Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
30 02.011738 Ký lại hợp đồng lao động theo Thông tư 03/2019/TT_BNV Nguyễn Tuấn Thành

- Ngày phản ánh: 24/04/2020

- Ngày trả lời: 22/05/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ, Ngày 11/4/2020, tôi có gửi email trực tiếp vào hộp thư phản ánh phananh@moha.gov.vn, nhưng tôi không được xác nhận nội dung thắc mắc đã được tiếp nhận hay chưa? và tới nay cũng không nhận được trả lời. Do vậy, tôi xin gửi lại nội dung thắc mắc của mình và kính mong nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Bộ Nội vụ: Kính gửi: Bộ Nội vụ, Tôi tên Nguyễn Tuấn Thành, đang công tác tại một trường Cao đẳng Công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn ngày 1/1/2003 để làm công việc bảo vệ”, thuộc một trong những công quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 cùa Chính phủ. Trong hợp đồng không xác định thời hạn nêu trên, tiền lương của tôi theo hệ số lương của ngạch bảo vệ và được hưởng trợ cấp hàng tháng là 350.000 đồng. Hiện nay, với hệ số lương 2,98 (ngạch bảo vệ, bậc 9/12), thì tiền lương (sau khi trừ các khoản đóng góp theo lương): 4.035.000.000 đồng. Hàng tháng, thay vì nhận hỗ trợ 350.000 đồng như ghi trong hợp đồng tôi đã được nhận một khoản thu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường là 5.000.000 đồng. Tổng thu nhập hàng tháng của tôi là 9.035.000 đồng. Vừa qua, tôi được nhà trường thông báo mời lên thỏa thuận để ký lại hợp đồng lao động mới theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập với một số điều khoản như sau: 1. Về tiền lương: nhà trường sẽ trả lương bằng số tiền cụ thể theo từng tháng là 5.000.000 đồng (không theo ngạch bậc của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). 2. Về các khoản thu nhập ngoài lương (thu nhập tăng thêm, tiền thưởng các ngày lễ, tết, tiền làm thêm giờ…): theo thỏa thuận từng năm dựa trên kết quả làm việc của năm trước đó (không thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, không có số tiền tối thiểu). 3. Về chế độ nâng lương: không thực hiện định kỳ mà dựa trên đánh giá hàng năm của nhà trường về mức độ hoàn thành công việc. Với những nội dung trên, tôi nhận thấy quyền lợi của tôi không được bảo đảm: bị cắt giảm thu nhập tăng thêm, dẫn đến giảm tổng thu nhập, không có cơ sở để được nâng lương theo định kỳ 02 năm/lần như trước đây. Do vậy, tôi xin hỏi và đề nghị Bộ Nội vụ cho biết: 1. Các nội dung nêu trên mà nhà trường đưa ra trong hợp đồng lao động mới có vi phạm các quy định về pháp luật lao động hoặc làm thiệt hại quyền lợi của người lao động? 2. Trường hợp tôi không đồng ý ký lại hợp đồng lao động mới thì nhà trường có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hay thực hiện tinh giản biên chế đối với tôi không? Tôi kính mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ, trả lời qua email: trungmoitvn@gmail.com với mong muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân mình sau 17 năm lao động, gắn bó với nhà trường. Trân trọng cám ơn Nguyễn Tuấn Thành.
 
31 02.011737 Không xét tuyển Trí thức trẻ sau 5 năm công tác tại xã khó khăn, hải đảo tại tỉnh Khánh Hòa võ đình hiệp

- Ngày phản ánh: 23/04/2020

- Ngày trả lời: 21/05/2020
Tôi là Võ Đình Hiệp, Thường trú tại Xuân Tự, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Sau khi tốt nghiệp đại hoc, tôi có về tỉnh Khánh Hòa tham gia Đề án Trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại UBND xã trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung đề án số 06/2014/HĐND-NQ ngày 9/7/2014 của Hội đồng nhân dan tỉnh Khánh hòa thì TTT sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời hạn 5 năm công tác tại các UBND cấp xã thì sẻ được xét tuyển vào công chức cấp xã theo quy định của pháp luật. Cụ thể tại điểm k, khoản 4 Điều 1 của NQ có quy định: Trong 05 năm tăng cường về xã, trí thức trẻ được tạo điều kiện dự tuyển, ứng cử vào chức danh cán bộ, công chức cấp xã sau 5 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đủ các điều kiện sẽ được xét chuyển vào công chức cấp xã hoặc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh có chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm phù hợp (vận dụng theo các quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020) hoặc căn cứ nguyện vọng củatrí thức trẻ, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ tiến hànhxem xét và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp tục công tác củatrí thức trẻ tại địa phương Do đó, đáng lẻ TTT sẻ được thực hiện các bước tuyển dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án. Sau khi thực hiện Đề án tới ngày 8/1/2019 thì Thanh tra Bộ Nội vụ có thông báo kết luận là Đề án TTT của tỉnh Khánh Hòa sai quy định của pháp luật về sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước. Và sau khi có thông báo kết luận, thì Trí thức trẻ bị chấm dứt hợp đồng sau khi kết thúc đề án vào ngày 2/3/2020. Như vậy, bản thân có kiến nghị như sau: 1. Kiến nghị Cho phép TTT được xét tuyển đặc cách vào công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư 13/2019 và Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020) 2. Nếu không được phép xét tuyển theo quy định của Pháp luật hiện hành thì mong là các cơ quan cấp trên có văn bản trả lời về việc không thể xét tuyển đối với trí thức trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ sau năm năm công tác tại UBND xã. 3. Việc thanh tra Bộ nội vụ kết luận theo thông báo số 14 là chưa đúng với tinh thần chung của Chính phủ về tuyển chọn đề án trí thức trẻ, trong khi đề án 500, 600 của Trung ương vẫn còn đó và chưa hề có một văn bản, chính sách, hướng dẫn nào của Trung ương mà kết luận như vậy là chưa căn cơ gây ảnh hưởng đến việc xây dựng VBQPPL sau này của cơ quan hành chính nhà nước. Kính thư!
 
32 10.011736 Về mức hỗ trợ CBCCVC là nữ, người dân tộc thiểu số khi tham gia Đào tạo, bồi dưỡng Nguyễn Thị Thuý Hằng

- Ngày phản ánh: 23/04/2020

- Ngày trả lời: 21/05/2020
Theo Điều 36 Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/3/2019 về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC có quy định Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí ĐTBD đối với CBCCVC là nữ, người dân tộc thiểu số khi tham gia ĐTBD. Vậy xin hỏi Bộ Nội vụ văn bản nào quy định cụ thể đối tượng và mức chi đối với CBCCVC là nữ, người dân tộc thiểu số khi tham gia ĐTBD. Theo như tôi tham khảo các quy định về hỗ trợ kinh phí ĐTBD của UBND các tỉnh, thành thì mỗi nơi mỗi mức và cũng không biết căn cứ vào văn bản quy định nào. Rất mong nhận được phản hồi của Quý Bộ để tôi có thêm cơ sở pháp lý khi thực hiện. Trân trọng cảm ơn!
 
33 02.011734 Thực hiện Kết luận 71 của Bộ chính trị Đỗ Thành Đồng

- Ngày phản ánh: 23/04/2020

- Ngày trả lời: 21/05/2020
Đề nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn để thực hiện Kết luận 71 của Bộ Chính trị, đối với các Trường hợp Bổ nhiệm, tuyển dụng công chức trước ngày 28/12/2017, Đủ điều kiện, thiếu Một cái Quy trình gọi là Báo cáo xin y kiến cấp tỉnh, Trong khi đa số những người được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo và chuyển công chức đủ điều kiện nhưng dọ hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền thời bấy giờ không rõ ràng nên mới có hiện tượng cả nước có lỗi sai như nhau, lỗi sai này thuộc về Tổ chức. Cho đến thời điểm hiện tại các trường hợp này vẫn bị TREO, không bổ nhiệm chức vụ cao hơn, không luân chuyển vị trí được đặc biệt trong kỳ Đại Hội Đảng các cấp không được quy hoạch.
 
34 02.011733 Kiêm nhiệm chức danh Hoàng Thị Lan Hương

- Ngày phản ánh: 23/04/2020

- Ngày trả lời: 21/05/2020
Kính gửi Bộ Nội Vụ Tôi hiện là Công chức văn phòng thống kê xã, Tôi có một thắc mắc liên quan đến kiêm nhiệm chức danh, kính mong Bộ Nội Vụ giải đáp, cụ thể: Ngày 09/01/2020, Uỷ ban nhân dân xã Đăng Hà ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên UBND và công chức, Người hoạt động không chuyên trách và những chức danh thuộc đối tượng khác của UBND xã Đăng Hà năm 2020. Theo Quyết định, Tôi được giao đảm nhận nhiệm vụ của Công chức Văn hóa - Xã hội (không có quyết định kiêm nhiệm) và thực hiện nhiệm vụ của CC. VHXH, mảng Lao động thương binh và xã hội) và UBND xã ban hành quyết định cho bà Hồ Thị Hạnh, PCT. UBND xã kiêm nhiệm chức danh CC. VHXH. Tuy nhiên, Theo khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh tại khoản 1 điều 4 nghị định 34 Tại Điều 11 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2020 của Bộ nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã lại không hướng dẫn về kiêm nhiệm chức danh và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công chức. Qua sự việc trên, Tôi xin hỏi: - Tôi là CC, VPTK thì có được kiêm nhiệm chức danh CC. VHXH hay không? Việc tôi thực hiện nhiệm vụ nhưng Bà Hồ Thị Hạnh hưởng kiêm nhiệm đúng hay sai? Chân thành cảm ơn!
 
35 02.011731 Xác định ngạch Lê Anh Tuấn

- Ngày phản ánh: 22/04/2020

- Ngày trả lời: 20/05/2020
Ngày 15/5/2002, tôi được Sở Khoa học công nghệ và Môi trường nay là Sở Khoa học và Công nghệ ký Hợp đồng dân sự thực hiện nhiệm vụ hoàn thành khóa học về lập trình viên quốc tế theo đúng yêu cầu của Sở. Năm 2003, sau khi hoàn thành khóa học, tôi được Văn phòng UBND tỉnh tuyển dụng về công tác tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu với trình độ chuyên môn Cử nhân Cao đẳng công nghệ thông tin, xếp ngạch lương Chuyên viên A0. Đến năm 2004, tôi được Văn phòng UBND tỉnh cử tham gia kỳ thi tuyển công chức ngạch Chuyên viên và Cán sự do tỉnh tổ chức, trong kỳ thi tôi được xếp thi ngạch chuyên viên. Kết quả kỳ thi tôi trúng tuyển hệ công chức ngạch chuyên viên theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 26/4/2005 của UBND tỉnh Phú Yên. Đến ngày 23/5/2005, tôi nhận Quyết định số 580/QĐ-SNV của Sở Nội vụ Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm công chức ngạch chuyên viên 01.003, với hệ số 2,34. Từ ngày 12/6/2011 đến 28/9/2011, tôi hoàn thành khóa học về quản lí nhà nước chương trình chuyên viên. Được sự quan tâm của đơn vị, tôi lần lượt hoàn thành các chương trình học như: Tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin vào năm 2013 (số hiệu 078113) Bằng Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin vào năm 2017 (số hiệu 000751) Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính vào năm 2017 (số 4481-17/HCQG). Tôi xin được hỏi quý đơn vị trường hợp của tôi thuộc đối tượng giữ ngạch chuyên viên hay ngạch cán sự. Trong thời gian chờ phúc đáp từ quý đơn vị, tôi xin gửi lời cảm ơn ./. (gửi kèm văn bản liên quan theo nội dung kiến nghị).
 
36 02.011729 Thực hiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Trí thức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 5 năm công tác tại UBND xã theo Đề án Trí thức trẻ về công tác tại cơ sở. Ngô Đức Thịnh

- Ngày phản ánh: 21/04/2020

- Ngày trả lời: 19/05/2020
Tôi là Ngô Đức Thịnh, Thường trú tại 82 Nguyễn chich, Vĩnh Hòa, Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp đại hoc Luật TPHCM tôi có về tỉnh Khánh Hòa tham gia Đề án Trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại UBND xã trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung đề án số 06/2014/HĐND-NQ ngày 9/7/2014 của Hội đồng nhân dan tỉnh Khánh hòa thì TTT sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời hạn 5 năm công tác tại các UBND cấp xã thì sẻ được xét tuyển vào công chức cấp xã theo quy định của pháp luật. Cụ thể tại điểm k, khoản 4 Điều 1 của NQ có quy định: Trong 05 năm tăng cường về xã, trí thức trẻ được tạo điều kiện dự tuyển, ứng cử vào chức danh cán bộ, công chức cấp xã sau 5 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đủ các điều kiện sẽ được xét chuyển vào công chức cấp xã hoặc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh có chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm phù hợp (vận dụng theo các quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020) hoặc căn cứ nguyện vọng củatrí thức trẻ, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ tiến hànhxem xét và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp tục công tác củatrí thức trẻ tại địa phương Do đó, đáng lẻ TTT sẻ được thực hiện các bước tuyển dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án. Sau khi thực hiện Đề án tới ngày 8/1/2019 thì Thanh tra Bộ Nội vụ có thông báo kết luận là Đề án TTT của tỉnh Khánh Hòa sai quy định của pháp luật về sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước. Và sau khi có thông báo kết luận, thì Trí thức trẻ bị chấm dứt hợp đồng sau khi kết thúc đề án vào ngày 2/3/2020. Như vậy, bản thân có kiến nghị như sau: 1. Kiến nghị Cho phép TTT được xét tuyển đặc cách vào công chức cấp xã theo Thông tư 13/2019 và Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020) 2. Nếu không được phép xét tuyển theo quy định của Pháp luật hiện hành thì mong là các cơ quan cấp trên có văn bản trả lời về việc không thể xét tuyển đối với trí thức trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ sau năm năm công tác tại UBND xã. Kính thư!
 
37 02.011728 Thời điểm áp dụng các quy định trong thi tuyển viên chức Nguyễn Thị Yến

- Ngày phản ánh: 21/04/2020

- Ngày trả lời: 19/05/2020
THƯ HỎI ĐÁP Kính gửi: Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh của công dân Bộ Nội vụ. Tôi tên: Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 11/03/1993. Quê quán: Thôn Vạn khánh, xã An Hòa, Huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Hôm nay tôi viết thư này kính đề nghị Bộ nội vụ xem xét cho ý kiến trả lời về nội dung thi tuyển viên chức, với các nội dung cụ thể như sau: Trong năm năm 2018 tôi nộp hồ sơ xin thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão, tỉnh Bình Định theo nội dung Thông báo số 1073/TB-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện An Lão “Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện An Lão năm 2018” đến ngày 22,23 tháng 6 năm 2019 Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục tổ chức thi tuyển đến ngày 02/7/2019 Hội đồng thi thông báo kết quả thi cụ thể số điểm đạt được của tôi như sau:Tin học: 92 điểm ngoại ngữ: 95,5 điểm kiến thức chung: 96 điểm nghiệp vụ sư phạm: 36,5 điểm kiến thức chuyên ngành: 20 điểm soạn giáo án: 86 điểm đến ngày 17/7/2019 là ngày cuối cùng nhận đơn phúc khảo (bắt đầu nộp đơn từ ngày 4/7/2019 đến hết ngày 17/7/2019), tôi nộp đơn đề nghị phúc khảo đến ngày 23/9/2019 Hội đồng thi thông báo điểm sau phúc khảo. Tuy nhiên tôi có một số vướn mắc như sau: việc tổ chức thực hiện nội dung phúc khảo tại kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão được tổ chức sau ngày 15 tháng 7 năm 2019, vậy việc xử lý kết quả phúc khảo áp dụng Theo khoản 6 Điều 19 nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV hay phải thực hiện áp dụng dụng khoản 3 điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ và điểm c khoản 8 điều 26 thuộc Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ. Kính mong Bộ Nội vụ quan tâm xem xét trả lời. Xin chân thành cảm ơn! An Tân, ngày 21 tháng 4 năm 2020 NGƯỜI VIẾT THƯ Nguyễn Thị Yến
 
38 02.011727 Thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão, tỉnh Bình Định Phạm Văn Độ

- Ngày phản ánh: 21/04/2020

- Ngày trả lời: 21/05/2020
THƯ HỎI ĐÁP Kính gửi: Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh của công dân Bộ Nội vụ. Tôi tên: Phạm Văn Độ, sinh ngày 30/10/1988. Quê quán: Thôn Vạn khánh, xã An Hòa, Huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Hôm nay tôi viết thư này kính đề nghị Bộ nội vụ xem xét cho ý kiến trả lời về nội dung thi tuyển viên chức, với các nội dung cụ thể như sau: Trong năm năm 2018 vợi tôi nộp hồ sơ xin thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão, tỉnh Bình Định theo nội dung Thông báo số 1073/TB-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện An Lão “Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện An Lão năm 2018” đến ngày 22,23 tháng 6 năm 2019 Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục tổ chức thi tuyển đến ngày 02/7/2019 Hội đồng thi thông báo kết quả thi cụ thể số điểm đạt được của vợ tôi như sau:Tin học: 92 điểm ngoại ngữ: 95,5 điểm kiến thức chung: 96 điểm nghiệp vụ sư phạm: 36,5 điểm kiến thức chuyên ngành: 20 điểm soạn giáo án: 86 điểm đến ngày 17/7/2019 là ngày cuối cùng nhận đơn phúc khảo (bắt đầu nộp đơn từ ngày 4/7/2019 đến hết ngày 17/7/2019), vợ tôi nộp đơn đề nghị phúc khảobài thi môn: Kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành đến ngày 23/9/2019 Hội đồng thi thông báo số điểm sau phúc khảo cụ thể: môn kiến thức chung hạ 01 điểm còn 95 điểm, môn kiến thức chuyên ngành tăng 03 điểm thành 23 điểm. Tuy nhiên tôi có một số vướn mắc như sau: việc tổ chức thực hiện nội dung phúc khảo tại kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão được tổ chức sau ngày 15 tháng 7 năm 2019, vậy việc xử lý kết quả phúc khảo áp dụng Theo khoản 6 Điều 19 nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV hay phải thực hiện áp dụng dụng khoản 3 điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ và điểm c khoản 8 điều 26 thuộc Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ. Kính mong Bộ Nội vụ quan tâm xem xét trả lời. Xin chân thành cảm ơn! An Tân, ngày 21 tháng 4 năm 2020 NGƯỜI VIẾT THƯ Phạm Văn Độ
 
39 11.011726 Hỏi về việc nâng lương trước hạn Giang Nam

- Ngày phản ánh: 20/04/2020

- Ngày trả lời: 18/05/2020
Bác tôi là một công chức nhà nước, có thông báo nghỉ hưu và tháng 4/2020 và chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/10/2020 đã được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc vào tháng 12/2017. Như vậy, bác tôi có được xét đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu hay không, xin quý bộ giải đáp giúp.
1 2 3   [4]   5 6 7 8 9 ...47


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn