Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 57 46 0 11 80.0%
Công chức, viên chức 324 278 0 46 85.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 2 0 3 40.0%
Công tác Thanh nên 6 6 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 6 0 2 75.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 3 0 0 100.0%
Chính quyền địa phương 49 47 0 2 95.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 5 5 0 0 100.0%
Tiền lương 78 63 0 15 80.0%
Cải cách hành chính 0 0 0 0 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công tác Thanh nên
võ đình hiệp - ngày: 23/04/2020
Không xét tuyển Trí thức trẻ sau 5 năm công tác tại xã khó khăn, hải đảo tại tỉnh Khánh Hòa
Nội dung kiến nghị: Tôi là Võ Đình Hiệp, Thường trú tại Xuân Tự, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Sau khi tốt nghiệp đại hoc, tôi có về tỉnh Khánh Hòa tham gia Đề án Trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại UBND xã trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung đề án số 06/2014/HĐND-NQ ngày 9/7/2014 của Hội đồng nhân dan tỉnh Khánh hòa thì TTT sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời hạn 5 năm công tác tại các UBND cấp xã thì sẻ được xét tuyển vào công chức cấp xã theo quy định của pháp luật. Cụ thể tại điểm k, khoản 4 Điều 1 của NQ có quy định: Trong 05 năm tăng cường về xã, trí thức trẻ được tạo điều kiện dự tuyển, ứng cử vào chức danh cán bộ, công chức cấp xã sau 5 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đủ các điều kiện sẽ được xét chuyển vào công chức cấp xã hoặc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh có chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm phù hợp (vận dụng theo các quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020) hoặc căn cứ nguyện vọng củatrí thức trẻ, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ tiến hànhxem xét và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp tục công tác củatrí thức trẻ tại địa phương Do đó, đáng lẻ TTT sẻ được thực hiện các bước tuyển dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án. Sau khi thực hiện Đề án tới ngày 8/1/2019 thì Thanh tra Bộ Nội vụ có thông báo kết luận là Đề án TTT của tỉnh Khánh Hòa sai quy định của pháp luật về sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước. Và sau khi có thông báo kết luận, thì Trí thức trẻ bị chấm dứt hợp đồng sau khi kết thúc đề án vào ngày 2/3/2020. Như vậy, bản thân có kiến nghị như sau: 1. Kiến nghị Cho phép TTT được xét tuyển đặc cách vào công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư 13/2019 và Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020) 2. Nếu không được phép xét tuyển theo quy định của Pháp luật hiện hành thì mong là các cơ quan cấp trên có văn bản trả lời về việc không thể xét tuyển đối với trí thức trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ sau năm năm công tác tại UBND xã. 3. Việc thanh tra Bộ nội vụ kết luận theo thông báo số 14 là chưa đúng với tinh thần chung của Chính phủ về tuyển chọn đề án trí thức trẻ, trong khi đề án 500, 600 của Trung ương vẫn còn đó và chưa hề có một văn bản, chính sách, hướng dẫn nào của Trung ương mà kết luận như vậy là chưa căn cơ gây ảnh hưởng đến việc xây dựng VBQPPL sau này của cơ quan hành chính nhà nước. Kính thư!
Lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Nguyễn Thị Thuý Hằng - ngày: 23/04/2020
Về mức hỗ trợ CBCCVC là nữ, người dân tộc thiểu số khi tham gia Đào tạo, bồi dưỡng
Nội dung kiến nghị: Theo Điều 36 Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/3/2019 về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC có quy định Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí ĐTBD đối với CBCCVC là nữ, người dân tộc thiểu số khi tham gia ĐTBD. Vậy xin hỏi Bộ Nội vụ văn bản nào quy định cụ thể đối tượng và mức chi đối với CBCCVC là nữ, người dân tộc thiểu số khi tham gia ĐTBD. Theo như tôi tham khảo các quy định về hỗ trợ kinh phí ĐTBD của UBND các tỉnh, thành thì mỗi nơi mỗi mức và cũng không biết căn cứ vào văn bản quy định nào. Rất mong nhận được phản hồi của Quý Bộ để tôi có thêm cơ sở pháp lý khi thực hiện. Trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Đỗ Thành Đồng - ngày: 23/04/2020
Thực hiện Kết luận 71 của Bộ chính trị
Nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn để thực hiện Kết luận 71 của Bộ Chính trị, đối với các Trường hợp Bổ nhiệm, tuyển dụng công chức trước ngày 28/12/2017, Đủ điều kiện, thiếu Một cái Quy trình gọi là Báo cáo xin y kiến cấp tỉnh, Trong khi đa số những người được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo và chuyển công chức đủ điều kiện nhưng dọ hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền thời bấy giờ không rõ ràng nên mới có hiện tượng cả nước có lỗi sai như nhau, lỗi sai này thuộc về Tổ chức. Cho đến thời điểm hiện tại các trường hợp này vẫn bị TREO, không bổ nhiệm chức vụ cao hơn, không luân chuyển vị trí được đặc biệt trong kỳ Đại Hội Đảng các cấp không được quy hoạch.
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Hoàng Thị Lan Hương - ngày: 23/04/2020
Kiêm nhiệm chức danh
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội Vụ Tôi hiện là Công chức văn phòng thống kê xã, Tôi có một thắc mắc liên quan đến kiêm nhiệm chức danh, kính mong Bộ Nội Vụ giải đáp, cụ thể: Ngày 09/01/2020, Uỷ ban nhân dân xã Đăng Hà ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên UBND và công chức, Người hoạt động không chuyên trách và những chức danh thuộc đối tượng khác của UBND xã Đăng Hà năm 2020. Theo Quyết định, Tôi được giao đảm nhận nhiệm vụ của Công chức Văn hóa - Xã hội (không có quyết định kiêm nhiệm) và thực hiện nhiệm vụ của CC. VHXH, mảng Lao động thương binh và xã hội) và UBND xã ban hành quyết định cho bà Hồ Thị Hạnh, PCT. UBND xã kiêm nhiệm chức danh CC. VHXH. Tuy nhiên, Theo khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh tại khoản 1 điều 4 nghị định 34 Tại Điều 11 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2020 của Bộ nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã lại không hướng dẫn về kiêm nhiệm chức danh và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công chức. Qua sự việc trên, Tôi xin hỏi: - Tôi là CC, VPTK thì có được kiêm nhiệm chức danh CC. VHXH hay không? Việc tôi thực hiện nhiệm vụ nhưng Bà Hồ Thị Hạnh hưởng kiêm nhiệm đúng hay sai? Chân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Lê Anh Tuấn - ngày: 22/04/2020
Xác định ngạch
Nội dung kiến nghị: Ngày 15/5/2002, tôi được Sở Khoa học công nghệ và Môi trường nay là Sở Khoa học và Công nghệ ký Hợp đồng dân sự thực hiện nhiệm vụ hoàn thành khóa học về lập trình viên quốc tế theo đúng yêu cầu của Sở. Năm 2003, sau khi hoàn thành khóa học, tôi được Văn phòng UBND tỉnh tuyển dụng về công tác tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu với trình độ chuyên môn Cử nhân Cao đẳng công nghệ thông tin, xếp ngạch lương Chuyên viên A0. Đến năm 2004, tôi được Văn phòng UBND tỉnh cử tham gia kỳ thi tuyển công chức ngạch Chuyên viên và Cán sự do tỉnh tổ chức, trong kỳ thi tôi được xếp thi ngạch chuyên viên. Kết quả kỳ thi tôi trúng tuyển hệ công chức ngạch chuyên viên theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 26/4/2005 của UBND tỉnh Phú Yên. Đến ngày 23/5/2005, tôi nhận Quyết định số 580/QĐ-SNV của Sở Nội vụ Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm công chức ngạch chuyên viên 01.003, với hệ số 2,34. Từ ngày 12/6/2011 đến 28/9/2011, tôi hoàn thành khóa học về quản lí nhà nước chương trình chuyên viên. Được sự quan tâm của đơn vị, tôi lần lượt hoàn thành các chương trình học như: Tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin vào năm 2013 (số hiệu 078113) Bằng Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin vào năm 2017 (số hiệu 000751) Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính vào năm 2017 (số 4481-17/HCQG). Tôi xin được hỏi quý đơn vị trường hợp của tôi thuộc đối tượng giữ ngạch chuyên viên hay ngạch cán sự. Trong thời gian chờ phúc đáp từ quý đơn vị, tôi xin gửi lời cảm ơn ./. (gửi kèm văn bản liên quan theo nội dung kiến nghị).
1 2 3 4 5 6   [7]   8 9 10 11 12 ...94

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn