Mã tra cứu
Tên, địa chỉ, email, điện thoại...
Nhập mã xác nhận


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
Trần Thị Hiên - ngày: 23/12/2018
Tinh giản biên chế
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Nội vụ Tôi tên là Trần Thị Hiên, từng là viên chức trường Tiểu học Đồng Tiến B, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chức danh Văn thư - Thủ quỹ. Ngày 30.10.2018 Phòng Nội vụ ban hành công văn khẩn số 115/PNV-CCVC thông báo thời gian nghỉ việc của các đối tượng tinh giản biên chế theo Đề án 372-QĐ/HU ngày 20.8.2018 của huyện ủy Đồng Phú tinh giảm chức danh văn thư và y tế tại các trường học trên địa bàn huyện. Ngày 31.10.2018 UBND huyện Đồng Phú ban hành quyết định cho viên chức thôi việc ngay theo Nghị định 108. Tôi và các viên chức văn thư - thủ quỹ và y tế rất bức xúc khi quyết định cho thôi việc ban hành quá gấp gáp còn không có cả thời gian để chúng tôi bàn giao công việc. Bản thân tôi đã công tác tại trường Tiểu học Đồng Tiến B đến nay là 12 năm 10 tháng. Tháng 7.2006 tôi được vào UBND huyện tuyển vào biên chế. Trong suốt quá trình công tác tôi luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đạt LĐTT và năm học 2017-2018 đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở. Ngoài chức danh văn thư thủ quỹ tôi phải kiêm nhiệm công việc khác như phổ cập, công nghệ thông tin, thư ký hội đồng. Dù trường hạng 1 nhưng trường tôi chỉ có 5 chức danh hành chính: 1 kế toán, 1 y tế, 1 văn thư- thủ quỹ và 2 chức danh Thư viện - Thiết bị do 2 giáo viên đảm nhận. Nay tôi viết kiến nghị này xin được kiến nghị một số nội dung sau: Thứ nhất, việc ban hành quyết định cho viên chức thôi việc của UBND huyện Đồng Phú như vậy có đúng theo quy định của Nghị định 108 và Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14.6.2018 và Kế hoạch của UBND huyện Đồng Phú v/v tinh giảm biên chế có ghi rõ đối với đối với viên chức dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy phải có đơn xin tự nguyện tinh giảm (chúng tôi chưa ai viết đơn). Thứ hai, theo Đề án tinh giản biên chế của huyện Đồng Phú thì trường tôi đến tháng 7.2019 mới hợp nhất với trường khác. Việc ra quyết định cho tôi thôi việc ngay với lý do dôi dư biên chế sau khi sắp xếp tổ chức bôh máy có đúng theo lộ trình hay không? Thứ 3, về chế độ tinh giảm theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 108 chế độ thôi việc sau khi học nghề không rõ ràng. Cụ thể UBND huyện đã cắt lương tôi từ tháng 11 và ra quyết định hôc trợ 6 tháng học nghề nhưng không nói rõ việc có cho tôi hưởng BHXH và BHYT theo như Nghị định 108 hay không? Thứ tư, trong công văn ghi chúng tôi thuộc diện tinh giản đợt 2 2018 nhưng trong danh sách có cả những nhân viên hợp đồng Nghị định 68 lập danh sách tinh giảm đợt 1 từ tháng 6 2018 do xóa bỏ điểm trường). Trên đây là kiến nghị của tôi, kính mong Bộ Nội vụ xem xét... Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
Lường Văn Thưởng - ngày: 29/11/2018
CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐỐI VỚI CB,CC,VC
Nội dung kiến nghị: Kính mong Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay như sau: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ thì chứng nhận năng lực ngoại ngữ ở trình độ B1 (theo khung năng lực Châu âu) hoặc chứng chỉ khác như TOEFL, IELTS hoặc TOEIC... đều có thể để đánh giá năng lực tiếng Anh của cán bộ, công chức và viên chức các chứng chỉ, chứng nhận này theo quy định có thời hạn là 02 năm. Tuy nhiên theo tôi đang xảy ra 02 trường hợp: + TH1: Khi các chứng chỉ, chứng nhận này còn đang trong thời hạn thì đương nhiên sẽ có giá trị để thực hiện việc tuyển dụng, xếp ngạch, chuyển ngạch, xếp hạng, thăng hạng, bổ nhiệm... + TH2: Thời điểm CBCCVC cần sử dụng chứng chỉ này để phục vụ cho tuyển dụng (đầu vào) và chứng chỉ, chứng nhận vẫn trong thời hạn thì không sao nhưng đến khoảng 3,4 năm sau để thực hiện bổ nhiệm, nâng ngạch....thì chứng chỉ đó có giá trị để xác định trình độ ngoại ngữ nữa hay không (do nó hết thời hạn), nếu không sử dụng được, bản thân mỗi CBCCVC lại phải thi, sát hạch lần tiếp theo để có được chứng chỉ, chứng nhận (việc này mất thời gian, chi phí không tập trung cho việc làm chuyên môn). -> Vì nhiều cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ TOEFL, IELTS, TOEIC khẳng định là thời hạn 02 năm chỉ áp dụng đối với đầu vào việc học Thạc sĩ, nghiên cứu sinh, du học....còn đối với CBCCVC chỉ là hợp thức hóa hồ sơ và nó không quy định thời hạn (điều này tôi thấy vô lý so với quy định). Trường hợp vẫn áp dụng được chứng chỉ, chứng nhận mà không quan tâm đến thời hạn của nó để xác định năng lực ngoại ngữ trong việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC thì quy định rõ ở văn bản nào? Kính mong Vụ hướng dẫn cụ thể! Trân trọng!
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
Huỳnh Minh Phúc - ngày: 28/11/2018
Nâng bậc lương trước thời hạn theo thông tư 08
Nội dung kiến nghị: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có ý kiến phúc đáp như sau: - Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: “Thành tích đế xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điếm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đôi với các ngạch và các chức danh có yêu câu trình độ đào tạo từ cao đăng trở lên và 4 năm gân nhât đôi với các ngạch và các chức danh có yêu câu trình độ đào tạo từ trung câp trở xuông tính đên ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn ... - Trường hợp ủy ban nhân dân huyện cầu Ngang hỏi: “Ông Nguyễn Văn A, giáo viên Trường Trung học cơ sở N, trình độ đại học Sư phạm Lý, trong 06 năm liền đạt thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở (trong đó thành tích (năm thứ 6) năm học 2017 - 2018 có quyết định công nhận ngày 17/9/2018). - Ông Nguyễn Văn A đang hưởng lương hiện tại là hệ số lương 3,99, bậc 6, thời gian hưởng kể từ ngày 01/5/2016 thời gian nâng lương lân san được tính ngày 01/5/2016 Trường hợp nêu trên, căn cứ thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận thành tích năm học 2017 - 2018, quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 và các quy định có liên quan tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, trường hợp ông Nguyễn Văn A đảm bảo các tiêu chuấn đế được nâng bậc lương trước thời hạn từ sau thời điếm ban hành quyết định công nhận thành tích và cho hưởng bậc, hệ số lương mới kể từ ngày 01/10/2018. Câu hỏi: Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, có phải quy định thời hạn hưởng lương theo ngày quyết định công nhận thành tích (ngày 17/9/2018), hay chỉ là thời gian để xét nâng bậc lương trước hạn vào 3 khung 06,09 và 12 tháng? Trường hợp trên chỉ được tính lương mới kể từ ngày 01/10/2018 là đúng hay sai?
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
HIDICO - ngày: 09/11/2018
Chính sách tinh giản biên chế về hưu trước tuổi theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Nội vụ Ngày 27/9/2018, HIDICO có Công văn 169/HIDICO (file đính kèm) gửi quý Bộ Nội vụ hỏi về chính sách tinh giản biên chế về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP (ngày 28/9/2018 Bộ Nội vụ đã nhận - người nhận: Mai). Đến nay 09/11/2018, HIDICO chưa nhận được ý kiến giải đáp của Quý Bộ. Kính đề nghị Quý Bộ xem xét, có ý kiến trả lời để doanh nghiệp được rõ. Trân trọng cảm ơn
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
Phòng Nội vụ - ngày: 06/11/2018
Trợ cấp theo quy định tại Điều 6 của NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của CP
Nội dung kiến nghị: Phòng Nội vụ huyện Phú Lương xin phép được hỏi Bộ Nội vụ một vấn đề như sau: Xã Yên Lạc thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc và đến nay vẫn được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy những cán bộ, công chức, viên chức đã công tác tại xã Yên Lạc trước tháng 10/2013 và hiện nay vẫn đang công tác tại xã Yên Lạc(có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Lạc trước tháng 10/2013(không phải là đối tượng có QĐ điều động đến công tác tại xã Yên Lạc sau tháng 10/2013)) có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ hay không?(Vì hiện nay đối với CBCCVC nữ đã có trên 3 năm công tác, nam đã đủ 5 năm công tác tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn)
1 2   [3]   4 5 6 7 8 ...9

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: websitemaster@moha.gov.vn