Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 14 tháng 8 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 447
Họ và tên: Mai Ngọc Huyền
Địa chỉ : Khóm 2, Phường 1
Điện thoại : 0346342710
Email : huyendtnt.vc1994@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ đối với người làm việc hợp đồng chuyên môn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Tại Điều 2 của Nghị định 76/2019 thì đối tượng áp dụng của Nghị định này là Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự), Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sẽ đựơc hưởng các chế độ của Nghị định này. Vậy tại sao người làm việc theo chế độ hợp đồng chuyên môn như văn thư và kế toán thì lại không được hưởng, trong khi đó kể cả người tập sự vẫn được hưởng mà chúng tôi lại không. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét.

Ngày phản ánh: 09/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 06/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Mai Ngọc Huyền, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Nội dung câu hỏi của Bà thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, đề nghị Bà liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng để được hướng dẫn, trả lời. Trân trọng!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn