Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hưởng lương hưu trong năm 2021 (năm 2020 không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Đặc biệt, việc điều chỉnh mức lương đối với công chức cần nghiên cứu quan tâm tới đối tượng là người mới được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước, vì đối tượng này có mức lương rất thấp
Gửi bởi : Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
Công văn số 6538/BNV-CQĐP ngày 11/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri thành phố Hải Phòng như sau:
1. Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 đã và đang tác động sâu rộng và toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, đầu tư, đời sống của nhân dân và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và các nước trên thế giới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất và thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội... với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm thất nghiệp và nguồn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội. Do vậy, trong điều kiện ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn và để cùng chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của nhân dân và người lao động trong cả nước, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã có công văn số 132- CV/BCSĐ ngày 15 tháng 6 năm 2020 báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương cho phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước đồng thời, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 giao Chính phủ: “Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở”. Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và tình hình thu - chi ngân sách nhà nước, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thời điểm thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cho phù hợp. 2. Theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ trình Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu. Vì vậy, đề nghị cử tri phản ánh ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trả lời theo quy định của pháp luật. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn