Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Cử tri cho rằng chế độ trợ cấp cho cán bộ cấp xã hiện nay mặc dù đã có điều chỉnh theo chính sách nâng lương chung nhưng mức điều chỉnh còn ít, các chế độ trợ cấp (trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm xã hội) còn quá thấp nên nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu, mức sống cơ bản hiện nay. Trong khi đó công việc của cán bộ cấp xã gắn liền trực tiếp với người dân ở cơ sở nên nhiệm vụ đặt ra tương đối nhiều. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất Chính phủ có chính sách điều chỉnh tăng các chính sách trợ cấp cho đối tượng này để cán bộ cấp xã yên tâm làm việc
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.
Công văn số 4738/BNV-CQĐP ngày 10/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang như sau:
Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tiếp đó, Ngày 06/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các văn bản pháp luật liên quan. Tại các văn bản này, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã đã được quan tâm, sửa đổi, bổ sung so với quy định trước đây như: tăng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm (từ 20% lên 50%) được xếp lương theo trình độ đào tạo đối với trường hợp có bằng cấp đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm nhưng không được cấp có thẩm quyền cử đi học tăng phụ cấp đối với cán bộ cấp xã là người đang hưởng hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động… Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn