Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 60 38 0 22 63.0%
Công chức, viên chức 270 229 0 41 84.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 1 0 4 20.0%
Công tác Thanh nên 3 3 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 5 4 0 1 80.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 2 0 1 66.0%
Chính quyền địa phương 35 28 0 7 80.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 2 2 0 0 100.0%
Tiền lương 58 44 0 14 75.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nguyễn Thị Thủy - ngày: 25/02/2020
Chuyển xếp chức danh nghề nghiệp
Nội dung kiến nghị: Tại Điều 6, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, quy định về Xét chuyển chức danh nghề nghiệp, cụ thể: 1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau: a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm; b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới. 2. Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau: a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành; b) Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới. 3. Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức. Như vậy, Thông tư 12 quy định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Tuy nhiên, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được xác định là Công chức theo NĐ 06, nhưng vẫn giữ "chức danh nghề nghiệp", vậy thì có thực hiện quy trình xét chuyển "chức danh nghề nghiệp" theo quy định tại Điều 6, Thông tư 12 đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hay không? Kính mong sớm nhận được trả lời của Bộ Nội vụ. Trân trọng./.
Lĩnh vực: Tiền lương
huỳnh Lê Kim Hải - ngày: 25/02/2020
thực hiện chế độ theo nghị định 76/2019
Nội dung kiến nghị: Hỏi: Xin hỏi Quý Bộ về chính sách vùng đặc biệt khó khăn như sau: 1. Tôi được điều động luân chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn vào tháng 3/2019 khi đó tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010 ( chưa được hưởng trợ cấp lần đầu) tuy nhiên đến tháng 12/2019, chính phủ ban hành Nghị định 76/2019 thay thế Nghị định 116/2010 và có hiệu lực vào ngày 01/12/2019. Như vậy đối với tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP không? 2. tôi đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng. Tuy nhiên đến tháng 12/2019, Ủy ban Dân Tộc có quyết định số 958/QĐ-UBDT nagỳ 13/12/2019 về việc công nhân các thôn, xã hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trong đó có vùng tôi đang công tác. như vậy tôi có được hưởng chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP nữa không? xin cảm ơn Quý Bộ.
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Nguyễn thanh tâm - ngày: 23/02/2020
Xét công chức cấp xã
Nội dung kiến nghị: Anh tôi là trưởng đoàn thể xã được 3 năm. Nhưng do chỉ trương sáp nhập xã nên có dự kiến bố trí công chức cấp xã, nhưng theo quy định thì chưa đủ thời gian giữ nhiệm vụ cán bộ cấp xã đủ 5 năm. Xin hỏi Bộ nội vụ chính sách ưu tiên về thời gian cho cán bộ chưa đủ thời gian 5 năm thuộc diện sáp nhập xã được ưu tiên để chuyển làm công chức cấp xã không?
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nguyễn Hiệp - ngày: 20/02/2020
Chuyển từ viên chức sang công chức khi trước đó đã là công chức
Nội dung kiến nghị: Năm 2010, tôi có trúng tuyển công chức vào phòng NN&PTNT huyện, xếp ngạch 01a.003 (cao đẳng). Năm 2016 tôi có quyết định điều động sang Trạm Khuyến nông huyện thành viên chức, tôi đã đi học và có bằng đại học vào năm 2019, năm 2019 tôi thi lên chuyên viên và trúng tuyển bổ nhiệm ngạch chuyên viên (viên chức). Vậy trường hợp của tôi Phòng nội vụ đề nghị tôi thi từ viên chức lên chuyên viên là đúng hay sai? Theo Thông tư 03/2019 Tôi có được chuyển lại thành công chức không qua thi tuyển hay không?
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nguyễn Lý Hùng Cương - ngày: 20/02/2020
Chuyển ngạch Kỹ thuật viên lên chuyên viên
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Quý lãnh đạo Bộ: Tôi học Trung cấp Quản lý đất đai, Tôi tham gia thi tuyển viên chức năm 2009 và có Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức năm 2009 của Sở Nội vụ, Ngạch Kỹ thuật viên, mã ngạch 13.096 công tác tại trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện. Đến năm 2015 tôi nhận bằng Đại học Quản lý đất đai và tiếp tục công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Đến năm 2019 sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ban quản lý dự án cấp huyện thành một và Ban quản lý dự án sau khi sáp nhập với Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% và đơn vị không được giao chỉ tiêu biên chế. Vậy tôi xin tham vấn quý Bộ 02 nội dung sau: 1/Tôi có còn là biên chế viên chức nữa hay không? 2/Năm 2015 tôi đã có bằng đại học, nhưng tôi vẫn giữ ngạch Kỹ thuật viên, mã ngạch 13.096 từ năm 2009 cho đến nay. Nay tôi muốn chuyển sang ngạch chuyên viên hoặc thăng hạng viên chức lên hạng tương đương với chuyên viên có được không? Thẩm quyền của cơ quan nào quyết định và trình tự thực hiện theo thông tư nào đối với hạng chức danh nghề nghiệp làm việc tại Ban quản lý dự án cấp huyện?
1 2   [3]   4 5 6 7 8 ...77

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn