Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 35
Họ và tên: Mai Đức Huỳnh
Địa chỉ : Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, Cao Bằng
Điện thoại : 0964766102
Email : maiduchuynh789@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hỏi về sáp nhập xã, huyện
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Cho tôi hỏi, xã tôi thuộc diện sáp nhập trong năm 2019. Hiện tại đã 09/12/2019, được biết phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến thông qua nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính. Cho hỏi là trong phiên họp này Chính phủ trình Quốc hội đề án của bao nhiêu tỉnh, TP và có tỉnh Cao Bằng chưa? Và nếu có thì thời gian dự kiến có hiệu lực của NQ của UBTVQH là thời gian nào? Xin cảm ơn!

Ngày phản ánh: 09/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 06/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Mai Đức Huỳnh, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 864/NQ- UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết này đã quyết nghị: “Thành lập xã Ngọc Đào trên cơ sở nhập toàn bộ 17,25 km2 diện tích tự nhiên, 1.986 người của xã Đào Ngạn và toàn bộ 22,43 km2 diện tích tự nhiên, 3.129 người của xã Phù Ngọc” và Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020; Ngày 11/02/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 897/NQ- UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2020. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn