. Vậy tôi xin hỏi việc tổ chức và thời gian đào tạo như cục thuế TPHCM sắp xếp như vậy có đúng quy định hay không và nếu đúng quy định thì chế độ đối với việc đào tạo ngoài giờ này như thế nào (lương ngoài giờ, thâm niên công tác)? Kính mong nhận được câu trả lời của Bộ
 
17 01.010879 Xin được giải thích Nguyễn Thị Phương Thảo

- Ngày phản ánh: 31/10/2018

- Ngày trả lời: 07/11/2018
Kính gửi Thanh tra Bộ Nội vụ Tôi có con vừa tốt nghiệp đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh. Năm 2012, cháu học Đại học theo diện đào tạo theo địa chỉ nhưng học tự túc hoàn toàn, tỉnh không hỗ trợ kinh phí và có cam kết ra trường về tỉnh phục vụ. Xin được hỏi: khi ra trường, Sở Y tế giữ bằng tốt nghiệp Đại học như vậy có đúng Luật hay không? Tôi được biết, Thanh tra Bội Nội vụ có văn bản kết luận số 6851/KL-BNV ban hành ngày 26/12/2017 về việc giải quyết vụ việc tương tự tại tỉnh Long An theo đó sinh viên ra trường không phải về tỉnh công tác dù trước đó diện này tỉnh Long an hỗ trợ kinh phí đi học hoàn toàn. Tôi ưu tư về việc Tiền Giang và Long An là 2 tỉnh kế cận nhưng sự cách giải quyết chưa thống nhất. Tôi rất mong nhận được trả lời từ Thanh tra Bộ Nội vụ. Tôi kính mong Quý cơ quan vui lòng không thông tin về tôi khi trao đổi với tỉnh. Chân thành cám ơn
 
18 03.010878 Nộp hồ sơ xin thành lập Hội Dang Thanh Long

- Ngày phản ánh: 15/10/2018

- Ngày trả lời: 22/10/2018
Chúng tôi là Ban vận động thành lập Hội, vào website của Bộ Nội vụ tra cứu dịch vụ công để thành lập Hội, vào đến phần dịch vụ công trực tuyến trên website thì được yêu cầu đăng ký để nộp hồ sơ online, tuy nhiên chúng tôi đã thử đăng ký 2 tài khoản khác nhau nhưng đều không nhận được link kích hoạt gửi đến email chúng tôi sử dụng khi đăng ký
 
19 01.010877 Việc chuyển Công chức không qua thi tuyển Lê Thị Hoàn

- Ngày phản ánh: 13/10/2018

- Ngày trả lời: 20/10/2018
Đề nghị Bộ Nội vụ cho biết vì sao ở tỉnh Quảng Nam công tác chuyển viên chức sang công chức không được công khai rộng rãi. Vì sao tôi làm việc ở huyện Núi Thành gần 10 năm vẫn không được chuyển sang công chức, trong khi cháu tôi mới ra trường xin vào làm việc ở Trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp chưa được 3 năm đã được chuyển sang công chức. Qua hỏi thăm tôi được biết chỉ cần đóng bảo hiểm 5 năm, chạy khoảng vài chục là được. Vậy xin hỏi Bộ Nội vụ tại sao lại bất công như vậy, trong khi ở tỉnh có cả vài nghìn viên chức như tôi thi cử đường hoàng lại không được chuyển công chức, còn có những người chạy xét tuyển, theo kiểu con ông cháu cha là thành công chức. Vậy đề nghị Bộ Nội vụ cho tôi, người dân câu trả lời chân chính?
1   [2]   3 4 5


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: websitemaster@moha.gov.vn