Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 1114
Họ và tên: Trương Quang Trung
Địa chỉ : UBND phường 4 , Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại : 0949319989
Email : qt2593@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tiền hỗ trợ 1 lần cho cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc do dôi dư.
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi là cán bộ bán chuyên trách (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy) phường 4, nay nghỉ việc do dôi dư theo Nghị định 34-NĐ/CP của Chính phủ và Nghị quyết 25/2019/HĐND Tỉnh; thực hiện theo Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau, thời gian công tác của tôi là 7 tháng (được làm tròn để hưởng trợ cấp 01 năm) có trừ lại phí đóng BHXH bắt buộc. Nhưng phòng nội vụ Thành phố (đ/c Hờn, phó phòng) thông báo là không được giải quyết do không thuộc đối tượng theo Nghị quyết 26/2019/HĐND tỉnh. Tôi xin hỏi trường hợp này, tôi có được giải quyết theo đúng Nghị quyết 26/2019/HĐND của HĐND Tỉnh Cà Mau hay không ?

Ngày phản ánh: 28/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 27/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trương Quang Trung, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại khoản 4 Điều 14, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định: “Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư”. Từ căn cứ nêu trên, đề nghị ông Trương Quang Trung liên hệ trực tiếp với thành phố Cà Mau để được hướng dẫn trả lời cụ thể. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn