Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại chưa phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, những quy định cần phải có thời gian, lộ trình thực hiện. Ví dụ như: Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì đề nghị trong văn bản phải quy định khoảng thời gian tối đa để thực hiện dứt điểm, sau thời hạn chót mới bắt buộc áp dụng, tính toán các quy định mới cho dù địa phương chậm trễ chưa triển khai thực hiện
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên
Công văn số 4624/BNV-PC ngày 7/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Phú Yên như sau:
Trong thời gian qua, trên cơ sở nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tiễn và ý kiến, kiến nghị của các địa phương, Bộ Nội vụ đã khẩn trương tham mưu, trình Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Luật, Nghị định hoặc Bộ Nội vụ ban hành Thông tư theo thẩm quyền quy định về các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Trong thời gian tới, căn cứ Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất việc xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ nhằm khắc phục các vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên đã nêu. Đối với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quá trình triển khai có một số vướng mắc, khó khăn từ phản ánh, kiến nghị của các địa phương, Bộ Nội vụ đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 4608/TTr-BNV ngày 23/9/2019 và Báo cáo số 503/BC-BNV ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ). Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 1157/BNV-CQĐP ngày 06/3/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết một số vướng mắc, khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ) để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, xin trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn