Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 68
Họ và tên: Trần Xuân Độ
Địa chỉ : 14 Trần Khánh Dư, Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông
Điện thoại : 0373777767
Email : txdo27960@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Trợ cấp thôi việc
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi là Trần Xuân Độ. Nguyên Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn Địa chỉ xã Quảng Sơn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Khiếu nại về việc giải quyết chế độ thôi việc mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn phải chi trả cho tôi như sau: Năm 2018, do bệnh nặng, sức khỏe giảm sút, tôi được Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông cho thôi việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Sau 04 lần tôi khiếu nại, 06 lần Bộ tài chính, UBND tỉnh, Sở Lao động TBXH và Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông ban hành công văn đề nghị Công ty chi trả trợ cấp thôi việc, thì đến nay, Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn đã chấp nhận chi trả trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, Công ty chỉ chi trả một phần trợ cấp thôi việc của tôi được hưởng, do tính thiếu thời gian làm việc. Công ty đã không hiểu luật hay cố tình không hiểu luật, chỉ chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho thời gian tôi làm việc tại Công ty mà không chi trả thời gian làm việc tại doanh nghiệp nhà nước khác (chưa nhận trợ cấp thôi việc) và thời gian từ năm 2009 đến khi thôi việc. Tôi có thời gian làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước đến khi thôi việc là 35 năm 3 tháng chưa nhận trợ cấp thôi việc (trước năm 1994, khi Bộ luật Lao động ra đời chưa có chế độ hợp đồng lao động, chế độ thôi việc). Trong đó làm việc tại Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn là 25 năm, làm việc tại các đơn vị thuộc Liên hiệp LNCN Gia Nghĩa - là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lâm nghiệp là 10 năm 3 tháng. Hiện tại, Công ty chỉ chấp nhận tính thời gian để chi trả trợ cấp thôi việc cho tôi từ khi chuyển công tác về Lâm trường Quảng Sơn (tháng 10/1993) đến 31/12/2008 là 15 năm. Không tính thời gian công tác trước khi chuyển đến Lâm trường Quảng Sơn và thời gian từ 01/1/2009 đến khi thôi việc. (Thời gian này, tôi là người quản lý Công ty, Công ty có đóng Bảo hiểm thất nghiệp, tuy nhiên khi thôi việc tôi không nhận BHTN. Và việc người quản lý công ty phải tham gia BHTN là trái quy định của Luật việc làm năm 2013) Kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, xác định thời gian hưởng trợ cấp thôi việc cho tôi như vậy đã đúng chưa, có trừ đi quãng thời gian làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước khác không, có trừ đi thời gian đóng Bảo hiệm thất nghiệp không ? Nếu có thì căn cứ điều khoản nào, thông tư, nghị định nào. Đề nghị Bộ trả lời sớm để Công ty kịp chi trả trong năm 2019. Xin chân thành cám ơn.

Ngày phản ánh: 19/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 16/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trần Xuân Độ, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Việc giải quyết chế độ thôi việc đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động và Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Vấn đề Ông hỏi thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị Ông liên hệ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn