Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 60 38 0 22 63.0%
Công chức, viên chức 270 229 0 41 84.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 1 0 4 20.0%
Công tác Thanh nên 3 3 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 5 4 0 1 80.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 2 0 1 66.0%
Chính quyền địa phương 35 28 0 7 80.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 2 2 0 0 100.0%
Tiền lương 58 44 0 14 75.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
Trần Thị Hiên - ngày: 23/12/2018
Tinh giản biên chế
Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Nội vụ Tôi tên là Trần Thị Hiên, từng là viên chức trường Tiểu học Đồng Tiến B, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chức danh Văn thư - Thủ quỹ. Ngày 30.10.2018 Phòng Nội vụ ban hành công văn khẩn số 115/PNV-CCVC thông báo thời gian nghỉ việc của các đối tượng tinh giản biên chế theo Đề án 372-QĐ/HU ngày 20.8.2018 của huyện ủy Đồng Phú tinh giảm chức danh văn thư và y tế tại các trường học trên địa bàn huyện. Ngày 31.10.2018 UBND huyện Đồng Phú ban hành quyết định cho viên chức thôi việc ngay theo Nghị định 108. Tôi và các viên chức văn thư - thủ quỹ và y tế rất bức xúc khi quyết định cho thôi việc ban hành quá gấp gáp còn không có cả thời gian để chúng tôi bàn giao công việc. Bản thân tôi đã công tác tại trường Tiểu học Đồng Tiến B đến nay là 12 năm 10 tháng. Tháng 7.2006 tôi được vào UBND huyện tuyển vào biên chế. Trong suốt quá trình công tác tôi luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đạt LĐTT và năm học 2017-2018 đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở. Ngoài chức danh văn thư thủ quỹ tôi phải kiêm nhiệm công việc khác như phổ cập, công nghệ thông tin, thư ký hội đồng. Dù trường hạng 1 nhưng trường tôi chỉ có 5 chức danh hành chính: 1 kế toán, 1 y tế, 1 văn thư- thủ quỹ và 2 chức danh Thư viện - Thiết bị do 2 giáo viên đảm nhận. Nay tôi viết kiến nghị này xin được kiến nghị một số nội dung sau: Thứ nhất, việc ban hành quyết định cho viên chức thôi việc của UBND huyện Đồng Phú như vậy có đúng theo quy định của Nghị định 108 và Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14.6.2018 và Kế hoạch của UBND huyện Đồng Phú v/v tinh giảm biên chế có ghi rõ đối với đối với viên chức dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy phải có đơn xin tự nguyện tinh giảm (chúng tôi chưa ai viết đơn). Thứ hai, theo Đề án tinh giản biên chế của huyện Đồng Phú thì trường tôi đến tháng 7.2019 mới hợp nhất với trường khác. Việc ra quyết định cho tôi thôi việc ngay với lý do dôi dư biên chế sau khi sắp xếp tổ chức bôh máy có đúng theo lộ trình hay không? Thứ 3, về chế độ tinh giảm theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 108 chế độ thôi việc sau khi học nghề không rõ ràng. Cụ thể UBND huyện đã cắt lương tôi từ tháng 11 và ra quyết định hôc trợ 6 tháng học nghề nhưng không nói rõ việc có cho tôi hưởng BHXH và BHYT theo như Nghị định 108 hay không? Thứ tư, trong công văn ghi chúng tôi thuộc diện tinh giản đợt 2 2018 nhưng trong danh sách có cả những nhân viên hợp đồng Nghị định 68 lập danh sách tinh giảm đợt 1 từ tháng 6 2018 do xóa bỏ điểm trường). Trên đây là kiến nghị của tôi, kính mong Bộ Nội vụ xem xét... Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lĩnh vực: Tổ chức biên chế
THÁI HOÀNG GIANG - ngày: 22/12/2018
Về nâng lương trước thời hạn cho giáo viên
Nội dung kiến nghị: “Kính gửi: Bộ Nội vụ Tôi có người chị làm giáo viên trong 6 năm gần nhất có 1 danh hiệu lao động tiên tiến (năm học 2012 - 2013) và 05 danh hiệu chiến sĩ thi đua (2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018) nhà trường có làm đề nghị gửi Phòng Nội vụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nâng trước hạn cho chị tôi 12 tháng quyết định chị tôi đang hưởng là bậc 4, hệ số 3,33, thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/11/2015. Theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ được xét nâng lương tối đa là 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng xét thành tích và tiêu chuẩn chị tôi được nâng 12 tháng. Tuy nhiên theo Quyết định số 3846/QĐ-UBND, ngày 12/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú được nâng lên bậc 5, hệ số 3,66 kể từ ngày 01/9/2018 theo quyết định này thì chị tôi chỉ được nâng trước hạn 02 tháng (vì ngày 01/11/2018 thì chị tôi đến niên hạn nâng lương thường xuyên). Sau đó chị tôi có gửi yêu cầu UBND huyện xem xét giải quyết UBND huyện ban hành công văn nêu rằng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh: Căn cứ tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định: Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: - Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Trường hợp của chị tôi có 01 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 05 năm danh hiện chiến sĩ thi đua cơ sở (trong đó thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở năm thứ 6 (2017 - 2018) quyết định công nhận ngày 24/8/2018. Do đó trường hợp chị được hưởng kể từ ngày 01/9/2018 là đúng quy định (nâng lương trước hạn chỉ được 02 tháng). Xin hỏi Bộ Nội vụ trường hợp của chị tôi nâng lương trước hạn theo sự trả lời của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, UBND huyện Trà Cú có đúng với Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ không. Rất mong được sự trả lời của Bộ Nội vụ”.
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
NGUYỄN HỮU TA - ngày: 04/12/2018
Về bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo NĐ 174/2016/NĐ-CP
Nội dung kiến nghị: “Câu hỏi: Tại điểm b, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 04/2018/TT-BNV (hiệu lực từ ngày 15/05/2018) quy định như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp Như vây, tôi là kế toán của phòng Lao động- thương binh và hội, vừa có thực hiện nhiệm vụ kế toán của NSTW (cấp NS: 1, là Kinh phí ưu đãi Người có công cách mạng ) và thực hiện kế toán NS địa phương cấp NS: 3 Vậy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, phụ trách kế toán do Chủ tịch UBND huyện hay Trưởng phòng LĐTBXH bổ nhiệm và với chức năng kế toán phòng LĐTBXH ( vừa kế toán NSTW và NSĐP) theo quy định là bổ nhiểm kế toán trưởng hay phụ trách kế toán. Rất mong quý Bộ trả lời. Xin cảm ơn.”
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
LÊ THI HÀ - ngày: 03/12/2018
Xét chuyển Công chức
Nội dung kiến nghị: “Xin Bộ Nội vụ kiểm tra giúp trường hợp chuyển Công chức của ông Đinh Văn Bảo, cán bộ Ban Quản lý KTTM Chu Lai có đúng không? Vì sao tôi ra trường bằng giỏi công tác ở huyện miền núi gần 10 năm không được xét chuyển Công chức, mà có người mới vào làm vài năm đã được vào Công Chức mà chưa có đóng góp gì cho xã hội. Đề nghị Bộ Nội vụ giải thích rõ việc giữ ngạch viên chức 5 năm là được làm công chức? Tại sao cả nước có rất nhiều viên chức công tác lâu năm không được chuyển công chức? Đây có phải là lỗ hổng của Luật cán bộ công chức hay không? Vì Luật pháp chỉ cử tuyển đối với người giỏi nhất cùa các trường chứ đâu có chỗ nào vào làm 5 năm thấy được là OK?”
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
LÊ THANH BÌNH - ngày: 02/12/2018
Miễn thi ngoại ngữ trong thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018
Nội dung kiến nghị: “Trong kỳ thi nâng ngạch viên chức năm 2018 của tỉnh Tiền Giang, tôi đủ điều kiện dự thi. Tuy nhiên, tôi không được miễn thi ngoại ngữ (tiếng Anh) dù đã có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ do Đại học Huế cấp năm 2012. Chiếu theo quy định: Công chức có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 14/04/2011 trở lại đây (theo quy định tại thông tư số 10/2011/TT - BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, đạt trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3 của khung Châu Âu trở lên) thì tôi có được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch viên chức chính của tỉnh Tiền Giang năm 2018 (vào ngày 17, 18/12/2018) hay không? Chân thành cảm ơn!”
1... 65 66 67 68 69   [70]   71 72 73 74 75 ...77

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn