Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 133
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hoàn
Địa chỉ : Ngọc Thạch 2, An Hòa, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 968031283
Email : nguyenmanhhoan83@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Thủ tục Hành chính
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Thủ tục Hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng Tài nguyên và Môi trường quá chậm so với quy định. Không tuân theo thời gian quy định của Pháp luật. Đề nghị Bộ Nội vụ cho kiểm tra.

Ngày phản ánh: 19/06/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/07/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Bộ Nội vụ đã trao đổi với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về phản ánh, kiến nghị trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các cơ quan chuyên môn có liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Nội vụ thành lập ngay Đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ các vấn đề khúc mắc, gây khó khăn, phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời, có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Sau khi kiểm tra đột xuất xong, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có báo cáo gửi Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ sẽ thông báo đến ông Nguyễn Mạnh Hoàn biết kết quả.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn