Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Câu hỏi: 

Đa số cử tri kiến nghị cần nâng mức tiền thưởng kèm theo Huy chương, Huân chương vì hiện nay vẫn còn thấp để khích lệ, động viên tinh thần thi đua yêu nước.
Gửi bởi : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
Công văn số 6700/BNV-BTĐKT ngày 19/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Long như sau:
Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đảm bảo nguyên tắc “kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất”, cá nhân, tập thể được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được thưởng tiền hoặc hiện vật có giá trị tương đương quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 74, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Ý kiến kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và các Nghị định quy định chi tiết thi hành. Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long để trả lời cử tri./.


BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn