Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 26
Họ và tên: NGÔ QUANG HÒA
Địa chỉ : Hà nam
Điện thoại : 0345351111
Email : Quanghoa86.ds@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xét đặc cách giáo viên năm 2019
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Ngày 5/11/2019 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành văn bản cho phép các tỉnh xét đặc cách gv đang giảng dạy có hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm trước 31/12/2015. Ngày 29/11/2019 UBND Tỉnh Hà nam ban hành kế hoạch 3598/KH - UBND về việc xét đặc cách gv có yêu cầu : Đối tượng được xét tuyển đặc cách: .......- Hiện đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giáo viên năm học 2019-2020 hoặc đã hợp đồng lao động trong năm học 2018-2019; có thời gian ký hợp đồng lao động làm công việc giảng dạy phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các huyện, thành phố trước ngày 31/12/2015 (hợp đồng lao động do Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ký hoặc do Trưởng phòng Giáo dôục và Đào tạo ký theo ủy quyền nhưng phải trong danh sách phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện, thành phố. Thời gian hợp đồng lao động phải đảm bảo liên tục trong các năm học: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019; trường hợp đơn vị ký hợp đồng lao động theo năm học (9 tháng) được tính liên tục theo năm học; không tính thời gian chấm dứt hợp đồng lao động để xét tuyển giáo viên năm 2017 và thời gian giáo viên hợp đồng lao động nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội). - Có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Nếu theo kế hoạch của Tỉnh thì tất cả gv hợp đồng mầm non, tiểu học, thcs của huyện duy tiên chúng tôi ko ai được đủ điều kiện đặc cách trong khi chúng tôi có đủ điều kiện theo công văn của Bộ Nội vụ Vậy tôi xin hỏi Kế hoạch của Tỉnh Hà nam đưa ra yêu cầu liên tục hợp đồng trong các năm học từ 2015 đến 2019 như vậy đã đúng với tinh thần công văn của Bộ Nội Vụ hay chưa.Nếu chưa thì xin cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng về trường hợp của gv hợp đồng huyện Duy Tiên .

Ngày phản ánh: 11/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 08/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Ngô Quang Hòa Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Ngày 05/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5378/BNV-CCVC hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Theo đó, đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Việc phân công, phân cấp về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã được quy định tại khoản 19 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm, quyền hạn trong việc quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng đối với viên chức. Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn