Lĩnh vực Số câu hỏi Đã trả lời đúng hạn Đã trả lời quá hạn Chưa trả lời Tỷ lệ %
Tổ chức biên chế 57 46 0 11 80.0%
Công chức, viên chức 324 278 0 46 85.0%
Tổ chức phi chính phủ 4 4 0 0 100.0%
Văn thư Lưu trữ 5 2 0 3 40.0%
Công tác Thanh nên 6 6 0 0 100.0%
Thi đua - Khen thưởng 8 6 0 2 75.0%
Tôn giáo, Tín ngưỡng 0 0 0 0 0.0%
Thanh tra 3 3 0 0 100.0%
Chính quyền địa phương 49 47 0 2 95.0%
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 5 5 0 0 100.0%
Tiền lương 78 63 0 15 80.0%
Cải cách hành chính 0 0 0 0 0.0%


TRANG CHỦ


Phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tin nhắn phản ánh

Họ và tên : (*)
Địa chỉ : (*)
Email : (*)
Số điện thoại : (*)
Lĩnh vực :
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : (*)
Nội dung phản ánh, kiến nghị : (*)

Danh sách các cuộc gọi phản ánh

Tệp tin đính kèm : [Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, rar, zip]
Mã xác nhận:
 
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Tập thể giáo viên hợp đồng huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh - ngày: 04/06/2020
Tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh
Nội dung kiến nghị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Lương Tài, ngày 01 tháng 06 năm 2020 ĐƠN KIẾN NGHỊ (V/v: Kiến nghị về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh) Kính gửi: Bộ Nội vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Chúng tôi là tập thể giáo viên huyện Lương Tài làm đơn kiến nghị với các cấp lãnh đạo về một việc như sau: Chúng tôi là những giáo viên có công tác trong ngành Giáo Dục Huyện Lương Tài gần mười năm. Trước tháng 12/2015, chúng tôi đã được kí hợp đồng lao động và có đóng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm… Sau thời gian đó theo chính sách của địa phương thì không còn hợp đồng như vậy nữa nhưng do thiếu giáo viên, chúng tôi vẫn tham gia công tác liên tục trong ngành giáo dục và có đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nay. Đang trong lúc tuyệt vọng vì chúng tôi biết luật mới từ tháng 7/2020 không còn viên chức trọn đời thì Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 về việc tuyển dụng giáo viên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước 31/12/2015 (Theo chúng tôi hiểu thì nội dung của công văn như tháo gỡ được khó khăn của chúng tôi- những giáo viên hợp đồng tham gia đóng bảo hiểm xã hội không quy định là bao nhiêu tháng). Sau Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 thì có Công văn số 4075/UBND-NC ngày 15/11/2019 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước. Theo tinh thần hai công văn trên, ngày 03/03/2020, Sở Nội vụ Bắc Ninh có công văn 141/SNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Sau đó là công văn, kế hoạch tuyển dụng đặc cách của của UBND các huyện , thị, thành phố đã triển khai. Chúng tôi xét thấy mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 này. Theo công văn của Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ Bắc Ninh, chúng tôi hiện đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập trực thuộc đến 31/12/2019, đã có thời gian kí hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm và làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015 trong chỉ tiêu biên chế có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm cần tuyển dụng. Chúng tôi đã làm đủ hồ sơ theo hướng dẫn và ôn tập để tham gia kì thi xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên các cấp năm 2020. Các huyện, thị đã thành lập hội đồng xét tuyển theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt phù hợp với Điều 2-Khoản 5 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Chúng tôi đã trải qua hai vòng xét tuyển theo Điều 2-Khoản 5 của NĐ161. Và theo quy định tại Khoản 6-Điều 2 thì chúng tôi đã trúng tuyển viên chức trong đợt xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên năm 2020. Chúng tôi đang mong chờ quyết định tuyển dụng chính thức của các cấp lãnh đạo. Khi chúng tôi hỏi thì được UBND các huyện, thị, thành phố trả lời : hồ sơ của các thí sinh đã được gửi về Sở Nội vụ Bắc Ninh chờ phê duyệt kết quả. Nhưng đến ngày 26/5/2020, Sở Nội vụ Bắc Ninh ra Công văn số 364/SNV-CCVC với nội dung: “... sau khi thẩm định hồ sơ của Sở Giáo dục&Đào tạo và các huyện, thị thì các trường hợp đề nghị tuyển dụng đặc cách cơ bản chưa đáp ứng đủ điều kiện và quyết định chuyển số chỉ tiêu biên chế đề nghị tuyển dụng đặc cách chưa phù hợp sang thi tuyển”. (Vậy điều kiện đầu tiên là gì? Tại sao một số tỉnh họ vẫn xét tuyển theo công văn 5378 của Bộ Nội Vụ mà Bắc Ninh thì không?) Chúng tôi thấy, các văn bản của các cấp đưa ra rất cụ thể, rõ ràng, nhân văn. Vậy lí do ở đây là gì? Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã công tâm, trách nhiệm, công khai, minh bạch hay chưa? Vì vậy, chúng tôi làm đơn này đề nghị: Bộ Nội vụ, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét lại việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 đúng với công văn chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự công bằng và nhân văn đối với những giáo viên đã tâm huyêt cống hiến cho sự nghiệp giáo dục như chúng tôi trong suốt gần mười năm qua. Rất mong những trường hợp của chúng tôi được quý các cấp quan tâm, xem xét và giải quyết thấu tình, đạt lý. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Lương Tài, ngày 01 tháng 06 năm 2020 Tập thể giáo viên hợp đồng Huyện Lương Tài (có danh sách kèm theo)
Lĩnh vực: Chính quyền địa phương
Nguyễn Duy Liêm - ngày: 03/06/2020
về việc nâng mức phân loại đơn vị hành chính
Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Điều 14 của Nghị quyết số 121/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016. quy định Tiêu chuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính xã 1. Quy mô dân số: a) Xã từ 3.500 người trở xuống được tính 10 điểm trên 3.500 người thì cứ thêm 100 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 35 điểm đối với xã đồng bằng b) Xã miền núi, vùng cao áp dụng mức 75% quy định tại điểm a khoản này Tuy nhiên hiện nay chưa có hướng dẫn về cách tính điểm áp dụng theo điểm b áp dụng 75% đối với các xã miền núi, vùng cao. Để thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tôi xin đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính điểm đối với các xã miền núi về quy mô dân số
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Trần Đức Thiện - ngày: 29/05/2020
Giao phụ trách phòng hoặc đơn vị
Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Nội vụ giải đáp nội dung như sau: Sau khi trưởng phòng hoặc cấp trưởng đơn vị trực thuộc Sở về hưu, trong thời gian chưa bổ nhiệm cấp trưởng thì Giám đốc Sở giao cấp phó phụ trách phòng hoặc đơn vị. Vậy thời hạn giao cấp phó phụ trách như vậy được thực hiện trong thời gian bao lâu (việc phụ trách như vậy có thể kéo dài hơn 1 năm không, nếu chưa bổ nhiệm được cấp trưởng)? Và theo quy định tại văn bản nào?
Lĩnh vực: Tiền lương
Lê Thị Kim Hương - ngày: 29/05/2020
Chuyển xếp lương khi thay đổi công việc
Nội dung kiến nghị: Tôi đã nhận được hướng dẫn từ quý Vụ Tiền lương. Tôi xin chân thành cảm ơn Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ đã hướng dẫn nhưng có vấn đề tôi vẫn chưa hiểu tường tận nên tôi xin Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ hướng dẫn để được thấu đáo thêm. Vấn đề của tôi như sau: Tại thời điểm được được tuyển dụng vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tôi đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong công ty Nhà nước. Theo Khoản 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đã được sửa đổi tại Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ "10- Các đối tượng đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh, bảng lương chuyên gia cao cấp và nghệ nhân trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Chuyên gia cao cấp và nghệ nhân trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì tùy từng trường hợp cụ thể Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức cho phù hợp với vị trí và chuyên môn, nghiệp vụ của công việc được đảm nhiệm. Các trường hợp còn lại nêu tại khoản 10 này được thực hiện như sau: a) Trường hợp được bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo. Nếu có trình độ đại học trở lên thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên và tương đương (loại A1) nếu có trình độ cao đẳng thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức loại A0 nếu có trình độ trung cấp hoặc qua đào tạo tại các trường dạy nghề thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch cán sự và tương đương (loại B) nếu có trình độ sơ cấp hoặc qua học nghề theo hình thức kèm cặp tại doanh nghiệp thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên kỹ thuật (mã số 01.007) nếu chưa qua đào tạo thì bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch nhân viên phục vụ (mã số 01.009). Việc chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm theo cách tính sau: Tính từ bậc 1 của ngạch được bổ nhiệm, cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 và cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch công chức, viên chức từ loại B trở xuống (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm. Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cao, cách chức) thì cứ mỗi năm (tính đủ 12 tháng) không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật không được tính vào thời gian để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với công chức, viên chức loại A0 và loại A1) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với công chức, viên chức từ loại B trở xuống), thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch được bổ nhiệm." Theo đó thì tôi đang hiểu là trường hợp của tôi được chuyển xếp lương theo vị trí việc làm khi được tuyển dụng theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo. Việc chuyển xếp lương vào ngạch viên chức được bổ nhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc khi tuyển dụng lần đầu vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hoặc ở công ty Nhà nước) để xếp vào bậc lương trong ngạch viên chức được bổ nhiệm. Tôi hiểu theo hướng này có đúng không? Mong sớm nhận được sự hướng dẫn từ quý Vụ. Tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Đặng Minh Châu - ngày: 29/05/2020
Hỏi về chê độ chính sách
Nội dung kiến nghị: Xin cho biết những đối tượng lao động nào làm việc chuyên trách tại Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam được hưởng phụ cấp công vụ? Rất mong sớm nhận được trả lời của Bộ Nội vụ.
1   [2]   3 4 5 6 7 ...94

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn