Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

Đề nghị bổ sung hình thức khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vào Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Về vấn đề này, cử tri phản ánh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương tặng thưởng Huy chương Thanh niên xung phong cho lực lượng thanh niên xung phong để động viên và tôn vinh những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Mặt khác, lực lượng cựu thanh niên xung phong hiện nay không còn nhiều và phần lớn đã cao tuổi. Vậy đề nghị khẩn trương sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
Công văn số 4749/BNV-BTĐKT ngày 10/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Hà Nam như sau:
Thực hiện ý kiến Kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 3257- CV/VPTW ngày 07/02/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trong đó có nội dung về việc tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho đối tượng là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến để xin ý kiến các cơ quan chức năng và báo cáo Chính phủ theo quy định. Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV và Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sẽ trình Chính phủ tháng 4/2021, trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021). Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam, trân trọng gửi tới Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn