Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 386
Họ và tên: Nguyễn Thanh Chung
Địa chỉ : Đường Đỗ Mạnh Đạo - P.Mỹ Xá TP. Nam Định
Điện thoại : 0968886860
Email : namvqh82@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xét tuyển từ viên chức sang công chức không qua thi tuyển
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ Tên tôi là: Nguyễn Thanh Chung Hiện đang công tác tại: Trung tâm Kiểm định chất lượng công tình xây dựng Nam ĐỊnh năm được tuyển dụng vào biên chế viên chức 2013. Đến nay năm 2019 đủ 05 năm viên chức Sở Xây dựng có tiếp nhận tôi theo“Điều 10. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 1. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bao gồm: a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự); …Khi trình sang Sở Nội vụ Nam Định và trình sang UBND tỉnh Nam Định xét tuyển tôi không đủ điều kiện do tốt nghiệp đại học dân lập năm 2005, căn cứ văn bản số 160/UBND-VP8 ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về thực hiện một số nội dung trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Theo Luật Giáo dục, Nghị quyết số 29, Nghị định 161/2018/NĐ-CP có được phân biệt loại hình thức đào tạo khi tiếp nhận tuyển dụng viên chức không. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét

Ngày phản ánh: 25/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 24/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Thanh Chung, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Về việc tuyển dụng không qua thi tuyển hiện nay thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo đó căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức. Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính Phủ có quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức: “Cơ quan sử dụng công xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy đinh tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.” Vụ Công chức – Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn