Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 505
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưng
Địa chỉ : Quảng Nam
Điện thoại : 0379110149
Email : hungnguyen.021183@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Nghỉ thôi việc đối với cán bộ cấp xã (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh)
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính đề nghị quý cơ quan hướng dẫn thêm về giải quyết nghỉ thôi việc đối với cán bộ cấp xã, cụ thể như sau: Ở xã có 01 trường hợp Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ngày 01/9/2020, sẽ đến tuổi nghỉ hưu (sinh ngày 07/8/1960, 60 tuổi). Tuy nhiên, trường hợp này chưa đủ 20 năm tham gia BHXH và có nguyện vọng tiếp tục làm việc đến hết nhiệm kỳ (2017-2022), như vậy có phải lập hồ sơ đề nghị UBND huyện ban hành Thông báo đến tuổi nghỉ và ban hành Quyết định nghỉ tại thời điểm 01/9/2020 không. Trường hợp không ban hành thông báo, quyết định thời điểm nghỉ, thì cá nhân đó có thể tiếp tục làm việc và được hưởng lương như cũ không (hiện hưởng lương bậc 2 theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP). Trân trọng cảm ơn quý cơ quan !

Ngày phản ánh: 05/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 02/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Thanh Hưng, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Việc cán bộ cấp xã (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) đến tuổi nghỉ hưu nếu có nguyện vọng tiếp tục được làm việc cho đến hết nhiệm kỳ phải theo quy định tại Điều lệ của Hội Cựu chiến binh. Đối với thời gian tham gia đóng BHXH, địa phương nên có văn bản gửi cơ quan BHXH cùng cấp để hướng dẫn cụ thể về việc tiếp tục tham gia đóng BHXH cho đủ thời gian theo quy định. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn