Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 60 38 0 22 63.0%
Công chức, viên chức 270 229 0 41 84.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 1 0 4 20.0%
Công tác Thanh nên 3 3 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 5 4 0 1 80.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 2 0 1 66.0%
Chính quyền địa phương 35 28 0 7 80.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 2 2 0 0 100.0%
Tiền lương 58 44 0 14 75.0%
Cải cách hành chính 1 0 0 1 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Mai Văn Trường - ngày: 17/01/2020
Biệt phái công chức
Nội dung kiến nghị: Tôi tên là Mai Văn Trường, Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hiện nay do chủ trương sáp nhập xã, tôi được UBND huyện xem xét biệt phái lên làm việc tại Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (đặt tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). Tôi xin được hỏi ngoài các khoản lương công chức được hưởng tại cơ quan cũ (UBND xã Liên Sơn) thì tôi có bị cắt phụ cấp cấp ủy không? Tôi không thay đổi nơi cư trú vậy có phải xin thôi không tham Đại biểu HĐND xã không? Tôi được xếp lương cán bộ chuyên trách từ ngày 01/11/2010 (Bí thư Đoàn xã), đến ngày 01/5/2017 tôi được chuyển thành công chức Văn phòng Thống kê xã. Hiện tôi đang hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67. Đến nay tôi có đủ điều kiện chuyển thành công chức cấp huyện không? Tôi xin trân trọng cảm ơn./.
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Vũ Tú Nam - ngày: 11/01/2020
Quyết định bổ nhiệm ủy viên UBND
Nội dung kiến nghị: Kính gủi: Bộ Nội vụ. Hiện nay tôi đang có một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực chính quyền. Cụ thể là ủy viên ủy ban nhân dân huyện. Theo hướng dẫn 1138 của UBTVQH13 thì căn cứ kết quả bầu cử của HĐND thì Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định bổ nhiệm ủy viên UBND vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn cùng cấp (cụ thể là Trưởng phòng). Ví dụ như quyết định mà tôi gửi kèm sau thì cho tôi hỏi: 1. Trước đây ông Nguyễn Văn A có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, thời hạn 5 năm từ ngày 01/01/2013 đến ngày 01/01/2019. Ngày 18/7/2016 ông Nguyễn Văn A có quyết định số 123/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ủy viên UBND huyện. Căn cứ hai văn bản nói trên thì đến sau ngày 01/01/2019 ông Nguyễn Văn A còn giữ chức vụ trưởng phòng nữa hay ko? Hay ông Nguyễn Văn A vẫn giữ chức Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Ủy viên UBND huyện tới năm 2021? 2. Cách trình bày Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên UBND huyện (Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện giữ chức vụ Trưởng phòng B khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021) đã đúng với quy định chưa? Nếu chưa đúng thì cách trình bày như thế nào? *********** UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN C Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 123 /QĐ-UBND Chư Sê, ngày 18 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện C khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện C khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại văn bản số 511/NV- XDCQ ngày 12/7/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, giữ chức vụ Trưởng phòng B huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Thường trực Huyện uỷ; - TT.HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Ban Tổ chức Huyện uỷ; - Như Điều 2 (T/h); - Lưu: VT,NV,NC.
Lĩnh vực: Tiền lương
Mai Ngọc Huyền - ngày: 09/01/2020
Chế độ đối với người làm việc hợp đồng chuyên môn
Nội dung kiến nghị: Tôi đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Tại Điều 2 của Nghị định 76/2019 thì đối tượng áp dụng của Nghị định này là Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự), Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sẽ đựơc hưởng các chế độ của Nghị định này. Vậy tại sao người làm việc theo chế độ hợp đồng chuyên môn như văn thư và kế toán thì lại không được hưởng, trong khi đó kể cả người tập sự vẫn được hưởng mà chúng tôi lại không. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét.
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Lưu Tén Hiến - ngày: 09/01/2020
Nâng lương
Nội dung kiến nghị: Tôi hợp đồng lao động từ 3/2006, đến tháng 9/2006 hoàn thành thời gian thử việc.. Được nâng lương lần đầu len bậc 2/12 vào tháng 9/2008. Đến 1/2009 tôi trúng tuyển viên chức, được bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm. Cho tôi hỏi là theo thông tư 04/2007/TT-BNV tôi có được giữ nguyên bậc lương 2/12 không ạ.
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Ngô thị hằng - ngày: 08/01/2020
Bằng cấp chuyên môn
Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ nội vụ theo hướng dẫn 13 thì công chức cấp xã phải có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm. Vậy cho hỏi nếu có bằng đại học rồi giờ chuyển vị trí công tác khác có phải đi học đúng bằng theo vị trí công tác nữa ko.
1... 3 4 5 6 7   [8]   9 10 11 12 13 ...77

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn