Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 45
Họ và tên: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ : Trần cao-Phu Cừ- Hưng Yên
Điện thoại : 0985885105
Email : ngiyentrongtaidhy@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Đặc cách biên chế
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Cho tôi hỏi là tôi đã kí hợp đồng trong biên chế với huyện từ 2014 ngành giáo viên trung học cơ sở, có đóng bảo hiểm xã hội, đủ tiêu chuẩn trong tiêu chí đặc cách vào biên chế của bộ nội vụ. Nhưng được ủy ban nhân dân huyện giải thích rằng huyện đã đủ biên chế môn của tôi đang dạy nên ko xét đặc cách. Cho tôi hỏi thế là đúng hay sai với công văn của bộ. Tôi cảm ơn ạ

Ngày phản ánh: 09/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 06/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Thanh Long, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Theo Điều 20 Luật Viên chức thì việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm (còn chỉ tiêu biên chế), tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, việc tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trong đó có viên chức ngành giáo dục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Theo phân cấp quản lý thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Do vậy, đề nghị ông có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét theo thẩm quyền việc xét đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn