Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Cử tri cho rằng chính sách đãi ngộ (mức thưởng) đối với thành tích (huân chương, huy chương) trong lĩnh vực thể thao và giáo dục có sự chênh lệch, cùng đạt huân, huy chương như nhau nhưng việc tôn vinh, đãi ngộ lại khác nhau. Đề nghị nghiên cứu có quy định cho phù hợp để đảm bảo sự công bằng.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
Công văn số 6669/BNV-BTĐKT ngày 18/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri thành phố Hà Nội như sau:
Theo quy định hiện hành, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực nếu được tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng đều được nhận tiền thưởng theo mức quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế được tặng các hình thức khen thưởng thì ngoài mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, còn được nhận tiền thưởng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn