Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Tại Tờ trình số 4847/TTr-UBND ngày 11/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì đối với các ông, bà: Ông Trần Văn Tha, Bà Phạm Thị Bản, Bà Nguyễn Thị Chấp. Tuy nhiên, đến nay vấn đề trên chưa được xem xét, giải quyết.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
Công văn số 6702/BNV-BTĐKT ngày 19/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Bình Dương như sau:
Ngày 27/10/2020, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) nhận được Tờ trình số 4847/TTr-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì đối với các ông, bà: Ông Trần Văn Tha, bà Phạm Thị Bản, bà Nguyễn Thị Chấp. Hiện nay, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) đang làm các thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì đối với các trường hợp nêu trên. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn