Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 818
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG MANH
Địa chỉ : Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : 0944338217
Email : manhqhtninhthuan78@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức phi chính phủ
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 và thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Tuy nhiên, cho đến nay Bộ Nội vụ chưa có Thông tư hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. Vậy xin hỏi Bộ Nội vụ: Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Thuận làm đơn xin cấp lại giấy phép thành lập và công nhận theo quy định tại Điều 20; Nghị định 93/2019/NĐ-CP. Vậy có được hay không. Xin cám ơn

Ngày phản ánh: 05/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Trọng Manh, Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Bộ Nội vụ đang trong quá trình phối hợp với cơ quan liên quan để xây dựng hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (viết tắt là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP) theo quy định của pháp luật. Trong thời gian Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP chưa được ban hành thì việc xin thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn