Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 33
Họ và tên: phan trần duy lam
Địa chỉ : 27 Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại : 0968224335
Email : lamptd.nlb@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : XẾP LƯƠNG
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi tên là Phan Trần Duy Lam, Số 01 Đỗ Năng Tế - Liên Chiểu - Đà Nẵng. Số điện thoại: 0968224335; email: lamptd.nlb@gmail.com Xin được hỏi: Tôi hưởng lương Bậc 5; hệ số: 3,34 từ ngày 01/7/2015 đến ngày 01/7/2018 tôi được nâng bậc lương thường xuyên lên Bậc 6; hệ số: 3,65 với mã chức danh GV THCS hạng III: V.07.04.12 do Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng ban hành; Vào tháng 4/2018 tôi tham gia thi nâng lên hạng II được bổ nhiệm và xếp lương Bậc 5; hệ số 3,66 với Mã chức danh nghề nghiệp hạng II: V.07.04.11 từ ngày 01/4/2018 do Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ban hành. Vậy cho tôi được hỏi việc xếp lương của tôi từ lương cũ sang lương mới có đúng hay không? Tại sao lương của tôi ở Bậc 5 phải mất 06 năm mới được nâng bậc? Rất mong quí cấp có phản hồi để tôi được hiểu rõ hơn. Trân trọng!

Ngày phản ánh: 13/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 10/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Phan Trần Duy Lam, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, trường hợp đã xếp hệ số lương 3,34 bậc 5 chức danh giáo viên trung học cơ sở (mã số V.07.04.12) kể từ ngày 01/7/2015 nếu được thăng hạng chức danh giáo viên trung học cơ sở ( mã số V.07.04.11) từ ngày 01/4/2018 thì được xếp hệ số lương 3,66 bậc 5; thời gian hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01/4/2018. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn