Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 10 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
10 02.011590 Xét tuyển từ viên chức sang công chức không qua thi tuyển Nguyễn Thanh Chung

- Ngày phản ánh: 25/02/2020

- Ngày trả lời: 24/03/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ Tên tôi là: Nguyễn Thanh Chung Hiện đang công tác tại: Trung tâm Kiểm định chất lượng công tình xây dựng Nam ĐỊnh năm được tuyển dụng vào biên chế viên chức 2013. Đến nay năm 2019 đủ 05 năm viên chức Sở Xây dựng có tiếp nhận tôi theo“Điều 10. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 1. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bao gồm: a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự); …Khi trình sang Sở Nội vụ Nam Định và trình sang UBND tỉnh Nam Định xét tuyển tôi không đủ điều kiện do tốt nghiệp đại học dân lập năm 2005, căn cứ văn bản số 160/UBND-VP8 ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về thực hiện một số nội dung trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Theo Luật Giáo dục, Nghị quyết số 29, Nghị định 161/2018/NĐ-CP có được phân biệt loại hình thức đào tạo khi tiếp nhận tuyển dụng viên chức không. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét
 
11 02.011585 Chuyển xếp chức danh nghề nghiệp Nguyễn Thị Thủy

- Ngày phản ánh: 25/02/2020

- Ngày trả lời: 24/03/2020
Tại Điều 6, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, quy định về Xét chuyển chức danh nghề nghiệp, cụ thể: 1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau: a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm; b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới. 2. Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau: a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành; b) Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới. 3. Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức. Như vậy, Thông tư 12 quy định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Tuy nhiên, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được xác định là Công chức theo NĐ 06, nhưng vẫn giữ "chức danh nghề nghiệp", vậy thì có thực hiện quy trình xét chuyển "chức danh nghề nghiệp" theo quy định tại Điều 6, Thông tư 12 đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hay không? Kính mong sớm nhận được trả lời của Bộ Nội vụ. Trân trọng./.
 
12 02.011583 thực hiện chế độ theo nghị định 76/2019 huỳnh Lê Kim Hải

- Ngày phản ánh: 25/02/2020

- Ngày trả lời: 24/03/2020
Hỏi: Xin hỏi Quý Bộ về chính sách vùng đặc biệt khó khăn như sau: 1. Tôi được điều động luân chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn vào tháng 3/2019 khi đó tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010 ( chưa được hưởng trợ cấp lần đầu) tuy nhiên đến tháng 12/2019, chính phủ ban hành Nghị định 76/2019 thay thế Nghị định 116/2010 và có hiệu lực vào ngày 01/12/2019. Như vậy đối với tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP không? 2. tôi đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng. Tuy nhiên đến tháng 12/2019, Ủy ban Dân Tộc có quyết định số 958/QĐ-UBDT nagỳ 13/12/2019 về việc công nhân các thôn, xã hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trong đó có vùng tôi đang công tác. như vậy tôi có được hưởng chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP nữa không? xin cảm ơn Quý Bộ.
 
13 09.011577 Xét công chức cấp xã Nguyễn thanh tâm

- Ngày phản ánh: 23/02/2020

- Ngày trả lời: 20/03/2020
Anh tôi là trưởng đoàn thể xã được 3 năm. Nhưng do chỉ trương sáp nhập xã nên có dự kiến bố trí công chức cấp xã, nhưng theo quy định thì chưa đủ thời gian giữ nhiệm vụ cán bộ cấp xã đủ 5 năm. Xin hỏi Bộ nội vụ chính sách ưu tiên về thời gian cho cán bộ chưa đủ thời gian 5 năm thuộc diện sáp nhập xã được ưu tiên để chuyển làm công chức cấp xã không?
 
14 02.011566 Chuyển từ viên chức sang công chức khi trước đó đã là công chức Nguyễn Hiệp

- Ngày phản ánh: 20/02/2020

- Ngày trả lời: 19/03/2020
Năm 2010, tôi có trúng tuyển công chức vào phòng NN&PTNT huyện, xếp ngạch 01a.003 (cao đẳng). Năm 2016 tôi có quyết định điều động sang Trạm Khuyến nông huyện thành viên chức, tôi đã đi học và có bằng đại học vào năm 2019, năm 2019 tôi thi lên chuyên viên và trúng tuyển bổ nhiệm ngạch chuyên viên (viên chức). Vậy trường hợp của tôi Phòng nội vụ đề nghị tôi thi từ viên chức lên chuyên viên là đúng hay sai? Theo Thông tư 03/2019 Tôi có được chuyển lại thành công chức không qua thi tuyển hay không?
 
15 02.011564 Chuyển ngạch Kỹ thuật viên lên chuyên viên Nguyễn Lý Hùng Cương

- Ngày phản ánh: 20/02/2020

- Ngày trả lời: 19/03/2020
Kính gửi Quý lãnh đạo Bộ: Tôi học Trung cấp Quản lý đất đai, Tôi tham gia thi tuyển viên chức năm 2009 và có Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức năm 2009 của Sở Nội vụ, Ngạch Kỹ thuật viên, mã ngạch 13.096 công tác tại trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện. Đến năm 2015 tôi nhận bằng Đại học Quản lý đất đai và tiếp tục công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Đến năm 2019 sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ban quản lý dự án cấp huyện thành một và Ban quản lý dự án sau khi sáp nhập với Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% và đơn vị không được giao chỉ tiêu biên chế. Vậy tôi xin tham vấn quý Bộ 02 nội dung sau: 1/Tôi có còn là biên chế viên chức nữa hay không? 2/Năm 2015 tôi đã có bằng đại học, nhưng tôi vẫn giữ ngạch Kỹ thuật viên, mã ngạch 13.096 từ năm 2009 cho đến nay. Nay tôi muốn chuyển sang ngạch chuyên viên hoặc thăng hạng viên chức lên hạng tương đương với chuyên viên có được không? Thẩm quyền của cơ quan nào quyết định và trình tự thực hiện theo thông tư nào đối với hạng chức danh nghề nghiệp làm việc tại Ban quản lý dự án cấp huyện?
 
16 09.011563 Hỏi về chế độ chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP Phạm Văn Hải

- Ngày phản ánh: 20/02/2020

- Ngày trả lời: 19/03/2020
Kính gửi Quý Bộ! Tôi có nội dung cần hỏi như sau: - Trường hợp ông Nguyễn Văn A (Bí thư đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường B, sinh ngày 18.8.1960). - Theo quy định ông sẽ được Nghỉ hưu từ 01/9/2020. - Phường B dự định tổ chức Đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 04/2020. - Ông A có nguyện vọng làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để hưởng Chế độ chính sách theo Nghị Định 26. (Các điều kiện về BHXH và thời gian công tác đều đảm bảo), tuy nhiên có một số vướng mắc như sau: + Theo Hướng dẫn 27 (năm 2019) của BTC Trung ương thì thời điểm Đại hội đến khi đủ tuổi nghỉ hưu dưới 6 tháng ==> Không được hưởng + Theo Điều 5, Nghị định 26/2015/NĐ-CP (dưới 24 tháng sẽ đến tuổi nghỉ hưu) sẽ được các chế độ chính sách theo quy định của NĐ này. Kính mong quý Bộ xem xét và cho biết ông A có thuộc diện áp dụng Nghị định 26 theo Hướng dẫn 27 hay không? Trân trọng cảm ơn!
 
17 02.011562 Xét tuyển đặc cách giáo viên theo Công văn 5378 của Bộ Nội vụ trần quốc vĩ

- Ngày phản ánh: 19/02/2020

- Ngày trả lời: 18/03/2020
UBND huyện ban hành Kế hoạch xét tuyển đặc cách theo Công văn 5378 của bộ Nội vụ và có quy định giáo viên có HĐLĐ trước 31/12/2015 nhưng phải có thời gian đóng bảo hiểm liên tục (không gián đoạn kể cả 01 tháng) thì không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách. Hiện nay có một số giáo vên có HĐLĐ từ tháng 02/2015 về trước nhưng đến tháng 8/2019 UBND huyện thông báo chấm dứt HĐLĐ, sau đó tháng 9/2019 UBND huyện lại tiếp tục cho HĐLĐ lại nhưng đến tháng 01/2020 khi xét tuyển đặc cách, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện loại số giáo viên có gián đoạn thời gian đóng BHXH từ 01 tháng trở lên. Vậy, xin hỏi việc UBND huyện xét tuyển đặc cách như vậy có đúng với tinh thần của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Nội vụ không? "Công văn 5378 của Bội Nội vụ quy định: Giáo viên đang làm HĐLĐ theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký HĐLĐ có đóng BHXH bắt buộc..."
 
18 02.011560 Kiến nghị về điều kiện tuyển dụng cán bộ công chức không qua thi tuyển Mai Thị Oanh

- Ngày phản ánh: 18/02/2020

- Ngày trả lời: 17/03/2020
Theo nghị định 161/2018 và tại điểm a khoản 1 điều 10 của thông tư 03/2019 về điều kiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển " các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ......" Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm việc từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức ( không kể thời gian tập sự. Vậy tôi xin phép được kiến nghị nội dung như sau: tôi được bổ nhiệm viên chức năm 2010 và đến tháng 5 năm 2013 tôi nhận được bằng đại học và đến tháng 9 năm 2017 tôi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên (từ năm 2010 đến năm tháng 8 năm 2017 tôi đóng bảo hiểm liên tục với ngạch cán sự, tháng 9 năm 2017 đến nay tôi đóng bảo hiểm với ngạch chuyên viên). Hiện nay tôi được phòng tài chính kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đáp ứng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (bằng kỹ sư xây dựng). Như vậy theo quy định tôi đã đáp ứng đủ kiện để chuyển sang công chức chưa đồng thời theo quy định thì điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức có yêu cầu về đóng bảo hiểm bắt buộc vậy bảo hiểm bắt buộc đó có yêu cầu phải là bảo hiểm tương ứng với ngạch chuyên viên không hay chỉ yêu cầu đóng bảo hiểm liên tục đủ 05 năm (60 tháng) Kính xin quý Bộ xem xét trường hợp cụ thể của tôi và cho tôi ý kiến cụ thể rõ ràng để tôi được rõ hơn về quy định. Rất mong ý kiến của quý Bộ. Trân trọng cảm ơn.
 
19 02.011558 Điều kiện tuyển dụng công chức đặc cách Đinh Mạnh Tuấn

- Ngày phản ánh: 17/02/2020

- Ngày trả lời: 16/03/2020
Tôi công tác tại doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, đóng BHXH liên tục đến nay được hơn 5 năm (60 tháng). Ngoài ra, tôi là sĩ quan dự bị từ năm 2013 đến nay, được biên chế vào đơn vị dự bị động viên và được hưởng phụ cấp theo luật dự bị đông viên. Đối chiếu với Luật và quy định hiện hành về tuyển dụng công chức, viên chức, tôi có thuộc đối tượng đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, viên chức vào các đơn vị, cơ quan nhà nước hay không?
1   [2]   3 4 5 6 7 ...39


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn