Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
40 06.011724 nâng lương trước thời hạn Vũ Thị Thúy

- Ngày phản ánh: 18/04/2020

- Ngày trả lời: 15/05/2020
Theo THÔNG TƯ 08/2013/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH. Tôi thuộc đối tượng 3 năm công tác nâng lương 1 lần. Tôi nâng lương thường xuyên vào 9/2020. Vậy tôi có được nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn 6 tháng vào cuối năm 2020 hay không. Hay tôi phải nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn vào cuối năm 2019.
 
41 11.011723 Chuyển xếp lương khi thay đổi công việc Lê Thị Kim Hương

- Ngày phản ánh: 17/04/2020

- Ngày trả lời: 15/05/2020
Tôi xin quý Bộ giải đáp về việc chuyển xếp lương khi thay đổi công việc. Quá trình công tác của tôi như sau: Từ 10/1999 đến 30/4/2018: Tôi được Bưu điện tỉnh Bến Tre tuyển dụng và phân công công tác tại Bưu điện huyện. Được xếp lương theo thang, bảng lương qui định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP. Khi nghị định 205/2004/NĐ-CP hết hiệu lực thì được xếp lương mới theo Quyết định số 39/QĐ- BĐVN- HĐTV Đến 01/5/2018: Tôi được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập với thời gian tập sự là 01 năm theo qui định của Luật Viên chức Đến 01/5/2019: Tôi được Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức với HSL là 2.34 thời gian xét nâng bậc lương lần sao ngày 01/5/2019. Vậy theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 06/11/2018 của Bộ Nội Vụ về Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, trường hợp của tôi có được chuyển xếp lương theo thông tư này không? Rất mong được sự hướng dẫn của quý Bộ. Tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào.
 
42 02.011721 Tuyển dụng công chức Ngô Quý

- Ngày phản ánh: 17/04/2020

- Ngày trả lời: 15/05/2020
Kính gửi Bộ Nội vụ, Tôi có một số thắc mắc các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức, kính mong Bộ Nội giải đáp, cụ thể như sau: 1. Năm 2019 tỉnh L ban hành kế hoạch tuyển dụng theo quy định, trong đó huyện B đăng ký tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng N, yêu cầu của vị trí này là chuyên ngành Luật có 03 thí sinh dự tuyển. Sau khi Hội đồng tuyển dụng của tỉnh đã thông báo, niêm yết công khai theo quy định thì huyện B có văn bản đề nghị được tuyển dụng bổ sung 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng T, yêu cầu của vị trí này là chuyên ngành Luật tuy nhiên không được Hội đồng thi của tỉnh chấp nhận do đã quá thời gian theo kế hoạch tuyển dụng quy định. Sau khi Hội đồng thi tổ chức thi tuyển 2 vòng theo quy định và thông báo công khai kết quả trúng cử, cơ quan có thảm quyền tuyển dụng đã ban hành quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển theo quy định, huyện B tiếp tục đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho phép tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phòng T đối với thí sinh Nguyễn Văn A đã dự thi vào vị trí chuyên viên phòng N thuộc huyện B có kết quả cả 2 vòng thi đều đạt trên 50 điểm nhưng không trúng tuyển vị trí chuyên viên phòng N do kết quả thi vòng 2 (chuyên môn nghiệp vụ phòng N) xếp thứ tự 2/3 thí sinh vị trí này đã tuyển thí sinh B là người có kết quả thi vòng 2 đứng 1/3 thí sinh. Có 2 ý kiến đề xuất khác nhau: Ý kiến thứ nhất: Trong cùng năm 2019 huyện B có phát sinh nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng T có yêu cầu chuyên ngành Luật (chuyên ngành đào tạo giống vị trí chuyên viên phòng N) và đã báo cáo Hội đồng tuyển dụng của tỉnh. Do đó căn cứ quy định tại Khoản 15, Điều 17 (Thông báo kết quả tuyển dụng công chức) Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: "Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều này hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng", đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L quyết định tuyển dụng thí sinh Nguyễn Văn A do cả 2 vòng thi đều đã đạt trên 50 điểm và có trình độ chuyên ngành phù hợp vị trí chuyên viên phòng T. Ý kiến thứ hai: Thí sinh Nguyễn Văn A không đủ điều kiện tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phòng T lý do: Thí sinh mặc dù có chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu vị trí chuyên viên phòng T nhưng đã thi tuyển vị trí chuyên viên phòng N có yêu cầu về môn nghiệp vụ chuyên ngành khác với nghiệp vụ chuyên ngành vị trí chuyên viên phòng T. Trong năm 2019 Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã tổ chức vòng 2. thi môn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với cả môn nghiệp vụ chuyên ngành phòng N và môn nghiệp vụ chuyên ngành phòng T cho thí sinh toàn tỉnh. Đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp ý trong trường hợp trên ý kiến đề xuất nào đúng đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ giải thích rõ nội dung “hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng” được áp dụng trong trường hợp cụ thể như thế nào để các địa phương, cơ quan tuển dụng thống nhất thực hiện. 2. Năm 2019 tỉnh L ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, hết thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định, đối với 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B có 2 hồ sơ đăng ký dự tuyển thí sinh Nguyễn Văn B là viên chức đang công tác tại 01 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, thí sinh Trần Thị H là công chức phòng N huyện B đa được sở B sơ tuyển, báo cáo hội đồng tuyển dụng tỉnh. Sau khi kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo vị trí việc làm, Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã niêm yết công khai danh sách đủ điều kiện dự tuyển theo đúng quy định. Trong đó đối với vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B cả 2 thí sinh Nguyễn Văn B và Trần Thị H đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng đã triệu tập cả 2 thí sinh đến để tổ chức phỏng vấn sát hạch đúng thời gian quy định. Tuy nhiên sau đó Hội đồng tuyển dụng chỉ tiến hành phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh Nguyễn Văn B không thực hiện phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh Trần Thị H do trường hợp này đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013 do Hội đồng tuyển dụng tỉnh L tổ chức, đã trúng tuyển và có quyết định tuyển dụng công chức. Sau khi có kết quả phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã thông báo niêm yết danh sách trúng tuyển công chức, trong đó thí sinh Nguyễn Văn B trúng tuyển vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B. Tuy nhiên sở B lại đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tỉnh L cho phép tiếp nhận thí sinh Trần Thị H về vị trí chuyên viên phòng C, vì thí sinh này đã là công chức, mà không tuyển dụng thí sinh Nguyễn Văn B. Trường hợp này có 2 ý kiến đề xuất: Ý kiến thứ nhất: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L quyết định cho sở B tiếp nhận thí sinh Trần Thị H về vị trí chuyên viên phòng C, vì thí sinh này đã là công chức theo như đề nghị của Sở. Ý kiến thứ hai: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L yêu cầu sở B tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với thí sinh Nguyễn Văn B do đã được sở B tổ chức sơ tuyển hồ sơ và báo cáo hội đồng tuyển dụng tỉnh thực hiện phỏng vấn sát hạch và đã thông báo thí sinh Nguyễn Văn B trúng tuyển theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo sở B kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức sơ tuyển, kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên. Đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp ý trong trường hợp trên ý kiến đề xuất nào đúng đồng thời cần xử lý như thế nào? Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, sớm giải đáp thắc mắc nêu trên. Xin trân trọng cảm ơn!
 
43 11.011719 về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ Văn Hữu Quốc

- Ngày phản ánh: 16/04/2020

- Ngày trả lời: 14/05/2020
Kính hỏi: Bộ Nội vụ Căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 của Nghị định 26/2015/NĐ_CP của Chính phủ: chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ huu trước tuổi "Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.". như vậy cho hỏi thời gian nâng bậc lương trước thời hạn là 6 tháng hay 12 tháng, hay là nâng bậc lương trước thời hạn từ tháng liền kề trước thời điểm nghỉ hưu trước tuổi. Ví dụ: Bà Nguyễn Thị B, sinh ngày 12/5/1967, Chủ tịch Hội LHPNVN xã hiện hưởng bậc 4/9, hệ số 3,33 kể từ ngày 01/01/2018 thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/5/2020. vậy bà B được nâng bậc lương trước thời hạn kể từ thời gian nào. Kính mong được Bộ Nội Vụ quan tâm, trả lời để cá nhân tôi được biết và thực hiện./.
 
44 02.011712 Xét tuyển viên chức sang công chức không qua thi tuyển Đàm Thị Thanh Tâm

- Ngày phản ánh: 13/04/2020

- Ngày trả lời: 11/05/2020
- Năm 2010 tôi được tuyển dụng viên chức với chức danh chuyên viên "cao đẳng" kế toán và hưởng lương cao đẳng. - Tháng 4 năm 2014 tôi lấy bằng đại học, đến nay đã được 6 năm và tôi cũng nhiều lần đề nghị xin thăng hạng đại học, nhưng đều nhận được câu trả lời là: đợi Tỉnh tổ chức thi thăng hạng. Do vậy, tôi vẫn nhận lương cao đẳng như tuyển dụng ban đầu. - Tháng 01 năm 2020 tôi cũng đã lấy bằng thạc sĩ. - Nay tôi muốn xin xét tuyển công chức. Nhưng theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì tôi không đủ điều kiện xét tuyển công chức. - Xét thấy bản thân biên chế đã 10 năm cống hiến và cũng nỗ lực học tập, rèn luyện. 6 năm có bằng đại học mà vẫn phải nhận lương cao đẳng, do từ năm 2014 đến nay Tỉnh chưa một lần tổ chức cho thi thăng hạng lên đại học. Như vậy là thiệt thòi rất lớn với bản thân tôi và những trường hợp cán bộ viên chức giống như tôi. Vậy, tôi kính mong Bộ Nội vụ trả lời rõ ràng giúp tôi. Với trường hợp như của tôi có được ưu tiên đủ chỉ tiêu xét tuyển công chức không và nếu được thì quy định ở Nghị định nào hay Luật nào ạ? Tôi xin trân thành cảm ơn.!
 
45 02.011711 Khi hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, có đương nhiên không còn giữ chức vụ và trở thành viên chức hay không? Trần Công Lý

- Ngày phản ánh: 13/04/2020

- Ngày trả lời: 11/05/2020
Tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non kể từ ngày 07/01/2010, đến ngày 02/4/2015 tôi được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, được tính kể từ ngày 07/01/2015 (thời hạn bổ nhiệm lại được lùi lại gần 03 tháng). Sau khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, UBND huyện dự kiến điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng ở trường khác (do theo quy định mỗi hiệu trưởng không được quản lý một trường quá 02 nhiệm kỳ). Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại khó khăn, tôi có nguyện vọng được công tác gần nhà, tại thời điểm đó tôi có làm đơn xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng để xuống làm phó hiệu trưởng nhưng không được UBND huyện đồng ý. Khi đó tôi có làm đơn xin thôi việc ký ngày 21/01/2020, đến ngày 22/01/2020 (nhằm ngày 28 tết), UBND huyện ký quyết định cho tôi thôi việc với đối tượng là viên chức, với lý do là tôi đã hết thời gian giữ chức vụ đương nhiên không còn giữ chức vụ hiệu trưởng (do hiệu trưởng là công chức, tôi đã thi đậu trong kỳ thi nâng ngạch công chức và đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên). Đến thời điểm Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định chấp thuận cho tôi thôi việc theo nguyện vọng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại và phân công nhiệm vụ khác đối với bản thân tôi, do trong thời gian giữ chức vụ, tôi luôn được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại theo quy định. Như vậy, khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, tôi có đương nhiên không còn là hiệu trưởng hay không khi Chủ tịch UBND huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại lùi gần 03 tháng và cho tôi thôi việc với đối tượng là viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Kính mong nhận được ý kiến giải đáp của các cấp lãnh đạo.
 
46 11.011710 Chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP Phạm Hữu Trịnh

- Ngày phản ánh: 13/04/2020

- Ngày trả lời: 11/05/2020
Tôi làm nhân viên tại Trại rau quả huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, có địa chỉ tại xã Tà Chải huyện Bắc Hà là đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ của Nghị định 116 năm 2010 của Chính Phủ. Ngày 01/7/2019 tôi nghỉ việc theo quy định của Nghị định 108 về tình giản biên chế (tôi sinh năm 1970, đã làm việc tại đây hơn 20 năm, do trình độ bằng cấp tôi không đáp ứng được vị trí việc làm nên tôi xin nghỉ), cho hỏi tôi có được hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định của Điều 8 nghị định 116 năm 2010 của Chính Phủ không?, Tôi đã hỏi Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và được trả lời là tôi nghỉ thôi việc nên không được hưởng như vậy có đúng không? Xin cảm ơn quý cơ quan!
 
47 10.011706 quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học bồi dưỡng tự túc kinh phí, ngoài giờ hành chính Nguyễn Đồng Minh

- Ngày phản ánh: 10/04/2020

- Ngày trả lời: 08/05/2020
Tôi là Nguyễn Đồng Minh là viên chức. Hiện tôi muốn học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tôi muốn hỏi Bộ Nội vụ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi học ngoài giờ hành chính, kinh phí tự túc và được cơ quan quản lý, sử dụng trực tiếp đồng ý thì việc đi học này có vi phạm các quy định pháp luật nào không ? Xin trân trọng cảm ơn.
 
48 02.011704 tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Lê Văn Nam

- Ngày phản ánh: 09/04/2020

- Ngày trả lời: 07/05/2020
Kính gửi Bộ Nội Vụ Tôi có vấn đề thắc mắc xin bộ nội vụ trả lời : - Năm 2003 tôi được tuyển dụng làm nhân viên theo hợp đồng NĐ68 tại trường THCS - Năm 2010 , tôi có bằng đại học và chính thức được sở nội vụ tuyển dụng làm chuyên viên công tác tại trường - Năm 2011, tôi có chứng chỉ sư phạm và chuyển ngạch từ chuyên viên sang ngạch giáo viên cho đến hiện nay. - Năm 2020 , tôi có bằng cử nhân luật ( văn bằng 2 ) xếp loại xuất sắc ( trong nước) và tôi đang xin để được chuyển về ủy ban phường làm công chức tư pháp. *** Bảo hiểm xã hội tôi đóng từ năm 2003 cho đến bây giờ được 17 năm *** Thời gian công tác 17 năm ở đơn vị sự nghiệp công lập Vậy tôi muốn hỏi : 1/ Trường hợp của tôi có được xét tuyển đặc biệt không và có phải thi sát hạch hay không 2/ Nếu trúng tuyển, lương và các khoản phụ cấp tính như thế nào, được phiên ngang hay phải tính lại từ đầu là 2.34 và có phải chịu thời gian tập sự hay không ? Tôi xin hết, xin sớm nhận được câu trả lời từ bộ nội vụ, xin chân thành cảm ơn , chúc sức khỏe các đồng chí
 
49 02.011701 Trợ cấp lần đầu THẠCH KHENE NA ĐA

- Ngày phản ánh: 09/04/2020

- Ngày trả lời: 07/05/2020
Tôi được Uỷ Ban nhân dân huyện Châu Thành tuyển dụng làm giáo viên tại Trường Tiểu học Song Lộc A từ ngày 01/01/2015 đến nay. Tính đến tháng 01/2020 tôi sẽ đủ 05 năm công tác tại xã đặc biệt khó khăn và được hưởng trợ cấp lần đầu theo khoản 1 Điều 6 của Nghị định 116/2010. Nay, Nghị định 76/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/12/2019 và Nghị định 116/2010 hết hiệu lực thi hành, thì tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo khoản 1 Điều 6 của Nghị định 76/2019 không ? Xin chân thành cảm ơn!
1 2 3 4   [5]   6 7 8 9 10 ...47


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn