Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Kiến nghị Chính phủ xem xét, nghiên cứu có chính sách thưởng (tiền) đối với các trường hợp đã được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang” trước thời điểm Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 có hiệu lực, với mức tiền thưởng tương đương như trường hợp được tặng thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” quy định tại Điều 56 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Điều 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Bởi vì, thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có nhiều trường hợp đã được tặng thưởng “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang” nhưng không được thưởng tiền, trong khi đó những trường hợp có thời gian công tác, cống hiến cho Ngành Công an, Quân đội giai đoạn trước đây chưa được khen thưởng, nay kê khai bổ sung thì được tặng thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” kèm theo mức tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái
Công văn số 4747/BNV-BTĐKT ngày 10/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Yên Bái như sau:
Cá nhân được tặng thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng mà thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới, được tặng Bằng, Huân chương và tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp cá nhân được tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang thành tích trong thời kỳ kháng chiến là hình thức khen thưởng của Nhà nước, hiện chưa có quy định về tiền thưởng. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái, trân trọng gửi tới Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn