Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Câu hỏi: 

"Cử tri đề nghị nên sắp xếp lại việc làm theo đúng ngành nghề và phù hợp với Bằng cấp, chứng chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm đạt được chất lượng hiệu quả công việc ngày càng cao hơn, đồng thời việc chi trả lương cũng được công bằng hợp lý hơn tránh thiệt thòi cho người lao động"
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
Công văn số 4781/BNV-CCVC ngaỳ 14/9/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Long như sau:
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã xác định “sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp”. Đồng thời cần tăng cường rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu phù hợp về nữ, người dân tộc thiểu số hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức từ thứ trưởng, chuyên gia, chuyên viên cao cấp và tương đương trở xuống theo hướng chú trọng phẩm chất, trình độ, năng lực. Mỗi tiêu chuẩn của chức vụ lãnh đạo, quản lý đều phải quy định ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức tương ứng. Căn cứ Nghị quyết nêu trên và quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định, Nghị quyết, Quyết định1 để từng bước hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm mục đích tuyển chọn, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực và trình độ đào tạo, góp phần ngày một nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ. Căn cứ vào các quy định nêu trên, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Theo đó, ngay từ khâu đầu vào của quá trình tuyển dụng công chức, viên chức đã quy định những người tham gia thi tuyển phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng… phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, những người được đào tạo ngành nghề nào thì thi tuyển vào vị trí việc làm thuộc lĩnh vực ngành, nghề đó. Sau khi trúng tuyển, hết thời gian tập sự (nếu có) sẽ được bổ nhiệm vào ngạch (đối với công chức) hoặc chức danh nghề nghiệp (đối với viên chức) và được xếp lương theo quy định và làm việc theo vị trí việc làm đã thi tuyển phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ được giao, hiện nay Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ ban hành các Nghị định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức để tiếp tục hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn