Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ÁNH TRỰC TUYẾN

Mã số phản ánh : Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại, địa chỉ :
   
   

STT Mã số Trích yếu Tổ chức/cá nhân Nội dung
 
60 02.011560 Kiến nghị về điều kiện tuyển dụng cán bộ công chức không qua thi tuyển Mai Thị Oanh

- Ngày phản ánh: 18/02/2020

- Ngày trả lời: 17/03/2020
Theo nghị định 161/2018 và tại điểm a khoản 1 điều 10 của thông tư 03/2019 về điều kiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển " các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ......" Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm việc từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức ( không kể thời gian tập sự. Vậy tôi xin phép được kiến nghị nội dung như sau: tôi được bổ nhiệm viên chức năm 2010 và đến tháng 5 năm 2013 tôi nhận được bằng đại học và đến tháng 9 năm 2017 tôi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên (từ năm 2010 đến năm tháng 8 năm 2017 tôi đóng bảo hiểm liên tục với ngạch cán sự, tháng 9 năm 2017 đến nay tôi đóng bảo hiểm với ngạch chuyên viên). Hiện nay tôi được phòng tài chính kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đáp ứng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (bằng kỹ sư xây dựng). Như vậy theo quy định tôi đã đáp ứng đủ kiện để chuyển sang công chức chưa đồng thời theo quy định thì điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức có yêu cầu về đóng bảo hiểm bắt buộc vậy bảo hiểm bắt buộc đó có yêu cầu phải là bảo hiểm tương ứng với ngạch chuyên viên không hay chỉ yêu cầu đóng bảo hiểm liên tục đủ 05 năm (60 tháng) Kính xin quý Bộ xem xét trường hợp cụ thể của tôi và cho tôi ý kiến cụ thể rõ ràng để tôi được rõ hơn về quy định. Rất mong ý kiến của quý Bộ. Trân trọng cảm ơn.
 
61 02.011558 Điều kiện tuyển dụng công chức đặc cách Đinh Mạnh Tuấn

- Ngày phản ánh: 17/02/2020

- Ngày trả lời: 16/03/2020
Tôi công tác tại doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, đóng BHXH liên tục đến nay được hơn 5 năm (60 tháng). Ngoài ra, tôi là sĩ quan dự bị từ năm 2013 đến nay, được biên chế vào đơn vị dự bị động viên và được hưởng phụ cấp theo luật dự bị đông viên. Đối chiếu với Luật và quy định hiện hành về tuyển dụng công chức, viên chức, tôi có thuộc đối tượng đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, viên chức vào các đơn vị, cơ quan nhà nước hay không?
 
62 02.011552 Hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với viên chức có thời gian làm việc là công chức Lê Hoàng Liêm

- Ngày phản ánh: 13/02/2020

- Ngày trả lời: 12/03/2020
Viên chức có tổng thời gian công tác 37 năm 07 tháng. Trong đó thời gian từ tháng 6/1981 đến tháng 6/2011 là công chức. Từ 7/2011 đến tháng 12/2018 chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập (tự đảm bảo nguồn kinh phí). Theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, viên chức khi thôi việc được giải quyết trợ cấp thôi việc. Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức chỉ trả trợ cấp thôi việc cho thời gian viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp Các quy định hiện hành không quy định cơ quan, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho viên chức trong thời gian làm việc tại cơ quan hành chính nhưng chưa được hưởng trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc tại cơ quan hành chính. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, hướng dẫn việc trả trợ cấp thôi việc cho viên chức trong trường hợp này (trợ cấp thôi việc cho thời gian là công chức), cơ quan nào có trách nhiệm chi trả trợ cấp, nguồn kinh phí?
 
63 02.011550 Xem xét nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Vũ Ngọc Ca

- Ngày phản ánh: 13/02/2020

- Ngày trả lời: 12/03/2020
Kính thưa quý Bộ!. Tôi là một công chức, sinh 1/7/1961, đã tham gia công tác có đóng Bảo hiểm xã hội liên tục từ năm 1992 đến nay. Hiện đang hưởng lương Chuyên viên, bậc 9/9 và vượt khung 5%; chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện. Do điều kiện công việc, tôi viết đơn đề nghị nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Kính đề nghị quý Bộ xem xét xác định và trả lời, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP hay không ?
 
64 02.011548 Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Nguyễn Quang Hà

- Ngày phản ánh: 11/02/2020

- Ngày trả lời: 10/03/2020
Tôi xin hỏi bộ nội vụ câu hỏi như sau: Tôi được sở nội vụ năm 2007 tuyển dụng vào làm viên chức kế toán ngành giáo dục, trình độ chuyên môn trung cấp và đến năm 2013 tôi được ubnd huyện điều động sang làm kế toán tại ubnd huyện. Đến tháng 12 năm 2014 tôi đã có bằng đại học. Tôi muốn hỏi đến nay tôi đã đủ 5 năm có bằng đại học và đáp ứng vị trí việc làm tại ubnd huyện rồi. Vậy theo quy định tôi có đủ điều kiện được xét chuyển sang công chức không qua thi tuyển trong điều kiện đặc biệt không ạ. Tôi rất mong sớm có câu trả lời cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cô, chú, a chị
 
65 02.011547 Tuyển dụng công chức 2020 Lê Anh Tuấn

- Ngày phản ánh: 11/02/2020

- Ngày trả lời: 10/03/2020
Tôi là viên chức đang công tác tại đơn vị hành chính nhà nước. Năm 2020, đơn vị tôi có chỉ tiêu tuyển dụng 1 vị trí công chức, tôi xét mình có đủ điều kiện như 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo Quy định tại khoản 11, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì đối tượng để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển bao gồm: 1. Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm: - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; VẬY. trường hợp tôi đang là viên chức trong đơn vị hành chính nhà nước, tôi có được nằm trong đối tượng đặc cách cho tuyển dụng vị trí công chức không?
 
66 02.011544 Tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển Trần Lê Đăng Hùng

- Ngày phản ánh: 10/02/2020

- Ngày trả lời: 09/03/2020
Xin hỏi: Tôi tốt nghiệp Đại học Thủy lợi, được tuyên dụng vào công tác tại Ban quản lý dự án quản lý rủi ro thiên tai của Chi cục Thủy lợi Quảng Bình tháng 6/2011, hưởng lương tự trang trải. Đến tháng 7/2019, tôi có Quyết định của Chi cục Thủy lợi là viên chức sự nghiệp, được bố trí vào làm việc tại Phòng Thủy lợi - Nước sạch nông thôn của Chi cục Thủy lợi Quảng Bình, hưởng lương ngân sách nhà nước. Vì Chi cục Thủy lợi là đơn vị quản lý nhà nước chứ không phải là đơn vị sự nghiệp công lập nên theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì tôi có được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức hay không Nếu không thì tại sao tôi đã công tác tại Chi cục Thủy lợi 9 năm, có bằng cấp và vị trí công tác phù hợp với vị trí việc làm cần xét tuyển công chức lại không được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức mà những người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác lại được xét tuyển? Kính mong Bộ Nội vụ xem xét.
 
67 02.011543 Kì thi tuyển công chức viên chức tại tỉnh Nam Định năm 2019 Đỗ Anh Đức

- Ngày phản ánh: 10/02/2020

- Ngày trả lời: 09/03/2020
Tại kì thi tuyển dụng công chức, viên chắc năm 2019 của tỉnh ủy Nam Định có nội dung tuyển dụng bao gồm cả các thí sinh đạt yêu cầu theo Nghị định 140/2017 về chính sách thu hút tạo nguồn nhân tài từ sinh viên xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ. Tôi có nộp hồ sơ theo quy định của Nghị định 140/2017, cụ thể là theo mục a, khoản 2, điều 2 của Nghị định. Hồ sơ gồm có: Giấy tờ chứng minh dưới 30, bằng đại học và bằng cao học cùng chuyên ngành, giấy chứng nhận đạt giải 3 kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đảng viên. Nhưng ban tổ chức tỉnh ủy Nam Định có trả lời là hồ sơ của tôi không đủ điều kiện vì không có giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích kì thi học sinh giỏi quốc gia. Vậy, rất mong Bộ Nội vụ giải đáp cho tôi hồ sơ của tôi có đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Nghị định 140 hay không? Xin cảm ơn!
 
68 02.011540 Xét tuyển công chức không qua thi tuyển Đinh Mai Hương

- Ngày phản ánh: 06/02/2020

- Ngày trả lời: 05/03/2020
Kính gửi: Bộ Nội vụ Tên tôi là: Đinh Mai Hương Hiện đang công tác tại: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: 26/9/2008. Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: Kế toán viên, mã số A0-01a.003 Hệ số lương hiện hưởng: 3,65, ngày tháng năm xếp: 01/7/2018. Sau khi nghiên cứu các quy định về việc tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức tại mục 3, Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: “Điều 10. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 1. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bao gồm: a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự); …” Tôi tốt nghiệp Đại học từ tháng 7-2013 đến nay vẫn chưa được hưởng lương Đại học (do UBND thành phố và UBND tỉnh từ năm 2013 đến nay chưa tổ chức thi thăng hạng cho nhân viên kế toán). Vậy tôi có đủ điều kiện để xét tuyển vào công chức không qua thi tuyển vào vị trí kế toán phòng GDĐT không. Tôi rất mong giải đáp của Bộ Nội vụ. Tôi xin trân trọng cảm ơn!
 
69 06.011539 Các trường hợp được hưởng phụ cấp công vụ có hay không cái quỹ phúc lợi trong các Đơn vị, cơ quan vàphòng ban chuyên môn, Trần Minh Hòa

- Ngày phản ánh: 05/02/2020

- Ngày trả lời: 04/03/2020
Tôi là Trần Minh Hòa, hiện là công chức của Phòng Nội vụ thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương). 1. Cho tôi hỏi, các nhân viên hợp đồng có được phép hưởng phụ cấp công vụ hay không? 2. Trong các cơ đơn vị, cơ quan và Phòng Ban chuyên môn có khái niệm gì là quỹ phúc lợi hay không? quy định ở văn bản nào ? 3. Thủ trưởng đơn vị lấy kinh phí hoạt động trong khoán chi trả khoản phụ cấp công vụ 25% cho các hợp đồng làm công tác chuyên môn (chưa thi tuyển vào biên chế) là đúng hay sai ? (theo tôi được biết việc này là trái luật, trong cuộc họp cơ quan, thủ trưởng thông qua quy chế chi tiêu nội bộ lấy phiếu biểu quyết và bảo lưu ý kiến không đồng ý của tôi; Khoản chi này là khoản tiết kiệm và ảnh hưởng trầm trọng đến lợi ích của cá nhân tôi). * Theo sự hiểu biết của các nhân tôi, các doanh nghiệp tư nhân thì có khoản tích góp về phúc lợi xã hội.
1 2 3 4 5 6   [7]   8 9 10 11 12 ...43


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn