Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 34
Họ và tên: Trần Trung Nghĩa
Địa chỉ : Xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 0899346767
Email : trungnghia900@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xét chuyển từ Công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính thưa Bộ nội vụ ! Tôi được Chủ tịch UBND huyện Quyết định Bổ nhiệm kế toán xã ngày 19/01/2004. Do thời điểm này UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định quy chế tuyển dụng thi tuyển. Ngày 18/11/2004 UB tỉnh mới có Quyết định ban hành Quy chế quản lý, tuyển dụng,..( QĐ số 4001/2004/QĐ-UBND ngày 18/11/2004 tỉnh Vĩnh Long). Hiện nay tôi đang làm Hồ sơ chuyển thành công chức cấp Huyện, Sở nội vụ yêu cầu phải có Quyết định Tuyển dụng mới nhận hồ sơ. Như vậy, cho tôi hỏi là QĐ bổ nhiệm của tôi có trước thời gian UB tỉnh ra QĐ ban hành quy chế tuyển dụng , như vậy tôi có phải Thi tuyển công chức hay không ? Và QĐ Bổ nhiệm của tôi có được xem xét là đúng để chuyển thành công chức cấp huyện. Xin cảm ơn !

Ngày phản ánh: 12/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 09/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trần Trung Nghĩa Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức. Ủy ban nhân dân huyện có thẩm quyền ban hành kế hoạch, quy định tuyển dụng công chức cấp xã thành công chức cấp huyện. Do đó, khi nộp hồ sơ dự tuyển bạn phải theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện. Trường hợp có cơ sở khẳng định quy định của Ủy ban nhân dân huyện là chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì bạn phải kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện thay đổi quy định đó. Hoặc trường hợp quy định của Ủy ban nhân dân huyện chưa quy định đối với trường hợp như của bạn (có quyết định bổ nhiệm nhưng chưa có quyết định tuyển dụng) thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ liên quan và liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện để được xem xét, giải quyết. Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn