Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Một số cử tri phản ánh về chế độ chính sách đối với cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những người đã hưởng chế độ trợ cấp một lần là quá thấp, số tiền hỗ trợ chỉ bằng 1/3 số tiền của người đi lính nghĩa vụ quân sự trong thời bình được nhận khi xuất ngũ. Do đó, đề nghị nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
Công văn số 6684/BNV-TH ngày 18/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Hải Dương như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh. Trong đó, tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP quy định: "Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi đối với cựu chiến binh". Do vậy, đối với kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Hải Dương, Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện sẽ chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương để tổng hợp, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn