Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 60 38 0 22 63.0%
Công chức, viên chức 270 229 0 41 84.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 1 0 4 20.0%
Công tác Thanh nên 3 3 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 5 4 0 1 80.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 2 0 1 66.0%
Chính quyền địa phương 35 28 0 7 80.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 2 2 0 0 100.0%
Tiền lương 58 44 0 14 75.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nguyễn Mạnh Hùng - ngày: 15/08/2019
xét chuyển viên chức qua công chức không qua thi tuyển
Nội dung kiến nghị: Hiện tôi là viên chức được tuyển dụng năm 2008 và đang hưởng lương ngạch cao đẳng, tôi đã có bằng đại học năm 2011. như vậy, tôi có được xét tuyển từ viên chức sang công chức hay không. Sở nội vụ nơi tôi đang ở trả lời (điện thoại) do tôi đang hưởng ngạch cao đẳng nên không đủ điều kiện xét chuyển từ viên chức sang công chức như vậy đúng hay không,
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nguyễn Thị Hồng Hạnh - ngày: 14/08/2019
Về việc thăng hạng viên chức
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội Vụ: Tôi được tuyển dụng viên chức năm 2008 với ngạch cao đẳng kế toán (06a.031). Từ năm 2012 tôi đã học xong đại học mà vẫn chưa được thăng hạng lên ngạch Đại học. Hiện tại Luật Viên chức có hiệu lực thi hành (1/1/2012), cũng như các trường hợp viên chức các ngành, lĩnh vực khác phải đợi hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Nội vụ hướng dẫn, triển khai cụ thể thì mới thi hoặc xét thăng hạng và xếp lương theo quy định. Đến nay tôi tha thiết xin Bộ Nội vụ ban hành thông tư có liên quan, xếp ngạch mới cho viên chức kế toán theo qui định để chúng tôi được thăng hạng. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Nguyễn Thị Minh Khánh - ngày: 13/08/2019
Chế độ chi bồi dưỡng giảng viên kiêm chức thuộc biên chế Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
Nội dung kiến nghị: Để có cơ sở giải quyết kiến nghị cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ Tp.HCM kính đề nghị Bộ Nội vụ có ý kiến hướng dẫn về các nội dung sau: - Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện hiện nay có thực hiện giảng dạy, vậy số giờ giảng vượt định mức giờ chuẩn theo Điều 7 Quyết định 1853/QĐ-BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (không phải làm thêm giờ) được áp dụng văn bản nào, sử dụng nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng của huyện chi được không (kinh phí ngoài khoán)? - Hiện nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, Sơ cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng Đảng viên mới, Bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên,… mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và thanh toán từ nguồn kinh phí đào tạo được ngân sách huyện bố trí cho Trung tâm quản lý và sử dụng (kinh phí không tự chủ). Do đó, Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm khi tham gia giảng dạy, báo cáo viên cho các lớp trên, tiền chi trả cho Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm trong trường hợp trên sẽ được thực hiện theo định mức nào (giờ giảng vượt định mức giờ chuẩn hay báo cáo viên kiêm chức cấp huyện 600.000 đồng/người/buổi)? (Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị hiện là Báo cáo viên kiêm chức cấp huyện (do Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định phân công), Báo cáo viên quốc phòng – an ninh (do Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện phân công). - Hiện nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện có 1 Viên chức phụ trách Giáo vụ (hưởng ngạch: Chuyên viên: 01.003), được phân công là Giảng viên kiêm chức cấp huyện (không phải là Giảng viên chuyên trách) có thực hiện số giờ giảng 210 giờ/năm. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 7 Quyết định 1853/QĐ-BTGTW ngày 04/3/2010 thì số giờ giảng chuẩn của Giảng viên chuyên trách là 120 giờ/năm. Vậy trường hợp trên đơn vị thực hiện chi trả theo tiền thù lao: 1.500.000 đồng/buổi/5 giờ (theo Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ chí Minh) hay theo 90 giờ giảng chuẩn định mức của Giảng viên chuyên trách tại Điều 7 Quyết định 1853/QĐ-BTGTW ngày 04/3/2010, có thanh toán số giờ giảng vượt định mức quy định? theo văn bản nào?
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Đặng kim thoa - ngày: 12/08/2019
Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Nội dung kiến nghị: Xin hỏi bộ nội vụ ồn việc nhu sau: trường CDXD nam đinh vừa được bộ xây dựng ban hành quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là một nhân viên của phòng tckt nhà trường tại điều 1 quyết định ghi là bổ nhiệm có thời hanh xong cả quyết định không thấy thời han là bao lâu chỉ có câu quyết định có hiệu lực từ ngày ký . Xin hỏi bộ nội vụ quyết định này đã đúng với quy định của pháp luật chưa và với quyết định nhu thế thì đơn vị phải thực hiện quyết định này trong thời gian bao láu
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Hoàng Nhật Tịnh - ngày: 10/08/2019
Phản ảnh về việc bổ nhiệm cán bộ tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội
Nội dung kiến nghị: Kính gửi quí lãnh đạo ! Tôi là 1 viên chức tại trung tâm xin phản ánh với quí lãnh đạo sự việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng tại Sở Lao động Thương binh và Xã hôi Tp.HCM, cụ thể là 2 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập tai trung tâm Hỗ trợ Xã hội. Thứ 1, là trường hợp ông Võ Thanh Quang chưa tốt nghiệp cấp 3, không có bằng câp chuyên môn vẫn được bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội. Thứ 2, là trường hợp bà Võ Thị Thanh Kim, học chuyên ngành kế toán, chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nhưng lại được điều động và bổ nhiệm về làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội (tháng 9/2018). Cả 2 trường hợp trên chưa đủ điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm vào 2 vị trí trên trong khi tại đơn vị có ông Phạm Đình Lương và bà Nguyễn Thanh Thảo đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm và có trình độ cao hơn bà Võ Thị Thanh Kim lại không được bổ nhiệm làm Giám đốc mà chỉ làm Phó giám đốc tại Trung tâm. Với những nội dung nêu trên tôi kính mong Thanh tra Bộ Nội vụ cử đoàn kiểm tra để xử lí các sai phạm và đề nghị hủy bỏ hoặc thu hồi quyết định bổ nhiệm cán bộ bất hợp lý nêu trên. Sự việc này tôi đã phản ánh lên đường dây nóng của Thành ủy Tp.HCM nhưng vãn chưa thấy giải quyết vì vậy tôi không còn cách nào khác đành kính nhờ quí Lãnh đạo xem xét , thẩm tra, xác minh và xử lý theo qui định. Tôi xin chân thành cám ơn! Kính mong quí lãnh đạo bảo mật thông tin của tôi và kính chúc quí Lãnh đạo nhiều sức khỏe ! Trân trọng!
1... 45 46 47 48 49   [50]   51 52 53 54 55 ...77

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn