Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Đề nghị Quốc hội xem xét nâng Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn lên thành Luật nhằm nâng cao tính pháp lý trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái
Công văn số 4669/BNV-TH ngày 08/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Yên Bái như sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Nội vụ tổng kết đầy đủ, toàn diện việc thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương báo cáo kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI (văn bản số 2015/BNV-TH ngày 22/4/2020). Bộ Nội vụ đã tổng hợp, nghiên cứu và hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gửi xin ý kiến các bộ, ban, ngành và địa phương (văn bản số 4165-BNV-TH ngày 13/8/2020). Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng quy định (văn bản số 4614/BNV-TH ngày 04/9/2020). Như vậy, nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái về việc nâng Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 lên thành Luật nhằm nâng cao tính pháp lý trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay đang được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để trả lời cử tri./


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn