Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 2 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 50
Họ và tên: Mai Thị Thân
Địa chỉ : Quảng Bình
Điện thoại : 0384389248
Email : khigax6qh@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế tại cơ sở cho thấy, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập (đặc biệt là sự nghiệp giáo dục&đào tạo) nghỉ hưu, nghỉ thai sản, nghỉ ốm theo quy định của pháp luật biến động thường xuyên, công tác tuyển dụng thì cần thực hiện theo đúng quy trình (ít nhất là 02 tháng vì thời gian thu phiếu đăng ký dự tuyển đã là 30 ngày, ngoài ra còn có thời gian công khai, niêm yết theo quy định,...). Do đó khó có thể bổ sung kịp thời đội ngũ viên chức cho các đơn vị. Hiện nay, việc yêu cầu chấm dứt toàn bộ hợp đồng đã gây khó khăn rất lớn cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Có trường mầm non giáo viên nghỉ thai sản từ 03 đến 04 người cùng thời điểm, trường không thể cân đối, bố trí đủ giáo viên dạy thay, chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ đáng lo ngại. Cũng có trường THCS quy mô nhỏ nên chỉ có 01 giáo viên Tiếng anh nay lại nghỉ sinh thì không thể bố trí giáo viên môn khác qua dạy thay (biên chế và số lượng người làm việc của các trường đã được giao theo đúng định mức). Vậy xin hỏi: Các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có thể ký hợp đồng ngắn hạn trong trường hợp thay viên chức nghỉ sinh, nghỉ ốm để đảm bảo hoạt động giảng dạy hay không (thời hạn hợp đồng tương ứng với thời gian viên chức nghỉ sinh, nghỉ ốm theo quy định của pháp luật). Đối với những chỉ tiêu biên chế sự nghiệp ngân sách cấp đang trong thời gian thực hiện quy trình thi tuyển, xét tuyển thì có thể hợp đồng ngắn hạn để đảm bảo có người giảng dạy trong lúc chờ bố trí viên chức trúng tuyển hay không?

Ngày phản ánh: 07/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 03/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Mai Thị Thân, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Kể từ 15/01/2019, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực thi hành thì không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn