Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Cử tri cho rằng, mặc dù người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng những người này chỉ đóng hằng tháng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đồng thời,tại Điều 24 và Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội, người hoạt động không chuyên trách thuộc đối tượng được đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản và chế độ ốm đau. Đề nghị Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương xem xét lại vấn đề này
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.
Công văn số 4130/BNV-TCBC ngày 12/8/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình như sau:
Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng áp dụng chế độ hưu trí và tử tuất. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền khi có chủ trương sửa đổi các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Long An, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn