Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 24 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 90
Họ và tên: HỒ PHƯƠNG LINH
Địa chỉ : Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0916036799
Email : hophuonglinh.kbbdi@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2019, hiệu lực ngày 01/12/2019
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi xin được hỏi về nội dung Trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2019, hiệu lực ngày 01/12/2019, như sau: Hộ khẩu thường trú của tôi ở huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định, tôi đến công tác tại huyện Vĩnh Thạnh - tỉnh Bình Định, kể từ 31/01/2019 trở về trước trụ sở cơ quan tôi không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ ngày 01/02/2019 trụ sở cơ quan tôi chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (NĐ 116) tôi được hưởng chế độ phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, còn về việc hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định NĐ 116 thì được trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ sở nhưng phải đáp ứng điều kiện có tối thiểu 03 năm công tác với nữ và 05 năm công tác với nam tại vùng đặc biệt khó khăn mới được hưởng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2019, hiệu lực ngày 01/12/2019 (NĐ 79): “Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Như vậy, đến ngày 01/12/2019 thì NĐ 76 có hiệu lực tôi có được hưởng ngay khoản trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ sở được hay không?. Trong khi trước đây, phải đáp ứng điều kiện có tối thiểu 03 năm công tác với nữ và 05 năm công tác với nam tại vùng đặc biệt khó khăn mới được hưởng. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày phản ánh: 17/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 14/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Hồ Phương Linh, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu. Trường hợp Ông/Bà đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 02 năm 2019 thuộc diện áp dụng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. Theo đó, những trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn