Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Theo quy định hiện hành, những người nghỉ hưu công tác trong lực lượng Công an nhân dân chỉ được thành lập câu lạc bộ, không được thành lập Hội Cựu chiến binh như lực lượng Quân đội nhân dân được tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hoặc vì an ninh tổ quốc chứ không được tặng Huân chương chiến công như lực lượng Quân đội nhân dân. Đây đều là lực lượng vũ trang, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các quy định đối với Công an nhân dân để được thành lập hội, tặng Huân chương chiến công như quy định đối với lực lượng Quân đội nhân dân.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk
Công văn số 4585/BNV-TCPCP ngày 03/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Đắk Lắk như sau:
1. Về đề nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các quy định đối với Công an nhân dân (cũng là lực lượng vũ trang) để được thành lập “Hội Cựu chiến binh như lực lượng Quân đội nhân dân” Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại khoản 2, Điều 9 Hiến pháp năm 2013 và Pháp lệnh Cựu chiến binh. Bộ Công an đã xây dựng Đề án về việc thành lập Hội cựu Công an nhân dân trình cấp có thẩm quyền. Do đó, trong thời điểm hiện tại chưa đặt vấn đề xem xét, thành lập Hội cựu Công an nhân dân. 2. Về đề nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các quy định đối với Công an nhân dân để được tặng Huân chương Chiến công như quy định đối với lực lượng Quân đội nhân dân Huân chương Chiến công là hình thức khen thưởng của Nhà nước được quy định tại Điều 48 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 28, Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Theo quy định trên, Huân chương Chiến công không phải là hình thức khen thưởng riêng cho lực lượng Quân đội nhân dân. Tập thể, cá nhân (bao gồm tập thể, cá nhân trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các tập thể, cá nhân khác) có thành tích, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được xem xét, khen thưởng Huân chương Chiến công theo quy định. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn