Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 206
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thư
Địa chỉ : Thôn 5, Xuân Hải, TX. Sông Cầu, Phú Yên
Điện thoại : 0374164398
Email : nguyenthu.songngu@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại xã bãi ngang ven biển giai đoan 2016 - 2020, có còn được hưởng chế độ theo Nghị định 76
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi đang công tác tại xã bãi ngang ven biển giai đoạn 2016 - 2020, kể từ ngày Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành từ 01/12/2019, tôi có còn được hưởng các chế độ cho vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76 không? Cho tôi biết danh sách các xã đảo đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Ngày phản ánh: 07/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 03/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Lệ Thư, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng chính sách tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, gồm: Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các xã đảo đặc biệt khó khăn là xã đảo được Thủ tướng Chính phủ công nhận theo quy định tại Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo và Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn