Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 301
Họ và tên: nguyễn quốc hưng
Địa chỉ : số 797 trương định hoàng mai hà nội
Điện thoại : 0973447456
Email : nguyenquochung1983@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức phi chính phủ
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : các hội đặc thù có chức năng nhiệm vụ tương đồng
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

hiện nay trong cả nước có rất nhiều hội đặc thù có chức năng nhiện vụ hoạt động tương đồng nhau, như hội khuyến học, hội cựu giáo chức. hội người mù, hội người khuyết tật, hội nạn nhân chất độc da xam dioxin, hội khoa học lịch sử, liên hiệp hội khoa học kinh tế kỹ thuật.... tại sao bộ nội vụ chưa có chủ chương hướng dẫn sáp nhập các tổ chức này gây lãng phí ngân sách nhà nước rất lớn

Ngày phản ánh: 17/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 14/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, việc sáp nhập, hợp nhất hội hoạt động trong phạm vi địa phương (trong đó có hội có tính chất đặc thù theo Quyết định số 68/QĐ-TTg) có tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ gần giống nhau thuộc thẩm quyềncủa Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở đề nghị của ban lãnh đạo hội (phải được đại hội của hội thông qua).Trong thời gian qua, có địa phương đã sát nhập hợp nhất hội theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 102-KL/TW đã thực hiện chính sách cấp, khoán hỗ trợ kinh phí cho hội gắn với nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đã có trường hợp sáp nhập, hợp nhất hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động không giống nhau, có trường hợp chưa tạo sự đồng thuận của hội, có hội đã có văn bản gửi đến hội hoạt động trong phạm vi cả nước để các hội này có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền. 2. Sau khi thực hiện Sơ kết Kết luận số 102-KL/TW, Ban Bí thư có Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Hiện na, Bộ Nội vụ đang phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức hội quần chúng và ban hành văn bản hướng dẫn sáp nhập, hợp nhất hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động gần giống nhau để thực hiện trong phạm vi cả nước. 3. Trong thời gian chờ hướng dẫn thì việc sát nhập, hợp nhất hội ở phạm vi địa phương thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; việc sáp nhập, hợp nhất hội cần tạo được sự đồng thuận của các hội và chỉ nên thực hiện đối với hội hoạt động không hiệu quả. Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn