Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Kiến nghị xem xét, nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành chính sách nhằm thực hiện khen thưởng đối với người tham gia kháng chiến từ năm 1979 trở về sau đã được nhận Huân chương của Chủ tịch nước nhưng chưa được tặng thưởng hiện vật.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang
Công văn số 4748/BNV-BTĐKT ngày 10/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang như sau:
- Về hiện vật khen thưởng: Theo quy định hiện hành, cá nhân, tập thể được khen thưởng Huân chương, được nhận các hiện vật khen thưởng gồm: Huân chương, hộp đựng Huân chương, Bằng và khung. Trường hợp cử tri nêu, nếu đã được tặng thưởng Huân chương mà chưa nhận được hiện vật khen thưởng, đề nghị liên hệ với cơ quan trình khen thưởng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. - Về tiền thưởng: Tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng mà thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới, được tặng tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Trường hợp được tặng Huân chương về thành tích làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc, hiện chưa có quy định về tiền thưởng. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang, trân trọng gửi tới Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn