Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 55 43 0 12 78.0%
Công chức, viên chức 314 265 0 49 84.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 1 0 4 20.0%
Công tác Thanh nên 4 4 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 6 6 0 0 100.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 3 0 0 100.0%
Chính quyền địa phương 42 38 0 4 90.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 5 4 0 1 80.0%
Tiền lương 69 56 0 13 81.0%
Cải cách hành chính 0 0 0 0 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Tiền lương
Vũ Thị Thúy - ngày: 18/04/2020
nâng lương trước thời hạn
Nội dung kiến nghị: Theo THÔNG TƯ 08/2013/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH. Tôi thuộc đối tượng 3 năm công tác nâng lương 1 lần. Tôi nâng lương thường xuyên vào 9/2020. Vậy tôi có được nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn 6 tháng vào cuối năm 2020 hay không. Hay tôi phải nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn vào cuối năm 2019.
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Ngô Quý - ngày: 17/04/2020
Tuyển dụng công chức
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội vụ, Tôi có một số thắc mắc các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức, kính mong Bộ Nội giải đáp, cụ thể như sau: 1. Năm 2019 tỉnh L ban hành kế hoạch tuyển dụng theo quy định, trong đó huyện B đăng ký tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng N, yêu cầu của vị trí này là chuyên ngành Luật có 03 thí sinh dự tuyển. Sau khi Hội đồng tuyển dụng của tỉnh đã thông báo, niêm yết công khai theo quy định thì huyện B có văn bản đề nghị được tuyển dụng bổ sung 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng T, yêu cầu của vị trí này là chuyên ngành Luật tuy nhiên không được Hội đồng thi của tỉnh chấp nhận do đã quá thời gian theo kế hoạch tuyển dụng quy định. Sau khi Hội đồng thi tổ chức thi tuyển 2 vòng theo quy định và thông báo công khai kết quả trúng cử, cơ quan có thảm quyền tuyển dụng đã ban hành quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển theo quy định, huyện B tiếp tục đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho phép tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phòng T đối với thí sinh Nguyễn Văn A đã dự thi vào vị trí chuyên viên phòng N thuộc huyện B có kết quả cả 2 vòng thi đều đạt trên 50 điểm nhưng không trúng tuyển vị trí chuyên viên phòng N do kết quả thi vòng 2 (chuyên môn nghiệp vụ phòng N) xếp thứ tự 2/3 thí sinh vị trí này đã tuyển thí sinh B là người có kết quả thi vòng 2 đứng 1/3 thí sinh. Có 2 ý kiến đề xuất khác nhau: Ý kiến thứ nhất: Trong cùng năm 2019 huyện B có phát sinh nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng T có yêu cầu chuyên ngành Luật (chuyên ngành đào tạo giống vị trí chuyên viên phòng N) và đã báo cáo Hội đồng tuyển dụng của tỉnh. Do đó căn cứ quy định tại Khoản 15, Điều 17 (Thông báo kết quả tuyển dụng công chức) Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: "Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều này hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng", đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L quyết định tuyển dụng thí sinh Nguyễn Văn A do cả 2 vòng thi đều đã đạt trên 50 điểm và có trình độ chuyên ngành phù hợp vị trí chuyên viên phòng T. Ý kiến thứ hai: Thí sinh Nguyễn Văn A không đủ điều kiện tuyển dụng vào vị trí chuyên viên phòng T lý do: Thí sinh mặc dù có chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu vị trí chuyên viên phòng T nhưng đã thi tuyển vị trí chuyên viên phòng N có yêu cầu về môn nghiệp vụ chuyên ngành khác với nghiệp vụ chuyên ngành vị trí chuyên viên phòng T. Trong năm 2019 Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã tổ chức vòng 2. thi môn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với cả môn nghiệp vụ chuyên ngành phòng N và môn nghiệp vụ chuyên ngành phòng T cho thí sinh toàn tỉnh. Đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp ý trong trường hợp trên ý kiến đề xuất nào đúng đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ giải thích rõ nội dung “hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng” được áp dụng trong trường hợp cụ thể như thế nào để các địa phương, cơ quan tuển dụng thống nhất thực hiện. 2. Năm 2019 tỉnh L ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, hết thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định, đối với 01 chỉ tiêu vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B có 2 hồ sơ đăng ký dự tuyển thí sinh Nguyễn Văn B là viên chức đang công tác tại 01 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, thí sinh Trần Thị H là công chức phòng N huyện B đa được sở B sơ tuyển, báo cáo hội đồng tuyển dụng tỉnh. Sau khi kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo vị trí việc làm, Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã niêm yết công khai danh sách đủ điều kiện dự tuyển theo đúng quy định. Trong đó đối với vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B cả 2 thí sinh Nguyễn Văn B và Trần Thị H đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng đã triệu tập cả 2 thí sinh đến để tổ chức phỏng vấn sát hạch đúng thời gian quy định. Tuy nhiên sau đó Hội đồng tuyển dụng chỉ tiến hành phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh Nguyễn Văn B không thực hiện phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh Trần Thị H do trường hợp này đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013 do Hội đồng tuyển dụng tỉnh L tổ chức, đã trúng tuyển và có quyết định tuyển dụng công chức. Sau khi có kết quả phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng tỉnh L đã thông báo niêm yết danh sách trúng tuyển công chức, trong đó thí sinh Nguyễn Văn B trúng tuyển vị trí chuyên viên phòng C thuộc sở B. Tuy nhiên sở B lại đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tỉnh L cho phép tiếp nhận thí sinh Trần Thị H về vị trí chuyên viên phòng C, vì thí sinh này đã là công chức, mà không tuyển dụng thí sinh Nguyễn Văn B. Trường hợp này có 2 ý kiến đề xuất: Ý kiến thứ nhất: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L quyết định cho sở B tiếp nhận thí sinh Trần Thị H về vị trí chuyên viên phòng C, vì thí sinh này đã là công chức theo như đề nghị của Sở. Ý kiến thứ hai: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức của tỉnh L yêu cầu sở B tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với thí sinh Nguyễn Văn B do đã được sở B tổ chức sơ tuyển hồ sơ và báo cáo hội đồng tuyển dụng tỉnh thực hiện phỏng vấn sát hạch và đã thông báo thí sinh Nguyễn Văn B trúng tuyển theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo sở B kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức sơ tuyển, kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên. Đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp ý trong trường hợp trên ý kiến đề xuất nào đúng đồng thời cần xử lý như thế nào? Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, sớm giải đáp thắc mắc nêu trên. Xin trân trọng cảm ơn!
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Trần Công Lý - ngày: 13/04/2020
Khi hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, có đương nhiên không còn giữ chức vụ và trở thành viên chức hay không?
Nội dung kiến nghị: Tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non kể từ ngày 07/01/2010, đến ngày 02/4/2015 tôi được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, được tính kể từ ngày 07/01/2015 (thời hạn bổ nhiệm lại được lùi lại gần 03 tháng). Sau khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, UBND huyện dự kiến điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng ở trường khác (do theo quy định mỗi hiệu trưởng không được quản lý một trường quá 02 nhiệm kỳ). Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại khó khăn, tôi có nguyện vọng được công tác gần nhà, tại thời điểm đó tôi có làm đơn xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng để xuống làm phó hiệu trưởng nhưng không được UBND huyện đồng ý. Khi đó tôi có làm đơn xin thôi việc ký ngày 21/01/2020, đến ngày 22/01/2020 (nhằm ngày 28 tết), UBND huyện ký quyết định cho tôi thôi việc với đối tượng là viên chức, với lý do là tôi đã hết thời gian giữ chức vụ đương nhiên không còn giữ chức vụ hiệu trưởng (do hiệu trưởng là công chức, tôi đã thi đậu trong kỳ thi nâng ngạch công chức và đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên). Đến thời điểm Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định chấp thuận cho tôi thôi việc theo nguyện vọng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại và phân công nhiệm vụ khác đối với bản thân tôi, do trong thời gian giữ chức vụ, tôi luôn được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại theo quy định. Như vậy, khi hết thời hạn bổ nhiệm lại, tôi có đương nhiên không còn là hiệu trưởng hay không khi Chủ tịch UBND huyện chưa ban hành bất kỳ một văn bản nào về không bổ nhiệm lại Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại lùi gần 03 tháng và cho tôi thôi việc với đối tượng là viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Kính mong nhận được ý kiến giải đáp của các cấp lãnh đạo.
Lĩnh vực: Tiền lương
Phạm Hữu Trịnh - ngày: 13/04/2020
Chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
Nội dung kiến nghị: Tôi làm nhân viên tại Trại rau quả huyện Bắc Hà thuộc Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, có địa chỉ tại xã Tà Chải huyện Bắc Hà là đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ của Nghị định 116 năm 2010 của Chính Phủ. Ngày 01/7/2019 tôi nghỉ việc theo quy định của Nghị định 108 về tình giản biên chế (tôi sinh năm 1970, đã làm việc tại đây hơn 20 năm, do trình độ bằng cấp tôi không đáp ứng được vị trí việc làm nên tôi xin nghỉ), cho hỏi tôi có được hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định của Điều 8 nghị định 116 năm 2010 của Chính Phủ không?, Tôi đã hỏi Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và được trả lời là tôi nghỉ thôi việc nên không được hưởng như vậy có đúng không? Xin cảm ơn quý cơ quan!
Lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Nguyễn Đồng Minh - ngày: 10/04/2020
quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học bồi dưỡng tự túc kinh phí, ngoài giờ hành chính
Nội dung kiến nghị: Tôi là Nguyễn Đồng Minh là viên chức. Hiện tôi muốn học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tôi muốn hỏi Bộ Nội vụ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi học ngoài giờ hành chính, kinh phí tự túc và được cơ quan quản lý, sử dụng trực tiếp đồng ý thì việc đi học này có vi phạm các quy định pháp luật nào không ? Xin trân trọng cảm ơn.
1   [2]   3 4 5 6 7 ...86

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn