Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Kiến nghị công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới tăng cường khen thưởng đột xuất chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân và người lao động trực tiếp ở cơ sở.
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
Công văn số 4750/BNV-BTĐKT ngày 10/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Chỉ thị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Để thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng đã thường xuyên được sửa đổi, bổ sung tạo cơ sở pháp lý ngày càng hoàn thiện để công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm kịp thời. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2013) đã quy định riêng tiêu chuẩn một số hình thức khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động (Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương…). Đồng thời quy định trách nhiệm của Người đứng đầu trong việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân, công dân, người lao động để khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến nghị của cử tri để nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự án Luật. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng gửi tới Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn