Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 57 46 0 11 80.0%
Công chức, viên chức 324 278 0 46 85.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 2 0 3 40.0%
Công tác Thanh nên 6 6 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 6 0 2 75.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 3 0 0 100.0%
Chính quyền địa phương 49 47 0 2 95.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 5 5 0 0 100.0%
Tiền lương 78 63 0 15 80.0%
Cải cách hành chính 0 0 0 0 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công tác Thanh nên
Ngô Đức Thịnh - ngày: 21/04/2020
Thực hiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Trí thức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 5 năm công tác tại UBND xã theo Đề án Trí thức trẻ về công tác tại cơ sở.
Nội dung kiến nghị: Tôi là Ngô Đức Thịnh, Thường trú tại 82 Nguyễn chich, Vĩnh Hòa, Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp đại hoc Luật TPHCM tôi có về tỉnh Khánh Hòa tham gia Đề án Trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại UBND xã trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung đề án số 06/2014/HĐND-NQ ngày 9/7/2014 của Hội đồng nhân dan tỉnh Khánh hòa thì TTT sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời hạn 5 năm công tác tại các UBND cấp xã thì sẻ được xét tuyển vào công chức cấp xã theo quy định của pháp luật. Cụ thể tại điểm k, khoản 4 Điều 1 của NQ có quy định: Trong 05 năm tăng cường về xã, trí thức trẻ được tạo điều kiện dự tuyển, ứng cử vào chức danh cán bộ, công chức cấp xã sau 5 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đủ các điều kiện sẽ được xét chuyển vào công chức cấp xã hoặc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh có chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm phù hợp (vận dụng theo các quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020) hoặc căn cứ nguyện vọng củatrí thức trẻ, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ tiến hànhxem xét và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp tục công tác củatrí thức trẻ tại địa phương Do đó, đáng lẻ TTT sẻ được thực hiện các bước tuyển dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án. Sau khi thực hiện Đề án tới ngày 8/1/2019 thì Thanh tra Bộ Nội vụ có thông báo kết luận là Đề án TTT của tỉnh Khánh Hòa sai quy định của pháp luật về sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước. Và sau khi có thông báo kết luận, thì Trí thức trẻ bị chấm dứt hợp đồng sau khi kết thúc đề án vào ngày 2/3/2020. Như vậy, bản thân có kiến nghị như sau: 1. Kiến nghị Cho phép TTT được xét tuyển đặc cách vào công chức cấp xã theo Thông tư 13/2019 và Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020) 2. Nếu không được phép xét tuyển theo quy định của Pháp luật hiện hành thì mong là các cơ quan cấp trên có văn bản trả lời về việc không thể xét tuyển đối với trí thức trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ sau năm năm công tác tại UBND xã. Kính thư!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Nguyễn Thị Yến - ngày: 21/04/2020
Thời điểm áp dụng các quy định trong thi tuyển viên chức
Nội dung kiến nghị: THƯ HỎI ĐÁP Kính gửi: Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh của công dân Bộ Nội vụ. Tôi tên: Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 11/03/1993. Quê quán: Thôn Vạn khánh, xã An Hòa, Huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Hôm nay tôi viết thư này kính đề nghị Bộ nội vụ xem xét cho ý kiến trả lời về nội dung thi tuyển viên chức, với các nội dung cụ thể như sau: Trong năm năm 2018 tôi nộp hồ sơ xin thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão, tỉnh Bình Định theo nội dung Thông báo số 1073/TB-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện An Lão “Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện An Lão năm 2018” đến ngày 22,23 tháng 6 năm 2019 Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục tổ chức thi tuyển đến ngày 02/7/2019 Hội đồng thi thông báo kết quả thi cụ thể số điểm đạt được của tôi như sau:Tin học: 92 điểm ngoại ngữ: 95,5 điểm kiến thức chung: 96 điểm nghiệp vụ sư phạm: 36,5 điểm kiến thức chuyên ngành: 20 điểm soạn giáo án: 86 điểm đến ngày 17/7/2019 là ngày cuối cùng nhận đơn phúc khảo (bắt đầu nộp đơn từ ngày 4/7/2019 đến hết ngày 17/7/2019), tôi nộp đơn đề nghị phúc khảo đến ngày 23/9/2019 Hội đồng thi thông báo điểm sau phúc khảo. Tuy nhiên tôi có một số vướn mắc như sau: việc tổ chức thực hiện nội dung phúc khảo tại kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão được tổ chức sau ngày 15 tháng 7 năm 2019, vậy việc xử lý kết quả phúc khảo áp dụng Theo khoản 6 Điều 19 nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV hay phải thực hiện áp dụng dụng khoản 3 điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ và điểm c khoản 8 điều 26 thuộc Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ. Kính mong Bộ Nội vụ quan tâm xem xét trả lời. Xin chân thành cảm ơn! An Tân, ngày 21 tháng 4 năm 2020 NGƯỜI VIẾT THƯ Nguyễn Thị Yến
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Phạm Văn Độ - ngày: 21/04/2020
Thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Nội dung kiến nghị: THƯ HỎI ĐÁP Kính gửi: Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh của công dân Bộ Nội vụ. Tôi tên: Phạm Văn Độ, sinh ngày 30/10/1988. Quê quán: Thôn Vạn khánh, xã An Hòa, Huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Nơi ở hiện tại: Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Hôm nay tôi viết thư này kính đề nghị Bộ nội vụ xem xét cho ý kiến trả lời về nội dung thi tuyển viên chức, với các nội dung cụ thể như sau: Trong năm năm 2018 vợi tôi nộp hồ sơ xin thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão, tỉnh Bình Định theo nội dung Thông báo số 1073/TB-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện An Lão “Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện An Lão năm 2018” đến ngày 22,23 tháng 6 năm 2019 Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục tổ chức thi tuyển đến ngày 02/7/2019 Hội đồng thi thông báo kết quả thi cụ thể số điểm đạt được của vợ tôi như sau:Tin học: 92 điểm ngoại ngữ: 95,5 điểm kiến thức chung: 96 điểm nghiệp vụ sư phạm: 36,5 điểm kiến thức chuyên ngành: 20 điểm soạn giáo án: 86 điểm đến ngày 17/7/2019 là ngày cuối cùng nhận đơn phúc khảo (bắt đầu nộp đơn từ ngày 4/7/2019 đến hết ngày 17/7/2019), vợ tôi nộp đơn đề nghị phúc khảobài thi môn: Kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành đến ngày 23/9/2019 Hội đồng thi thông báo số điểm sau phúc khảo cụ thể: môn kiến thức chung hạ 01 điểm còn 95 điểm, môn kiến thức chuyên ngành tăng 03 điểm thành 23 điểm. Tuy nhiên tôi có một số vướn mắc như sau: việc tổ chức thực hiện nội dung phúc khảo tại kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện An Lão được tổ chức sau ngày 15 tháng 7 năm 2019, vậy việc xử lý kết quả phúc khảo áp dụng Theo khoản 6 Điều 19 nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV hay phải thực hiện áp dụng dụng khoản 3 điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ và điểm c khoản 8 điều 26 thuộc Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ. Kính mong Bộ Nội vụ quan tâm xem xét trả lời. Xin chân thành cảm ơn! An Tân, ngày 21 tháng 4 năm 2020 NGƯỜI VIẾT THƯ Phạm Văn Độ
Lĩnh vực: Tiền lương
Giang Nam - ngày: 20/04/2020
Hỏi về việc nâng lương trước hạn
Nội dung kiến nghị: Bác tôi là một công chức nhà nước, có thông báo nghỉ hưu và tháng 4/2020 và chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/10/2020 đã được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc vào tháng 12/2017. Như vậy, bác tôi có được xét đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu hay không, xin quý bộ giải đáp giúp.
Lĩnh vực: Tiền lương
Vũ Thị Thúy - ngày: 18/04/2020
nâng lương trước thời hạn
Nội dung kiến nghị: Theo THÔNG TƯ 08/2013/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH. Tôi thuộc đối tượng 3 năm công tác nâng lương 1 lần. Tôi nâng lương thường xuyên vào 9/2020. Vậy tôi có được nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn 6 tháng vào cuối năm 2020 hay không. Hay tôi phải nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn vào cuối năm 2019.
1... 3 4 5 6 7   [8]   9 10 11 12 13 ...94

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn